Morningstar Rating Analyse: de grootste ETF-aanbieders en de beste landen

De Morningstar Rating Analyse legt beleggingsfondsen langs de meetlat en rangschikt ze op hun beheerd vermogen en Morningstar Rating, ofwel de sterren, die de historische koersprestaties uitdrukken. Deze keer belichten we de grootste aanbieders van ETF's en de vestigingslanden die als beste scoren over het eerste kwartaal van 2019.

Robert van den Oever 22 mei, 2019 | 8:45
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Rating Analysis of Investment Funds geeft inzicht in de sterktes en zwaktes van het aanbod aan open-end fondsen en van de fondshuizen die ze op de markt brengen. De analyse is gebaseerd op de Morningstar Rating, ofwel de sterren, en is daarmee een kwantitatieve beoordeling die terugkijkt naar historische prestaties. Dat betekent dat de analyse niet dient als een toekomstvoorspeller, maar als een eerste stap in het proces van beoordeling van fondsen, benadrukken Morningstar’s Thomas Furuseth en Ali Masarwah, die het onderzoek hebben uitgevoerd.

Morningstar voert de analyse op twee manieren uit: equal-weighted en asset-weighted. De data bestrijken het eerste kwartaal van 2019, eindigend per 31 maart 2019.

De equal-weighted methode rangschikt de fondshuizen naar hun gemiddelde Morningstar Rating, ongeacht de omvang van het beheerd vermogen. Bij de asset-weighted methode telt de omvang van het beheerd vermogen wel mee. In deze kolom vindt u de totaalscore, maar ook laten we de asset-weighted score uiteenvallen in de onderliggende brede vermogenscategorieën aandelen, obligaties en allocatie. Ook geven we aan welk percentage van het beheerd vermogen zit in fondsen met 4 of 5 sterren in de Morningstar Rating.

Grootste ETF-aanbieders
Eerder lieten we zien welke fondsaanbieders de grootste zijn, welke de beste zijn en welke kleinere fondshuizen de beste in hun segment zijn. Deze keer belichten we de aanbieders van Exchange Traded Funds. In onderstaand overzicht zijn zij gerangschikt naar beheerd vermogen:

MRA over Q1 2019 4 grootste ETF aanbieders

(klik op tabel voor vergroting)

De rangschikking laat zien dat iShares er met kop en schouders bovenuit steekt. De afstand naar nummer twee Xtrackers is behoorlijk groot. Vanaf de derde plek en lager zitten de fondshuizen wat dichter bij elkaar wat beheerd vermogen betreft.

De kolom met de equal weighted Morningstar Rating laat zien dat Vanguard als beste uit de bus komt met een gemiddelde rating van 3,90. De laatste kolom van de tabel toont dat bij Vanguard 97% van het beheerd vermogen is voorzien van een Morningstar Rating van 4 of 5 sterren.

Beste land
Tot slot is er een rangschikking naar vestigingsland. Daarbij prijkt Nederland opnieuw boven aan de lijst, net als in de voorafgaande vier kwartalen. Het gemiddeld aantal sterren voor de Morningstar Rating bedroeg in het eerste kwartaal 3,67 In het vierde kwartaal was dat 3,70 voor alle fondsen die worden aangeboden door fondshuizen die in Nederland gevestigd zijn.

MRA over Q1 2019 5 beste landen

(klik op tabel voor vergroting)

Deze bovenstaande tabel maakt tevens duidelijk dat Nederland met 64,9 miljard euro niet echt groot is als het gaat om het vermogen onder beheer van hier gevestigde fondshuizen. Grote aanbieders in enkele specifieke landen zorgen ervoor dat daar juist wel een relatief groot beheerd vermogen onder dak is.

Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is goed voor ruim 1.000 miljard euro. Ook Ierland doet goed mee met ruim 600 miljard euro. De sterk geconcentreerde vestiging van enkele grote aanbieders in het kleine Luxemburg stuwt dat land naar een beheerd vermogen van maar liefst bijna 2.200 miljard euro.

Lees ook:

 

Zo werkt het
Naast de Morningstar Rating, die de grondslag vormt voor de bovenstaande analyse, is er ook de Morningstar Analyst Rating. Dat is een kwalitatieve analyse door de fondsanalisten van Morningstar die wel vooruitklijkt. In het volgende artikel leest u de verschillen tussen beide ratings en kunt u kijken naar twee video's waarin Jeffrey Schumacher de verschillen tussen beide ratings nog eens helder uiteen zet:

 

Lees meer:

Morningstar Rating Analyse Q4 2018: de grootste en beste fondshuizen

Morningstar Rating Analyse Q4 2018: grootste ETF-aanbieders en beste landen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten