Top 5 Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd: Man AHL TargetRisk aan kop

Voor beleggers die niet te veel tijd en moeite kunnen of willen besteden aan het beheer van hun portefeuille, zijn mixfondsen een van de mogelijkheden die voorhanden zijn. Met één enkele aankoop wordt een portefeuille aangeschaft die een goede spreiding biedt over verschillende vermogenscategorieën zoals aandelen en obligaties. De belegger kiest daarbij bovendien zelf het gewenste risicoprofiel uit.

Jeroen Siecker 02 maart, 2020 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

Fondshuizen hebben het nut van dit gemengde fondstype ingezien en de behoefte van beleggers op waarde geschat en bieden een grote verscheidenheid aan fondsen aan. In Europa zijn er maar liefst 9.186 verschillende fondsen beschikbaar. Samen hebben deze fondsen bij elkaar opgeteld per eind januari 2020 1.534 miljard euro aan beheerd vermogen.

De populariteit van mixfondsen blijkt ook wel uit het feit dat het gezamenlijke marktaandeel per eind januari 2020 uit kwam op 15,75% van de Morningstar Global Broad Category Group. Indien we dit cijfer afzetten tegen het 5 jaar gemiddelde van 14,20% dan zien we een gestage stijging in het gebruik van deze mixfondsen.

De verscheidenheid onder mixfondsen is groot en Morningstar heeft de duizenden fondsen gegroepeerd in 43 verschillende categorieën op basis van valuta en risicoprofiel van het fonds en in enkele gevallen naar regio. Zo zijn er de mainstream categorieën Mixfondsen EUR Neutraal – Wereldwijd en Mixfondsen USD Neutraal, maar ook de meer niche categorieën zoals Mixfondsen Emerging Markets en Mixfondsen Greater China.

Verscheidenheid
Ondanks die uitgebreide classificatie van categorieën en tekenend voor de grote verscheidenheid aan strategieën die mixfondsen kunnen toepassen, bestaat er een categorie Mixfondsen Overig waar alle mixfondsen in vallen die niet goed binnen een van de andere categorieën passen. Deze is goed voor een totaal beheerd vermogen van 174 miljard euro oftewel 11,3% van alle mixfondsen.

Voor Nederlandse beleggers zijn de EUR categorieën het meest voor de hand liggend. Dat zijn er 8 en daarbinnen zijn het de categorieën Mixfondsen EUR Neutraal – Wereldwijd (207 miljard euro aan beheerd vermogen), Mixfondsen EUR Flexibel – Wereldwijd (173 miljard euro), Mixfondsen EUR Defensief (120 miljard euro) en EUR Defensief – Wereldwijd (164 miljard euro) die veruit de grootste omvang hebben.

De gemiddelde prestaties van de fondsen in deze 8 categorieën over een periode van 3 jaar liggen ver uit elkaar. De rendementen varieren tussen de 1,63% voor het categoriegemiddelde van Mixfondsen EUR Defensief – Wereldwijd tot 4,73% voor het categoriegemiddelde van Mixfondsen EUR Offensief – Wereldwijd.

De Top 5
In de top 5 van deze week zetten we de best presterende fondsen in de categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd over de afgelopen 3 jaar op een rij.

Man AHL TargetRisk Fund op 1
Het Man AHL TargetRisk Fund staat met een driejaars geannualiseerd rendement van 11,03% op de eerste plaats. De portfolio manager Russel Korgaonkar probeert door het gebruik van derivaten zoals index futures, government bond futures, credit default swaps en commodity index swaps een excess return te behalen tegen een beperkte beweeglijkheid ongeacht de condities in de markt.

De posities in het fonds worden bepaald op basis van een systematisch algoritme dat de volatiliteit meet van een specifiek deel in de markt. Indien dat deel van de markt een hogere beweeglijkheid doormaakt worden posities afgebouwd. Zodra de markt weer gekalmeerd is, worden de posities uitgebreid. Dit proces wordt ook wel “volatility scaling” genoemd.

Janus Henderson Balanced op 3
Op de derde plek met een driejaars geannualiseerd rendement van 7,87% staat het Janus Henderson Balanced fund. Het fonds wordt beheerd door portfolio managers Marc Pinto, Jeremiah Buckley, Mayer Saigal en Micheal Keough. Het viertal creëert een gediversifieerde portefeuille met een hoge mate aan flexibiliteit met betrekking tot de dynamische assetallocatiestrategie. Voor het beperken van marktvolatiliteit kan de allocatie naar aandelen variëren van 35% tot 65%. Door het streven naar constante resultaten met de flexibiliteit om te navigeren in onzekere en volatiele markten proberen de beheerders een beter voor risico gecorrigeerd rendement te maken. 

 

Top 5 Mixfondsen EUR Neutraal Wereldwijd

Top 5 mixfondsen (NL) tabel vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten