Dit zijn de beste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers

Morningstar bekijkt naast de aan- en verkopen die de Ultimate Stock Pickers doen ook welke aandelen de aantrekkelijkste dividendaandelen uit de portefeuilles zijn. Die bevinden zich wederom vooral in de sectoren defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg. Morningstar licht drie voorbeelden nader toe: Philip Morris International, Pfizer en Gilead Sciences.

Robert van den Oever 30 september, 2019 | 9:36
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar zet behalve de aan- en verkopen die de Ultimate Stock Pickers ieder kwartaal doen ook op een rij welke aandelen in hun portefeuilles de aantrekkelijkste dividendaandelen zijn. Dat gebeurt niet ieder kwartaal, maar elk halfjaar. Deze inventarisatie leidt tot twee lijsten.

De ene rangschikt aandelen met een Narrow of Wide Moat rating naar hoogste dividendrendement. De andere omvat de aandelen die een dividend uitkeren dat hoger ligt dan de S&P 500 en die tevens het meest in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers voorkomen, om precies te zijn bij 5 fondsbeheerders of méér.

Top-10 hoogste dividendrendement

Eerst de Top-10 met het hoogste dividendrendement. In vergelijking met de lijst van een halfjaar geleden zijn zijn drie wisselingen: Kimberley-Clark, Unilever en PepsiCo hebben plaatsgemaakt voor GlaxoSmithKline, 3M en BB&T.

Bekijk de Top-10 aandelen met het hoogste dividendrendment in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers:

USP Div 2019 09 16 Exhibit 1

Behalve de drie wisselingen zijn er bij de aandelen die we een halfjaar geleden ook al tegekwamen, flinke wijzigingen in de rangschikking te noteren. Wells Fargo en Pfizer zijn de meest in het oog springende stijgers. CVS Health en UPS zakten juist plaatsen op de lijst.

De nummer één op de lijst Philip Morris International behoudt zijn plek. Het dividendrendement van de tabaksfabrikant bedraagt 6,2% en daarmee loopt het ver voor op de rest van de top-10.

Wat sectoren betreft springen defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg er opnieuw uit, net als in de voorafgaande periode. Uit beide sectoren zijn vier aandelen aanwezig in de Top-10.

Top-10 in meeste portefeuilles

Dan de dividendbetalers die het meest in de Ultimate Stock Pickers-portefeuilles voorkomen. Slechts twee namen uit die Top-10 die overlappen met de Top-10 van hoogste dividendrendement: Wells Fargo en Pfizer.

Er zijn twee wisselingen op de lijst: Comcast en CVS Health verdwijnen en voor hen in de plaats komen US Bancorp en Eli Lily.

Bij de vorige editie was Comcast nog de lijstaanvoerder die bij 13 fondsbeheerders in portefeuille zat. Wells Fargo was een halfjaar daarvoor koploper, en die positie heeft het aandeel nu heroverd. De geplaagde Amerikaanse bank zit in 11 portefeuilles. Overigens zat het aandeel Wells Fargo verder terug in de historie in 17 portefeuilles. De afgelopen tijd hebben we in de artikelen over de Ultimate Stock Pickers ruim aandacht besteed aan Wells Fargo omdat het bedrijf aan het opkrabbelen is terwijl het nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd is.

De namen in deze Top-10, waarvan de meeste een Wide Moat rating hebben, bevestigen het beeld dat de Ultimate Stock Pickers waardering en kwaliteit als belangrijkste criteria hanteren.

Bekijk de Top-10 dividendaandelen die het meest in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers voorkomen:

USP Div 2019 09 16 Exhibit 2

 

Drie voorbeelden
Zoals gebruikelijk gaan we dieper in op drie voorbeelden van aantrekkelijke dividendaandelen uit de Ultimate Stock Pickers-portefeuilles. Om te beginnen met Philip Morris International, de dividendtopper met 6,2% dividendrendement voor 2019 en geschat 5% voor 2020.

Philip Morris International
Het was al 's werelds grootste tabaksfabrikant, tot het zich in 2008 splitste in een Amerikaans (Altria) en een internationaal deel. De afgelopen tijd werd er weer gesproken over een hernieuwde samensmelting van de twee voormalige concerngenoten, maar na verkenningen is dat weer tafel.

Ook zelfstandig loopt Philip Morris voorop in innovaties zoals nieuwe ideeën rond verhitte tabak die kunnen dienen als minder risicovol alternatief voor de traditionele sigaret.

Die innovatiekracht rechtvaardigt volgens de analist een premie ten opzichte van concurrenten met een minder sterke marktpositie. Het aandeel noteert met een korting van 30% ten opzichte van de Fair Value die Gorham berekent.

Enig punt van zorg is hoe toezichthouders in diverse landen zullen omgaan met regelgeving rondom de nieuwe productcategorieën. Strenge regels en belemmeringen zouden een rem kunnen zetten op toekomstige omzetontwikkeling.

Pfizer
Dit Wide Moat rated aandeel is volgens Morningstar-analist Damien Conover ondergewaardeerd en noteert 20% onder zijn Fair Value; hij verwacht dat schaalvoordelen, patenten en een uitgebreid distributienetwerk Pfizer in staat zullen stellen om in de komende jaren groei te realiseren. De pijnlijn met nieuwe medicijnen is momenteel goed gevuld en de analist verwacht dat die innovatiekracht zal blijven, mede gezien de financiële slagkracht die het bedrijf heeft.

Met een dividendrendement van 3,9% en een lage onzekerheidsbeoordeling is het een defensief aandeel bij uitstek. De concurrentiepositie is recentelijk versterkt door de divisie voor patentloze geneesmiddelen af te stoten. Deze kennen een lagere marge en de desinvestering krikt de gemiddelde marge op doordat de sterke merken overblijven in de portefeuille. Dat moet een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 5% mogelijk maken en de verkoopopbrengst van 12 miljard dollar zal de balans versterken en schulden verminderen.

Gilead Sciences
Dit aandeel heeft eveneens een Wide Moat en maakt al langere tijd deel uit van de dividend Top-10. Het aandeel noteert zo'n 20% onder de Fair Value die Morningstar-analist Karen Andersen calculeert. Gilead Sciences heeft een reeks toonaangevende producten voor levensbedreigende aandoeningen in zijn assortiment, waaronder tegen HIV en cardiovasculaire ziekten. In HIV-behandelingen heeft Gilead zelfs een marktaandeel van 80% in de Verenigde Staten.

Analist Andersen wijst wel op de hervormingen in de Amerikaanse gezondheidszorg. Een groot deel van het productenpalet is onderworpen aan die herziening en dat kan een risico met zich meebrengen. Tegelijk is de marktpositie erg sterk, zodat er geen vrees voor toenemende concurrentie is.

USP Div 2019 09 16 Exhibit 0

 

Lees meer over de Ultimate Stock Pickers:

Twee ondergewaardeerde aandelen die de Ultimate Stock Pickers bijkochten

Ultimate Stock Pickers concentreren zich op sectoren industrie, energie en technologie

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten