Risico’s van duurzaam beleggen

Duurzame fondsen hebben weliswaar verliezen niet kunnen ontwijken in de turbulente markten gedurende de corona crisis, maar hebben zich wel relatief goed staande gehouden. Dat is in lijn met de gedachte dat duurzame bedrijven minder risicovol kunnen zijn. Zijn er dan geen risico’s verbonden aan duurzaam beleggen? We benoemen een aantal aandachtspunten die het risico-rendementsprofiel van een portefeuille kunnen beïnvloeden.

Ronald van Genderen 16 juni, 2020 | 13:01
Facebook Twitter LinkedIn

De corona crisis trok de afgelopen maanden niet alleen diepe sporen in ons sociale leven. Ook de economie werd hard geraakt met een krimp die zelden is vertoond. Niet verwonderlijk veroorzaakte de crisis ook heftige turbulentie op de financiële markten. Waar de koersborden van aandelenbeurzen wereldwijd dieprood kleurden, wisten duurzame fondsen zich weliswaar niet te onttrekken aan verliezen, maar wisten deze over het algemeen wel beter te beperken dan hun conventionele tegenhangers.

Minder zware klappen
Duurzame fondsen kregen onder andere minder zware klappen, omdat zij over het algemeen niet of minder zwaar belegd zijn in de energie sector. Daarnaast beleggen zij vaak minder in de zwaar getroffen grootbanken. Aan de andere kant beleggen duurzame fondsen juist meer in sectoren als gezondsheidszorg en technologie, die het in de afgelopen maanden juist relatief goed hebben gedaan.

Tot slot behoren duurzame bedrijven vaak tot de categorie groei- en kwaliteitsbedrijven. Een beleggingsstijl die het dit jaar veel beter heeft gedaan dan de waardestijl. Dat is in lijn met de veel gehoorde gedachte dat duurzaam beleggen gepaard kan gaan met een lager risico. Duurzame bedrijven worden vaak geleid door goede management teams. Juist omdat het management van hoge kwaliteit is, hebben zij oog voor duurzaamheid is de redenering. Dat leidt tot een lagere kans dat dergelijke bedrijven betrokken raken in duurzaamheidscontroverses die zowel imago als financiële schade kan berokkenen aan een bedrijf. Goed geleide bedrijven beschikken echter over het algemeen ook over solide balansen en een sterke mate van winstgevendheid, hetgeen ze minder risicovol maakt.

Risico's
Kleven er dan geen risico’s aan duurzaam beleggen? Er zijn in ieder geval een aantal aandachtspunten voor beleggers. We benoemen een aantal aspecten van duurzaam beleggen die het risico-rendementsprofiel van een portefeuille kunnen beïnvloeden.

Stijlrisico
Het eerste aandachtspunt refereert aan wat hierboven aangehaald is en dat is stijl risico. In veel gevallen komt duurzaam beleggen met een groei- of kwaliteitsstijl. Nu levert dat niet per se een hogere mate van risico op, maar het brengt wel het risico met zich mee op underperformance op het moment dat een dergelijke stijl uit de gratie raakt bij beleggers of, anders gesteld, wanneer bijvoorbeeld de waardestijl in zwang raakt.

Size risk
Daarnaast is het van belang om te indentificeren of er sprake is van een neiging naar mid- en small-caps, oftewel of er sprake is van size risk. De beantwoording op deze vraag zal grotendeels afhangen van de duurzaamheidsbenadering die een fonds toepast. Zo is het waarschijnlijk dat bij een best-in-class benadering er sprake zal zijn van beleggingen in met name large-caps. Dat wordt al anders bij een benadering die uitgaat van positieve selectie, oftewel kijkt naar bedrijven die minimaal een bepaald percentage van de omzet of winst uit duurzame activiteiten behaald. In dat geval zal er al snel sprake zijn van een hang naar bedrijven met kleinere marktkapitalisaties. Dergelijke mid- en small-caps kennen over het algemeen een volatieler koersverloop dan large-caps.

Sectorallocatie
Verder dient in het oog gehouden te worden welk effect de duurzaamheidsbenadering heeft op de sector allocatie van een portefeuille. Opnieuw zal een best-in-class benadering voor de minste verschillen zorgen in vergelijking met een benchmark of conventionele concurrenten. Immers, binnen iedere sector wordt belegd in de meest duurzame bedrijven. Echter, vrijwel iedere ander duurzaamheidsbeleid stelt de mogelijkheid open voor sectorale afwijkingen en daaronder vallen onder andere het uitsluiten van controversiële activiteiten, positive selectie, thematisch en impact beleggen. Deze sector afwijkingen kunnen voor verschil in relatieve prestaties zorgen, uiteraard zowel positief maar ook negatief.

Geografische allocatie
Een soortgelijk risico bestaat er voor de allocatie naar landen en regio’s. Hier is juist de kans groot dat een best-in-class voor afwijkingen zorgt. Wereldwijd gezien loopt Europa voorop op het gebied van duurzaamheid en het bij het selecteren van de meest duurzame aandelen ligt een bias naar ons continent daarom op de loer. En binnen Europa is er ook een onderscheid te maken, aangezien veel bedrijven uit bijvoorbeeld Scandinaviche landen en Nederland weer betere duurzame prestaties laten zien dan landen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa. Ook dit kan weer de relatieve prestaties van een duurzaam fonds beïnvloeden.

Nieuwe fondsen
Tot slot een laatste aandachtspunt wat weliswaar geen betrekking heeft op het risico-rendementsprofiel van een duurzaam fonds, maar wel in de analyse van de bovenstaande aandachtspunten. Met de toegenomen aandacht van beleggers in duurzame beleggingen hebben fondshuizen veel nieuwe producten naar de markt gebracht. Dat geeft beleggers inmiddels een uitgebreide keuze aan duurzame fondsen, maar dergelijke nieuwe fondsen hebben ook nog maar een kort track record. Het is daarom moeilijk te beoordelen in hoeverre de bovenstaande karakteristieken in een fonds aanwezig zijn en hoe structureel ze zijn.

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- We beleggen steeds duurzamer

- De andere kant van de duurzame medaille is waardebeleggen

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten