Top 5 Mixfondsen EUR Defensief Wereldwijd: FISCH aan kop

In turbulente tijden met een hoge volatiliteit zoals we momenteel meemaken is diversificeren van de beleggingsportefeuille onontbeerlijk. In deze top-5 richten we ons op defensieve mixfondsen, want dit gemengde fondstype biedt de investeerder de mogelijkheid om met één enkele aankoop een gespreide portefeuille aan te schaffen in verschillende vermogenscategorieën zoals aandelen en obligaties. De belegger kiest daarbij zelf zijn gewenste risicoprofiel.

Jeroen Siecker 22 juni, 2020 | 8:54
Facebook Twitter LinkedIn

Als gevolg van de COVID-19 pandemie zagen we wereldwijd een snelle en ongekende ineenstorting van productie, handel en werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2020. De economische activiteit is de afgelopen weken in bepaalde delen van de wereld weer voorzichtig hervat. Echter, het risico van een tweede golf van het coronavirus ligt op de loer. Omdat we nog niet weten wat de impact van deze pandemie op de economie op lange termijn is, kan dit het keuzeproces van de fondsbelegger bemoeilijken. Afhankelijk van zijn risicobereidheid, kan een belegger met de verschillende beschikbare risicoprofielen hier op anticiperen.

Voorzichtig komen de eerste economen met hun bevindingen over de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie op de lange termijn. In het nieuwste rapport van het IMF “The long economic hangover of pandamics” van juni 2020, kunnen we lezen dat de economische gevolgen een generatie of langer kunnen duren. Hiertoe behoren een langdurige periode van lage reële rentetarieven - vergelijkbaar met seculiere stagnatie. De kern van seculiere stagnatie is een gebrek aan economische groei waarbij er mondiaal te veel kapitaal is dat niet consumptief aangewend wordt of voor investeringen wordt gebruikt. Een bijkomend probleem is dat hierdoor de rente daalt en dat de belegger in zijn zoektocht naar extra rendement meer risico moet nemen. 

Balans tussen rendement en risico
Om een juiste balans te vinden tussen rendement en risico, kan een belegger die meer rendement wil behalen dan een spaarrekening zou opleveren kiezen voor defensieve mixfondsen. Door meer focus te leggen op de vermogenscategorie obligaties reduceert een belegger de beweeglijkheid van zijn gespreide portfeuille en behoudt hij tegelijk enigszins het opwaarts potentieel van aandelen.

Deze defensieve mixfondsen kennen een dynamische verdeling tussen verschillende vermogenscategorieën waardoor schommelingen in het vermogen door economische onzekere tijden beperkt blijven. Doorgaans bestaat dit gemengde defensieve fondstype voor ongeveer uit 35% aandelen of aandelenrisico zoals converteerbare obligaties met een hoge delta. De variëteit aan allocaties van defensieve mixfonsen kunnen onderling nogal verschillen, zo kunnen er defensieve mixfondsen zijn die 50% gealloceerd zijn naar aandelen, dit laat zien dat het ene defensieve mixfonds het andere niet is. De belegger in deze fondsen moet daarom goed doorgronden of dat dit het best passende defensieve mixfonds is voor hem.

Defensief versus offensief
Kijken we in deze context naar de rendementsontwikkelingen van mixfondsen in de Morningstar categorie Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd over de eerste vijf maanden van 2020, dan heeft deze categorie een negatief rendement behaald van 4,02%. Deze categorie doet het daarmee beter dan de Morningstar categorie Mixfondsen EUR Offensief – Wereldwijd met een negatief rendement van 7,66%.

Dat spreiding over beleggingscategorieën loont, blijkt wel als we kijken naar de ontwikkelingen van aandelen en obligatie indices sinds het begin van het jaar. De toonaangevende MSCI World NR Eur index boekte tot en met eind mei een daling van 7,36%, terwijl bedrijfsobligaties (BbgBarc Global Aggregate Corporate) daarentegen een positief rendement van 0,88% lieten zien over dezelfde periode.

Dat beleggen in staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid loont in tijden van onzekerheid, blijkt wel als we kijken naar de renteontwikkeling van de tien jaars Duitse staatsobligatie. Aan het begin van het jaar gaf deze nog een negatieve rentevergoeding van 0,19%. Dit is eind mei nog verder gedaald naar 0,45% negatief, waarbij het dieptepunt begin maart 2020 lag op 0,84% negatief. Als de rente van een obligatie daalt dan stijgt de koers van een obligatie en dat betekent een positief rendement voor de belegger.

De Top 5
In de top 5 van deze week zetten we de best presterende fondsen (waarvan een distributevergoedingvrije aandelen beschikbaar is in Nederland) in de categorie Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd over de afgelopen vijf maanden op een rij.

FISCH MultiAsset MantaPlus Fund
Het FISCH MultiAsset MantaPlus Fund staat met een rendement van 2,29% op de eerste plaats. Hoofdbeheerder Reto Baumgartner staat aan het roer sinds de oprichting van dit fonds in 2014. Baumgartner wordt ondersteund door Robert Koch, die sinds 2016 verbonden is aan deze strategie en door Dzemo Fazli, die er in 2017 bij kwam. Het proces van deze absolute return strategie is gebaseerd op het selecteren van attractieve risicopremies over verschillende vermogenscategorieën. Het team bepaalt op basis van haar kwantitatieve risicoanalyse hoeveel procent van de portefeuille gealloceerd wordt in converteerbare obligaties en high yield obligaties om vervolgens een mix aan te brengen met zogenaamde stabilisatoren, zoals staatspapier met een hoge kredietwaardigheid. 

Door het streven naar constante resultaten binnen verschillende vermogenscategorieën met de flexibiliteit om te navigeren in onzekere en volatiele markten, hebben de beheerders een goed rendement neergezet over de eerste vijf maanden van het jaar door in maart minder focus te leggen op aandelenrisico (converteerbare obligaties) en obligaties met een lage kredietwaardigheid. Nadat de markten weer genormaliseerd waren, verhoogde het team het aandelenrisico en verlaagde het de portefeuillebucket van veilig staatspapier.

NN Dynamic Mix Fund II
Op de vijfde plek vinden we het NN Dynamic Mix Fund II. De Dynamic mixfondsen worden beheerd door de multi-asset-boetiek van NN IP. Het team bestaat uit de twee hoofdbeheerders Jan Kvapil (sinds 2016) en de ervaren Siu Kee Chan. Chan heeft een ruime ervaring en is sinds 2009 betrokken bij het beheren van fondsen binnen NN IP. Het proces is een combinatie van top-down en bottom-up benaderingen waarbij het team de ruimte heeft te manoeuvreren tussen de verschillende vermogenscategorieën zoals aandelen en obligaties, waarbij de meeste focus ligt op het vastrentende waarden deel. Daarnaast kan het team middels futures een tactische positie aanbrengen; ook kan het team ervoor kiezen om bijvoorbeeld aandelen uit opkomende markten uit strategisch oogpunt op te nemen.

Het team had in maart 2020 een stevige allocatie naar veilige staatsobligaties opgebouwd door een positie van ruim 17% te nemen in het NN Sovereign Bond fonds. Door het aandelenrisico te verlagen en daarvoor meer defensieve posities op te nemen zoals een 2,4% weging in het NN Covered Bond fonds en diverse staatsobligaties wist het fonds het beter te doen dan het marktgemiddelde.

 

Top 5 Mixfondsen EUR Defensief Wereldwijd

Mixfondsen EUR defensief (NL) tabel vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten