Top-5 instroom eerste 10 maanden van 2019: Pimco aan kop

Overvloedige liquiditeit en verminderde politieke risico's op de korte termijn hebben de risicobereidheid onder Europese langetermijnbeleggers de afgelopen maanden gestimuleerd. Eerder dit jaar waren er nog periodes waarin fondsbeleggers terughoudender waren als gevolg van toegenomen politieke onzekerheid. Deze week bekijken we welke fondshuizen de hoogste instroom aan nieuw vermogen wisten te boeken in de eerste 10 maanden van 2019.

Jeroen Siecker 03 januari, 2020 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

Obligatiefondsen kenden een goed jaar wat instroom betreft, ook in perioden waarin het in de andere hoofdcategorieën minder ging, bijvoorbeeld in het midden van het jaar. Aan het begin van het jaar waren het veilige havens die de obligatiebeleggers aantrokken vanwege de vrees die de inverse yield curve in de markt bracht en de angst voor verdere renteverlagingen door de centrale banken.

In de tweede jaarhelft ontstond hernieuwde belangstelling voor obligatiefondsen. Dat was geen defensieve stap, aangezien beleggers instapten in categorieën met meer risico zoals hoog rentende obligaties en schuldpapier van wereldwijde opkomende markten.

De hervatting van het obligatie-opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank stimuleerde de obligatiemarkt en zette beleggers aan om niet alleen de veilige havens, maar ook de risicovollere categorieën op te zoeken. Tot en met oktober haalde de hoofdcategorie obligaties ruim 282 miljard euro aan nieuw vermogen op.

Lastig voor aandelenfondsen
Aandelenfondsen hadden het duidelijk lastiger. Het beeld van de afgelopen maanden is tamelijk grillig, waarbij er vaker wel dan niet sprake was van uitstroom, vooral bij actieve aandelenfondsen. Passieve fondsen boekten in de meeste maanden wel netto-instroom van vermogen.

In de recente maanden september en oktober waren aandelenfondsen weer gewild, meeprofiterend van de grotere risicobereidheid bij beleggers. De fund flow data van Morningstar laten zien dat aandelenfondsen per saldo 38 miljard euro aan uitstroom hebben gezien in de eerste 10 maanden van 2019.

Goud in trek
Fondsen in grondstoffen zagen per saldo ruim 6 miljard euro aan nieuwe instroom op zich afkomen, met dank aan edelmetalen en dan met name goud. Opvallend was dat de fondsen in goud ook veel nieuw geld aantrokken in markten waarin beleggers tegelijk ook risicobereid waren, getuige de flows naar risicovollere categorieën. Goud vervulde dus niet zonder meer alleen maar de functie van vluchtstrategie.

De Top-5
Als we op fondshuisniveau kijken naar de asset managers die het sterkst hebben geprofiteerd van de trends in de eerste 10 maanden van 2019, dan komen we tot de volgende top-5 op basis van netto instroom, waarbij we de flows voor actief en passief combineren.

PIMCO staat bovenaan in de lijst qua instroom binnen het actieve spectrum, vooral dankzij de sterke verkoop van zijn vlaggenschipfonds, PIMCO GIS Income dat 19,3 miljard euro kon bijschijven over de eerste 10 maanden van 2019. De totale inflow year-to-date was 40,9 miljard euro.

De tweede plek is voor de passieve aanbieder iShares met bijna 34 miljard euro aan instroom year-to-date. De ETF-aanbieder van BlackRock moest het voornamelijk hebben van haar vastrentende fondsen, het iShares Core € Corp Bond ETF schreef bijvoorbeeld 4,7 miljard euro bij over de eerste 10 maanden.

Top-5 instroom over eerste 10 maanden van 2019

Top 5 flows tabel

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings