Deze drie aandelen kochten de Ultimate Stock Pickers

De aankopen van de Ultimate Stock Pickers concentreren zich op de sectoren cyclische consumentengoederen, technologie en financials. In die laatste twee waren de aankopen met de hoogste overtuiging te noteren. Na herweging van hun portefeuilles is cyclische consumentengoederen onderwogen ten opzichte van de S&P 500 index, maar technologie niet meer. Morningstar zet op een rij welke sectoren momenteel overwogen en welke onderwogen zijn bij de 26 toonaangevende fondsbeheerders.

Robert van den Oever 01 juli, 2019 | 9:38
Facebook Twitter LinkedIn

De Ultimate Stock Pickers hebben in het eerste kwartaal van 2019 zeer geconcentreerd aandelen bijgekocht. Ze sloegen vooral aandelen in in de drie sectoren financials, industrie en technologie. Dat is een contrast met de voorafgaande kwartalen, waarin de aankopen juist zeer gespreid waren over de sectoren. In een eerste analyse van de aan- en verkopen door de Ultimate Stock Pickers hebben we daar onlangs aandacht aan besteed en dat kunt u hier lezen:

 

Deze keer kijken we naar de Top-10 posities in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers, de wijzigingen ten opzichte van het voorafgaande kwartaal en de nieuwe sectorwegingen die dat met zich meebrengt. Om met die wegingen te beginnen, die komen naar voren in de onderstaande grafiek:

USP 2019 06 03 Exhibit 1

(klik op grafiek voor vergroting)

De overweging in grondstoffen, industrie en financials was er al en die is er nog steeds. De technologiesector was een kwartaal eerder nog overwogen, maar nu zijn de wegingen van de Ultimate Stock Pickers portefeuilles en de S&P 500 nagenoeg gelijk. nu de meest overwogen sector ten opzichte van de S&P 500, 

De onderwogen zijn en blijven nutsbedrijven, energie, cyclische consumentengoederen, gezondheidszorg en vastgoed. Defensieve consumentengoederen en communicatie hadden eerder een weging die min of meer gelijk was aan die in de S&P 500, maar zijn nu lichtjes onderwogen.

Top-10 posities
De top-10 van aandelenposities in de portefeuilles, gerangschikt naar overtuiging, kent twee wissels ten opzichte van een kwartaal eerder. PepsiCo verdween en is vervangen door Johnson & Johnson, en Oracle heeft plaatsgemaakt voor Mastercard. 

Bekijk de top-10 aandelenposities, gerangschikt naar overtuiging, in onderstaande tabel:

USP 2019 06 03 Exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)

Uit de kolom die de verhouding tussen aandelenkoers en Fair Value weergeeft, blijkt dat Wells Fargo, Berkshire Hathaway en Microsoft het meest ondergewaardeerd zijn.

Top-10 aankopen
Als we kijken naar de Top-10 van aankopen, gerangschikt naar overtuiging, dan wordt onderstreept dat de Ultimate Stock Pickers vooral naar kwaliteitsaandelen kijken; alle 10 de namen hebben een Narrow of Wide Moat rating.

Wat sectoren betreft, werd met name de sector cyclische consumentengoederen het meest bijgekocht in het besproken kwartaal. 

Bekijk de top-10 aandelenaankopen, gerangschikt naar overtuiging, in onderstaande tabel:

USP 2019 06 03 Exhibit 3

(klik op tabel voor vergroting)

Naast aankopen deden de Ultimate Stock Pickers natuurlijk ook een reeks verkopen. De top-10 van hun verkopen uit overtuiging ziet er als volgt uit:

USP 2019 06 03 Exhibit 4

(klik op tabel voor vergroting)

Drie voorbeelden
Uit de lijsten van posities, aan- en verkopen pakken we drie voorbeelden van aandelen die we nader toelichten: Wells Fargo, Pfizer en, van de verkooplijst, Cigna.

USP 2019 06 03 Exhibit 0

(klik op tabel voor vergroting)

Wells Fargo logo 101x101Wells Fargo
Na een lastige periode is het aandeel Wells Fargo weer in de kijker gekomen bij diverse Ultimate Stock Pickers. Het bankaandeel zit in 12 van de 26 Ultimate Stock Pickers portefeuilles. Bij Warren Buffett's Berkshire Hathaway maakt Wells Fargo zelfs 10% van de portefeuille uit. Schandalen uit het recente verleden hadden de aandelenkoers stevig gedrukt en dat triggerde een aantal fondsbeheerders om het laag gewaardeerde aandeel in te slaan om te kunnen profiteren van verwacht herstel.

Terwijl de bank werkt aan herstel blijft de klantenbasis intact en daarmee de belangrijkste omzet- en winstmotor. Dat vindt ook Morningstar-analist Eric Compton. Wel ziet hij twee aandachtspunten waar de bank werk van moet maken: de juridische kosten onder controle krijgen en de autonome groei moet flink opgekrikt worden.

De kosten zullen na 2020 naar verwachting minder worden, maar extra aandacht voor risico's en compliance betekent wel meer personeel voor die taken en dus meer loonkosten die structureel zouden kunnen worden.


Pfizer logo 151x100Pfizer
Maar liefst zeven van de 26 Ultimate Stock Pickers kochten het aandeel Pfizer, het hoogste aantal dit kwartaal. Een belangrijke overweging voor aankoop was bij een van de fondsbeheerders de suceesvolle transitie van de pijplijn aan geneesmiddelen naar een portfolio met producten die een stabielere en beter houdbaar omzetpatroon kunnen laten zien vanaf 2020.

De aandelenkoers werd de afgelopen tijd enigszins gedrukt door magere resultatenh over de recente kwartalen, maar de toekomst vanaf 2020 is dus veelbelovend, aldus de fondsbeheerders die graag verder vooruitkijken dan de meest recente kwartalen.

Met name op het gebied van oncologie-middelen heeft Pfizer zijn productiviteit flink verbeterd en daardoor staan er tal van nieuwe goedkeuringen voor nieuwe medicijnen op stapel die al in de fase verkeren dat hun marktintroductie nadert. Dat biedt een interessant perspectief voor de langere termijn.

Ook Morningstar-analist Damien Conover cindt het aandeel Pfizer ondergewaardeerd. Voglens hem onderschat de markt momenteel het potentieel voor de langere termijn. De patenten, de sterke pijplijn aan nieuwe producten, de schaalvoordelen en de distributiekracht leiden tot een Wide Moat rating.

Cigna logo 109x117Cigna Corp
Het aandeel Cigna prijkt op de verkooplijst van de Ultimate Stock Pickers, maar Morningstar is er niet negatief over. Het is volgens Morningstar-analist Jake Strole aantrekkelijk gewaardeerd met een koers/Fair Value verhouding van 0,64 en heeft een Narrow Moat rating.

De analist ziet waarde in het aandeel door de voortgaande integratie van Express Scripts en het afstoten van de farmaciebusiness van Anthem. Wel leidt dit alles tot een hoge onzekerheid rondom de moat rating. Maar als deze strategische stappen slagen, verschuift de business meer in de richting van activieiten met een sterkere moat: meer gezondheidszorg en minder verzekeringsbusiness. Dat is belangrijk voor de lange termijn.

De analist ziet substantiële synergievoordelen door de integratie van Express Scripts in Cigna: niet alleen kostenbesparingen, maar ook kan Cigna gebruikmaken van het klantenbestand en verkoopapparaat van Express Scripts en dat is een belangrijke toevoeging aan het bedrijf.

 

Lees meer over de Ultimate Stock Pickers:

De beste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers

- Royal Dutch Shell geven nieuwe doelen en méér dividend

- Richemont is ondergewaardeerd door vrees voor stagnatie in China

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten