Instroom in duurzame fondsen en beheerd vermogen naar recordhoogte

De opmars van duurzaam beleggen is onstuitbaar. In de eerste helft van 2019 kwamen er meer nieuwe duurzame fondsen op de markt dan ooit. De instroom van vermogen in duurzame fondsen en hun beheerd vermogen bereikten een recordomvang. Morningstar onderzoekt hoe het Europese duurzame fondsenlandschap ervoor staat.

Robert van den Oever 14 augustus, 2019 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

Door de groeiende populariteit van duurzaam beleggen schuift deze vorm steeds meer op naar mainstream. Steeds meer beleggers geven factoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur een rol in hun beleggingsbeleid. Daardoor is duurzaam groter dan ooit, en de groei gaat onverminderd door, blijkt uit data van Morningstar over de eerste helft van 2019.

Op het gebied van duurzaam beleggen werden opnieuw records gebroken. Er kwam in het eerste halfjaar 168 nieuwe duurzame fondsen bij op de markt, zodat het Europese landschap nu 2.232 fondsen telt met een expliciet duurzaam mandaat. Tezamen omvatten die een beheerd vermogen van 595 miljard euro per 30 juni 2019, dankzij een recordinstroom van 36,9 miljard euro over de zesmaandsperiode.

Het Europese duurzame fondsenlandschap is door Morningstar in beeld gebracht onder leiding van Hortense Bioy, director of passive strategies and sustainability research.

Groei versnelt
De groei van het aantal fondsen versnelt jaar op jaar. Onderstaande grafiek laat het aantal nieuw geïntroduceerde duurzame fondsen per jaar zien. Dat aantal is gestaag opgelopen met als voorlopige piek de 305 (waarvan 262 actief en 43 passief) in 2018. Voor de eerste helft van 2019 staat de teller op 168 (142 actief en 26 passief):

ESG landscape aug 2019 Exhibit 1

Duurzame fondsen zoals opgenomen in dit onderzoek zijn open-end fondsen en exchange-traded funds die gevestigd zijn in Europa en waarvan de aanbieder aangeeft dat ze een duurzaam doel nastreven of beogen om een maatschappelijke impact te hebben naast de financiële doelen.

Niet allemaal echt nieuw
Overigens zijn niet alle nieuwe duurzame fondsen helemaal nieuw ontworpen. Sommige van de introducties zijn feitelijk omgevormde, bestaande fondsen die onder een nieuwe naam en met een nieuwe strategie verder gaan. Onderstaande grafiek toont hoeveel fondsen elk jaar omgevormd zijn en als duurzaam fonds opnieuw op de markt zijn gekomen:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 2

Bij deze fondsen is het overigens zaak om goed na te gaan of hun nieuwe strategie wel echt duurzaam is. Een nieuwe naam is er makkelijk opgeplakt, maar de beheerders moeten hun beloften ook echt in de praktijk brengen.

Omvorming kan voortborduren op een toepassing van duurzaamheidscriteria die toch al onderdeel uitmaakte van een fondsstrategie, maar beheerders kunnen bijvoorbeeld ook duurzaamheidselementen toevoegen aan een strategie die zoiets nog helemaal niet had. Dat kan variëren van simpelere uitsluiting van bepaalde aandelen tot het toepassen van een dieper gaande impact-strategie. De fondsanalisten van Morningstar beoordelen dat in hun analyse voor de Morningstar Analyst Rating.

Drie gradaties
Morningstar’s Hortense Bioy onderscheidt drie gradaties duurzame fondsen: ESG focus, Impact en Sustainable Sector. Ieder van de drie kent een verschillende mate van duurzaamheid in het beleggingsbeleid. ESG focus geeft duurzaamheid een rol via een of meerdere duurzame factoren.

Impact volgt een strategie waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaakt van het beleggingsbeleid en maatschappijelijke en milieu/klimaat aspecten een even grote rol spelen als de financiële doelen.

Sustainable Sector richt zich op sectoren die van duurzaamheid hun kernactiviteit hebben gemaakt, zoals hernieuwbare energie, energie-transitie, milieudiensten, waterbeheer, duurzame voedselproductie en milieubewust vastgoed. Zulke bedrijven zijn te vinden in tal van sectoren, maar duurzame fondsbeleggers kunnen ze bundelen in specifieke duurzame sectoren, de Sustainable Sectors.

Scores op Morningstar Sustainability Rating
Om duurzame fondsen te beoordelen op hun mate van duurzaamheid, heeft Morningstar in 2016 de Morningstar Sustainability Rating geïntroduceerd. Die meet aan de hand van een schaalverdeling van 1 tot en met 5 globes hoe duurzaam een fonds is. Daarbij is 5 de hoogste rating en 1 de laagste.

In het onderzoek van Bioy worden de drie groepen ESG focus, Impact en sustainable sector langs de meetlat van de Morningstar Sustainability Rating gelegd om te kijken hoeveel globes ze halen, met andere woorden, hoe duurzaam ze in werkelijkheid zijn. Onderstaande tabel maakt de scores inzichtelijk:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 20

De tabel maakt duidelijk dat de drie duurzame typen beduidelijnd beter scoren dan de brede markt die in de meest rechtse kolom staat weergegeven. Van de ESG Focus fondsen heeft bijna 40% de hoogste score van 5 globes. Bij de Impact fondsen is de vertegenwoordiging in de hoogste score zelfs nog iets groter met 42%. Ook het aantal fondsen met 4 globes, de op een na hoogste score, is groot, met repectievelijk 30% en 35%. Bij de Sustainable Sector fondsen ligt de nadruk op de groepen met 4 en 3 globes.

Carbon Risk Score
Morningstar Sustainability Rating is in 2018 uitgebreid met een nieuwe, specifieke beoordeling op CO2-uitstoot en risicobeheersing, de Carbon Risk Score. Daarbij geldt, hoe lager, hoe beter. Bedrijven met een Carbon Risk Score van 10 of lager ontvangen het predikaat ‘Low Carbon’.

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde Carbon Risk Score voor de drie duurzame typen weer , plus het aantal fondsen dat het predikaat ‘low Carbon’ draagt, plus welk percentage binnen zijn groep dat is.

ESG landscape aug 2019 Exhibit 21

 

In een volgend deel over deze studie naar het Europese landschap van duurzame fondsen kijken we meer in detail naar de verhouding actief-passief, de kenmerken van de nieuwe ETF's en de rendementen van de duurzame fondsen.

 

Lees meer:

- Impact beleggen komt in vele vormen

Nieuwe Morningstar Sustainability Rating bevordert vergelijkbaarheid van portefeuilles

- Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

- Vier manieren om duurzaam te beleggen

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten