Ultimate Stock Pickers pakken kansen in communicatie, industrie en gezondheidszorg

De aankopen van de Ultimate Stock Pickers over het vierde kwartaal van 2019 bevonden zich vooral in de sectoren communicatie, industrie en gezondheidszorg. Net als in de voorbije kwartalen waren de aankopen weer namen van hoge kwaliteit met Wide en Narrow Moat ratings. Bekijk het overzicht van de nieuwe aankopen en de aankopen uit hoge overtuiging door de Ultimate Stock Pickers over het vierde kwartaal van 2019.

Robert van den Oever 02 maart, 2020 | 8:52
Facebook Twitter LinkedIn

Nu bijna alle (op één na) Ultimate Stock Pickers hun aan- en verkopen over het vierde kwartaal van 2019 hebben gerapporteerd, kunnen we analyseren welke aandelen bij hen favoriet zijn. De aankopen concentreerden zich in de sectoren communicatiediensten, industrie en gezondheidszorg.

De afgelopen maanden kenmerkten zich door tegenslagen op de beurzen wereldwijd, grotendeels veroorzaakt door macro-economische en geopolitieke onzekerheden, zoals potentiële conflicthaarden, de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen, het renteleid en natuurlijk ook nog een s de angst voor verdere verspreiding van het corona-virus en de gevolgen van lamgelegde handels- en passagiersstromen.

Voordeel doen
De Ultimate Stock Pickers probeerden hun voordeel te doen met die onzekerheid en de koersdalingen die ermee gepaard gingen. Ze kochten aandelen in financials, gezondheidszorg en energiebedrijven. De aanhoudend lage rente heeft de aandelenkoersen van banken onder druk gezet, en evenzo zetten de politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten olie-aandelen lager.

De namen die werden aangekocht, waren wederom van hoge kwaliteit, want alle bedrijven zijn voorzien zijn van een Wide of een Narrow Economic Moat. De overlap tussen de twee top-10 lijsten, de High-Conviction Purchases en de New-Money Purchases behelst drie namen die op beide lijsten voorkomen.

Zo werkt het
Voor wie de Ultimate Stock Pickers een nieuw fenomeen zijn: High-Conviction Purchases zijn substantiële aankopen in verhouding tot de omvang van de fondsportefeuille. Dit kunnen aanvullingen op bestaande portefeuilleposities zijn. Dus niet de omvang van de aankoop op zich, maar de verhouding van de aankoop tot de totale portefeuille-omvang is de maatstaf. New-Money Purchases zijn aankopen van aandelen die eerder nog niet in de portefeuille zaten.

Een New-Money aankoop kan tegelijk ook een High-Conviction aankoop zijn, mits die van voldoende omvang is in verhouding tot de portefeuille.

High-Conviction purchases
De top-10 High-Conviction Purchases per ultimo vierde kwartaal 2019, koersen en Morningstar Ratings per 18 februari 2020:

USP 2020 02 18 Exhibit 1 

New-Money Purchases
Dit is de top-10 van New-Money Purchases per ultimo vierde kwartaal 2019, koersen en Morningstar Ratings per 18 februari 2020:

USP 2020 02 18 Exhibit 2 

Drie voorbeelden

We lichten de drie aandelen nader toe die het meest gekocht en het laagst gewaardeerd zijn: Apple, Anthem en Schlumberger.

Schlumberger behoort samen met Arista Networks tot de goedkoopste aandelen. Beide noteren tegen een korting van zo'n 20% ten opzichte van de Fair Value die de analisten van Morningstar ervoor berekenen.

USP 2020 02 18 Exhibit 0

 

Anthem logo 126x77Anthem
Het aandeel Anthem is door meerdere Ultimate Stock Pickers gekocht. Het is een van de grootste private zorgverzekeraars in de VS en het aandeel noteert tegen een korting van 14% ten opzichte van de Fair Value die Morningstar-analist Julie Utterback berekent.

Zij kent het aandeel een Narrow Moat rating toe vanwege de schaalvoordelen van hoge kwaliteit die het bedrijf in de Amerikaanse zorgsector aan de dag legt. Anthem is een top-2 speler in 14 Amerikaanse staten, waar 1 op de 3 verzekerden bij Anthem is aangesloten. Dat brengt schaalvoordelen en ook een netwerkeffect, omdat door de lagere kosten Anthem lagere premies kan aanbieden en dat trekt weer meer nieuwe klanten.

Zoals wel meer zorg-gerelateerde aandelen is Anthem onder druk gekomen door de vrees dat wijzigingen in het Amerikaanse zorgstelsel negatieve effecten zullen hebben op allerlei bedrijven en dat hun verdienmodel wordt aangetast. Als toonaangevende speler met een groot marktaandeel in zijn kernmarkten is die vrees voor Anthem ongegrond, vindt Morningstar.

 

Apple logo zwart 126x126Apple
Het aandeel Apple was in trek bij de Ultimate Stock Pickers, hoewel Morningstar-analist Abhinav Davuluri het overgewaardeerd vindt. Apple heeft een Narrow Moat rating vanwege het ijzersterke merk en de hoge drempel om over te stappen naar een concurrent, deels ingegeven door de techniek (de user experience), en deels door het merk op zich. 

Via besturingssysteem iOS zijn alle Apple-apparaten zoals de iPhone, iPad en Apple Watch verbonden voor gebruiksgemak en bovendien is er ruime keus aan apps en toepassingen waardoor klanten niet snel overstappen naar een ander systeem. De klantentrouw is groot, zo bleek ook uit onafhankelijk onderzoek waar 90% van de respondenten aangaf niet te zullen of willen overstappen. 

Zorgen zijn er momenteel vanwege de mogelijke impact van het corona-virus. Omdat veel handel met China stilligt, komt ook de fabricage en transport van iPhones naar de Westerse markten in de knel en dat zal tot uitdrukking komen in lagere verkoopcijfers in de komende periode, zo heeft Apple al gewaarschuwd.

 

Schlumberger logo 128x38Schlumberger
Oliedienstverlener Schlumberger heeft een Narrow Moat rating omdat de productiekosten laag zijn en het sterk intellectueel eigendom heeft in de vorm van merken en technische data. De gedifferentieerde dienstverlening in de olie-industrie heeft in het verleden sterke resultaten opgeleverd en aanhoudende productontwikkeling moet dat ook voor de toekomst zeker stellen. Deze nieuwe diensten kennen een hoger dan gemiddelde marge en maken een substantieel deel van de omzet uit.

Dit schaalvoordeel en de sterke gerichtheid op research & development is veel groter dan bij concurrenten zodat de vorosprong behouden blijft. Dit leidt tot honderden nieuwe patenten per jaar waar het bedrijf zorgvuldig mee omspringt en die een sterke drijfveer voor nieuwe omzet en winst zijn.

Beleggers waren de laatste tijd wat voorzichtig met dit aandeel omdat de resultaten op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt wat tegenvielen. Morningstar-analist Preston Caldwell legt echter de nadruk op de internationale diversificatie waardoor een deelmarkt nooit zo'n groot effect op het groepsresultaat heeft.

 

Wie zijn de Ultimate Stock Pickers?
Ultimate Stock Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

 

Lees meer over de Ultimate Stock Pickers:

- Ultimate Stock Pickers Index versus de S&P 500 in 2019

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten