Fonds van de Week: Comgest Growth Europe

Het team van Comgest Growth Europe is ervaren, deskundig en werkt uitstekend collegiaal samen. De strategie op basis van groei en kwaliteit wordt toegepast in een strikt gedisciplineerd proces, en heeft zich bewezen in een sterk lange-termijn track record. Daarom verdient dit fonds nog altijd een Morningstar Analyst Rating van Gold.

Robert van den Oever 29 augustus, 2019 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

Comgest Growth Europe in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Negative

Comgest Growth Europe

Het fonds Comgest Growth Europe is volgens Morningstar-analist Mathieu Caquineau een uitstekende keuze. Het beheerteam is ervaren, deskundig, stabiel en werkt uitstekend samen op collegiale wijze, en weerspiegelt daarmee de sterke, teamgerichte beleggingscultuur bij het fondshuis.

De strategie gaat uit van groei en kwaliteit en een strenge aandelenselectie leidt tot een geconcentreerde portefeuille. Op korte en middellange termijn kan die soms wat voortkabbelen, maar is wel beter bestand tegen neergaande markten. Het sterke lange-termijn track record bewijst dat de aanpak werkt en daarom verdient het fonds volgens de Morningstar-analist onverminderd de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating van Gold.

Uitgebreide toelichting

 Fvd W week 36 Comgest grafiek vijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Het portefeuillebeheer gebeurt bij Comgest op collegiale wijze en deze strategie is daarop geen uitzondering. Ieder beleggingsidee wordt uitgebreid bediscussieerd met alle teamleden alvorens het wordt toegevoegd aan het belegbaar universum of aan de portefeuille. Ervaring en stabiliteit zijn de kernwoorden voor dit team.

Arnaud Cosserat, Laurent Dobler en Franz Weis hebben meer dan 25 jaar ervaring en zijn respectievelijk 23, 28 en 14 jaar in dienst bij Comgest. Cosserat werd in 2015 benoemd tot CEO van Comgest maar hij besteedt nog altijd de helft van zijn tijd aan portefeuillebeheer.

De planning van de opvolging op lange termijn wordt zorgvuldig voorbereid. Alistair Wittet en Pierre Lamelin, die beide in 2012 bij het fondshuis kwamen, werden in 2018 tot beheerders van deze strategie benoemd. Teamlid Rebecca Kaddoum vertrok in 2019 maar in 2018 werd een analist aangenomen, zodat het team nog altijd acht leden telt. Verloop is zeldzaam in dit team en de collegiale aanpak vermindert het risico van verstoring in het geval er toch iemand vertrekt.

Vanwege de strenge criteria voor aandelenselectie is het belegbaar universum relatief beperkt. iedere analist/beheerder draagt diepgaande research bij over een handvol aandelen en ieder bedrijf in het universum wordt gevolgd door minstens twee teamleden.

Een van de drie ESG-analisten die in 2013 bij het fondshuis kwam, volgt Europese aandelen met een blik op milieu, sociaal beleid en goed ondernemingstuur. Dat draagt bij aan de lange termijn en kwalitets-groei benadering van het fondshuis.

Fondshuis
Comgest is en vermogensbeheerder die in handen is van de oprichters en de medewerkers. Deze eigendomsstructuur bevordert een lange-termijn manier van denken onder de medewerkers en bevordert de stabiliteit in het team. 

Comgest kent geen stermanagers aangezien samenwerking voorop staat. Het risico van te grote afhankelijkheid van sleutelfiguren, het zogeheten key-person risk, wordt daarmee ondervangen. In 2016 kwam Arnaud Cosserat  aan het roer als CEO nadat Vincent Strauss, die een lange staat van dienst had, terugtrad. Die overdracht verliep soepel en de sterke beleggingscultuur bij het fondshuis is behouden gebleven.

Comgest is een stabiel fondshuis dat zijn beheerd vermogen niet op agressieve wijze probeert uit te breiden. Het is trouw gebleven aan zijn robuuste filosofie van ‘kwaliteit en groei’ met een verstandig aantal fondsen dat in de loop der jaren is gelanceerd vanuit deskundigheid.

De meeste fondsen hebben sterke lange-termijn resultaten behaald. Het fondshuis heeft zich bewust getoond van zijn capaciteit door in 2010 zijn vlaggenschipfonds voor opkomende markten te sluiten om overkoken te voorkomen. 

Minder positief is dat het fondshuis meer zou kunnen doen om de beloning van de managers te koppelen aan de lange-termijnprestaties van de fondsen die ze beheren. Een groot deel van hun bonus is gebaseerd op kwalitatieve criteria. Ook is het fondseigendom niet systematisch. De meest seniore managers zijn echter wel persoonlijk belegd in de fondsen die zij beheren en dat helpt om hun belangen in lijn te brengen met die van eindbeleggers. Alles bij elkaar bedient dit fondshuis zijn beleggers goed en daarom verdient het een positief oordeel op de Parent Pillar.

Proces
Het beleggingsproces is duidelijk georiënteerd op groei en kwaliteitsbedrijven en wordt op deskundige wijze toegepast, en daarom krijgt het fonds een positief oordeel op de Process Pillar. 

De portefeuille-opbouw is puur gebaseerd op bottom-up selectie. De eerste stap bestaat uit het vaststellen van robuuste bedrijven met dominante marktposities en hoge winstgevendheid, ongeacht het stadium van de economische cyclus. Daarom zijn de meeste cyclische aandelen, waaronder financials, uitgesloten van het belegbaar universum.

De bedrijven die gekozen worden, gaan door een intensief researchproces heen. Dat omvat onder meer talrijke bezoeken aan de betreffende bedrijven en gesprekken met hun leidinggevenden en ook met concurrenten. Uiteindelijk halen 70 tot 80 aandelen tot aan het belegbaar universum. die worden dan onderworpen aan een strenge waarderingsprocedure op basis van discounted winsten en dividend modellen.

De uiteindelijke aandelenselectie komt voort uit de waarderingsniveaus van dit proces en de instapmomenten worden door het team vastgesteld. De beleggingshorizon is lang, doorgaans tussen drie en vijf jaar. De strike toepassing van de beleggingsdiscipline laat weinig ruimte voor benchmarking. De portefeuille omvat slechts 30 tot 35 aandelen en kent een active share die regelmatig boven de 75% uitkomt.

Prestaties
Deze strategie heeft een al langer bestaande Franse variant, genaamd Renaissance Europe, en diens track record verslaat het categoriegemiddelde over de afgelopen 5, 10 en 15 jaar, over de periode eindigd per ultimo juni 2019. Vanaf de startdatum van de langstzittende beheerder, Laurent Dobler per december 1993 tot en met juni 2019 heeft Renaissance Europe een gemiddeld jaarlijks rendement gehaald van 9,2%, waarmee het het categoriegemiddelde met 1,9% heeft verslagen en de MSCI Growth Europe index met 5,2% met ook nog eens een lager risico, gemeten naar volatiliteit en maximale drawdown.

Het fonds is niet ontworpen om in alle marktsituaties te outperformen, dus het kan over korte en middellange periodes voortkabbelen, zeker als de markt meer neigt naar aandelen van lagere kwaliteit. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2013 en in minder mate ook in 2015-2016. In 2013 speelde de gering blootstelling aan financials het fonds parten en ook de verschuiving naar binnenlandse cyclische bedrijven deed het rendement geen goed. 

De nadruk op kwaliteit zorgt ervoor dat het fonds beter bestand is tegen neergaande markten, zonder dat het in een gedeelte cash hoeft te vluchten. Dat bleek in 2008 en 2011. Wel was het onverwachts dat het fonds tijdens de correctie van de tweede helft van 2018 achterbleef. Toen werden vooral aandelen met hoge groei en hoge kwaliteit hard geraakt, vooral in de technologiesector. Het fonds had eerder in het jaar echter voldoende outperformace gerealiseerd om over het volledige kalenderjaar toch zijn concurrentent e kunnen verslaan. 

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije aandelenklasse Z van dit fonds liggen hoger dan de mediaan voor vergelijkbare 'clean' share classes in de bredere groep van fondsen in Europese aandelen. Dat leidt tot een negatief oordeel op de Price Pillar.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Comgest Growth Europe Z Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 36 Comgest tabel vijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund 

- BlackRock Euro Bond Fund

- Capital Group Amcap Fund

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings