Top-5 Chinese RMB bonds: Axa aan kop

De liberalisering van de Chinese obligatiemarkt werpt zijn vruchten af. Niet alleen vindt het Chinees schuldpapier in toenemende mate zijn weg naar verschillende gerenommeerde obligatie-indexen, maar ook de zoektocht naar wat extra rendement maakt dat er veel vraag naar is. Zo gaf de Chinece overheid begin november voor het eerst in 15 jaar tijd een obligatie uit in euro’s en door de relatief hoge rente werd deze obligatie maar liefst vijf maal overtekend. Ook was er eind november veel vraag naar naar de grootste dollar gedenomineerde lening ooit, met een uitgifte van totaal 6 miljard dollar. In de top-5 van deze week kijken we naar de categorie RMB Bonds, het succes van deze categorie en de verschillende fases die deze categorie heeft doorgemaakt in de loop der jaren.

Jeroen Siecker 02 januari, 2020 | 9:02
Facebook Twitter LinkedIn

Hoewel China nog een land in ontwikkeling is met een vrij laag inkomen per hoofd van de bevolking in vergelijking met ontwikkelde landen, heeft het land een enorme economische groei doorgemaakt sinds de jaren zeventig. Dit is voor een groot deel het resultaat van het economisch liberaliseringsbeleid van de Chinese overheid. Het bruto binnenlands product is tussen 1995 en 2019 met een factor vier gestegen en de buitenlandse investeringen groeiden enorm. In 1995 bedroegen die nog 35,8 miljard dollar, maar in 2013 bereikte buitenlandse investeringen in China een top van 290,9 miljard dollar. Daarna zijn de buitenlandse investeringen afgenomen naar 203,5 miljard dollar in 2018.

De cijfers van het Internationaal Monetair Fonds over het derde kwartaal van 2019 bevestigen dat Azië nog steeds de snelst groeiende regio ter wereld is, goed voor meer dan tweederde van de wereldwijde groei in 2019. Alleen China is al goed voor 39 procent van de wereldwijde groei, terwijl India 16 procent en ASEAN (een organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië) 10 procent van de groei voor hun rekening nemen.

De transitie fase van een centraal gepland systeem naar een meer marktgerichte economie heeft China veel voorspoed opgeleverd in de afgelopen decennia. Om haar welvaart vast te houden, liberaliseerde China haar obligatiemarkt en haar valuta.

Toegankelijk voor buitenland
De Chinese overheid heeft grote stappen gezet om de onshore obligatiemarkt, het Chinese schuldpapier dat gedenomineerd is in yuan, voor buitenlandse investeerders toegankelijk te maken. De eerste stap werd ingezet tussen 2003 en 2011. Het was vanaf dat moment toegestaan, onder strenge voorwaarden en beperkingen, voor buitenlandse beleggers om te investeren in onder andere de onshore obligatiemarkt. De handel in deze zogenoemde Dim sum bonds is gedenomineerd in Renminbi (CNY).

In februari 2016 werden de regels verder versoepeld voor de interbancaire obligatiemarkt van China. Hierdoor onstond een bredere toegankelijkheid voor onder andere buitenlandse banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsbeheerders en pensioenfondsen. Indien investeerders hun beleggingen wilden verkopen, dienden zij rekening te houden dat er nog wel limieten werden aangehouden voor het repatriëren van het geld.

In juli 2017 werd de Hong Kong-China Connect Bond Scheme gelanceerd om buitenlandse institutionele instellingen toe te staan om te handelen in de onshore obligatiemarkt zonder repatriëringslimiet.

De Top-5
Voor de top-5 van deze week hebben de analisten van Morningstar gekeken naar beleggingsfondsen gericht op de externe markt voor Chinese obligaties, de Morningstar Categorie RMB Bonds. Deze vijf fondsen hebben de beste prestatie laten zien sinds het begin van het jaar tot en met eind november 2019.

AXA WF China Short Duration Bond Fund
Op de eerste plek staat AXA WF China Short Duration Bond Fund. Het fonds investeert tweederde van het fondsvermogen in obligaties met een korte looptijd. De investeringen worden onder andere gedaan in Chinees overheidspapier, publieke instellingen, supra-nationale entiteiten en bedrijfsschuldpapier. Deze strategie belegt in schuldpapier van zowel de interne als de externe Chinese obligatiemarkt. De obligaties in de portefeuille dienen tenminste een kredietwaardigheid te hebben van BBB-van de kredietbeoordelaar Standard & Poors of een andere kredietbeoordelaar.

Pictet – Chinese Local Currency Debt
De derde plek wordt ingenomen door Pictet – Chinese Local Currency Debt. Dit fonds investeert zowel op de interne- als in de externe markt voor Chinese obligaties. Daarnaast heeft het fonds een ruim mandaat om ook in de meer risicovolle segmenten te belegen, zoals CoCo bonds, en hoog renderende obligaties. Ook kunnen derivaten ingezet worden om risico’s af te dekken.

 

Top-5 Chinese RMB obligaties: 

Top 5 Chinese obligaties tabel NL

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings