Fonds van de Week: Kempen Orange Fund

Dit fonds onderscheidt zich door een zeer ervaren team op het gebied van Nederlandse small- en mid caps. Binnen de categorie is het volgens Morningstar zelfs het beste team. Dit team past een bewezen en gedisciplineerd fundamenteel bottom-up proces toe dat een uitstekend lange termijn track record heeft opgeleverd. De Morningstar Analyst Rating blijft Silver.

Ronald van Genderen 01 juli, 2020 | 9:57
Facebook Twitter LinkedIn

Kempen Orange Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

Kempen Orange Fund

Naar onze mening wordt deze strategie beheerd door het beste team in haar categorie. Zij passen een bewezen en gedisciplineerd fundamenteel bottom-up proces toe. De vier teamleden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze strategie hebben allemaal ruime ervaring in Nederlandse mid- en small-caps. Van hen heeft Michiel van Dijk met 12 jaar de meeste ervaring op deze strategie. Bovendien werd het team eind 2019 versterkt met een vijfde lid, die zich zal richten op de Europese small-cap strategie.

De portefeuille is behoorlijk geconcentreerd, maar individuele posities mogen bij aankoop nooit meer dan 10% van de portefeuille in beslag nemen. Normaliter bedraagt het aantal posities 20 tot 25 namen. Hoewel het proces consistent wordt toegepast, betekent dit niet dat de portefeuille gebonden is aan een bepaalde stijl. De lange termijn prestaties van deze strategie zijn uitstekend.

In december 2018 nam de werklast van het team aanzienlijk toe, omdat het toen het beheer van Kempen’s Europese small-cap strategie overnam. Toch vinden wij dit het sterkste team in de Morningstar Categorie Aandelen Nederland gezien de kwaliteit van de huidige teamleden. De Morningstar Analyst Rating blijft Silver.

 

Uitgebreide toelichting

Fvd W Kempen Orange grafiek vrijstaand

 

Beheerteam
Het team verloor met het overlijden van Joop Witteveen in augustus 2018 een zeer ervaren small-cap belegger en het hoofd van het team. Daarnaast nam de werklast van het team aanzienlijk toe, nadat het in december 2018 het beheer van Kempen’s Europese small-cap strategie overnam. Toch vinden wij dit het sterkste team in de Morningstar Categorie Aandelen Nederland gezien de kwaliteit van de huidige teamleden en de additie van een beheerder in 2020 die zich zal richten op de Europese small-cap strategie. Daarom wordt de People Pillar rating verhoogd naar High van Above Average.

Binnen dit Europese small-cap team zijn vier ervaren beheerders verantwoordelijk voor het beheer van deze Nederlandse small-cap strategie. Michiel van Dijk heeft met circa 12 jaar de meeste ervaring op deze strategie en is een getalenteerd en kundig beheerder. Erwin Dut en Sander van Oort zijn minder ervaren als beheerders, maar brengen veel analistervaring mee, welke grotendeels binnen Kempen werd opgedaan.

Ingmar Schaefer werd door Kempen ter versterking van het team in februari 2019 aangetrokken. Schaefer is een ervaren belegger in Europese mid- en small-caps. Eind 2019 werd Hanna Waltsgott aan het Europese small-cap team toegevoegd nadat zij daavoor als ESG analist ondersteuning verleende aan Kempen’s small-cap strategieën. Gezien onze zorgen ten aanzien van de werklast van het team, zien we haar toevoeging als een welkome aanvulling.

Fondshuis
Kempen Capital Management (KCM) is de asset management-tak van Kempen & Co, dat op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Van Lanschot Kempen N.V. Wij zijn van mening dat KCM strategieën voert die goed passen bij haar bewezen expertise en de firma is een uitstekende rentmeester geweest van de belangen van beleggers. KCM is gespecialiseerd in verschillende niches waarvoor het sterke proposities biedt. Hun high dividend, eurocredit en Nederlands aandelenfondsen behoren naar onze mening tot de best beschikbare opties.

Door nieuwe varianten van bewezen strategieën te lanceren, probeert het bedrijf haar expertise te benutten om haar voetafdruk uit te bouwen, maar het verwierf ook gespecialiseerde middelen in alternatieve investeringen om het aanbod van fondsen te verbreden. In het verleden heeft het bedrijf te maken gehad met prestatie problemen en omloop binnen de teams van haar vastgoed en Europese small cap-strategieën, maar het heeft de teams en processen voldoende geherstructureerd. Daar hebben de vastgoedfondsen van geprofiteerd, maar de effectiviteit van de Europese small cap strategie is nog steeds onbewezen.

We denken dat KCM talentvolle investeerders heeft kunnen aantrekken en behouden. Hoewel de variabele vergoeding discretionair is, omvat deze wel prestaties over 3 en 5 jaar en dit stemt de belangen van portefeuillemanagers af met die van beleggers. De firma rekent redelijke vergoedingen en deelt tot op zekere hoogte schaalvoordelen met beleggers. Capaciteitsbeheer was voorbeeldig, wat het rentmeesterschap onderstreept.

Proces
Deze strategie wordt beheerd volgens een bewezen en gedisciplineerd fundamenteel bottom-up proces. Hoewel we na het overlijden van Joop Witteveen en de toegenomen werklast voor het team enige tijd behoudender zijn geweest in ons oordeel over het proces, is ons vertrouwen in de consistentie van uitvoering ervan volledig hersteld. Daarom blijft de Process Pillar staan op een High rating.

Het universum bestaat uit Nederlandse bedrijven, en sinds 2010 ook een aantal Belgische bedrijven, met een marktwaarde van 100 miljoen tot 5 miljard euro. De aandelenselectie begint met een eerste filtering waarbij o.a. het bedrijfsmodel, transparantie van het management en adequate liquiditeit wordt bekeken. De research naar de overgebleven aandelen is gefocust op kwaliteit en waardering.

Het team bepaalt op basis van diepgaand onderzoek een bedrijfsscore en het koerspotentieel. De bedrijfsscore hangt grotendeels af van de kwaliteit van het management (40%) en de strategische positie (40%) en in mindere mate van de financiële positie (20%) van de onderneming. Het koerspotentieel wordt bepaald met een gedetailleerd discounted cash flow model.

Tijdens het researchproces en na het initiëren van een positie in de portefeuille staat het team in nauw contact met een bedrijf, wat het team naar onze mening waardevolle inzichten verschaft. In portefeuille constructie hangt het gewicht van een aandeel af van de convictie van het team en de mate van liquiditeit van een aandeel.

Prestaties
De langetermijnprestaties van deze strategie zijn uitstekend, maar tegelijktijd zijn ze niet geheel aan het huidige team toe te schrijven. Echter, ook op de korte termijn heeft de strategie in lijn met het langetermijn track record gepresteerd. Over de periode dat Joop Witteveen de hoofdbeheerder was, van maart 2005 tot en met augustus 2018, versloeg de strategie met ruime afstand (gemiddeld rendement van 11,51% per jaar) relevante indices zoals de MSCI Netherlands Small Cap index (5,71%) en de AMX index (7,51%).

Ook het gemiddelde voor de Morningstar categorie Aandelen Nederland werd ruimschoots overtroffen, hoewel daarbij moet worden opgemerkt dat de categorie van oudsher wordt gedomineerd door strategieën die meer op large-caps focussen. Sindsdien en tot en met eind mei 2020, heeft de strategie opnieuw de categorie en de relevante indices weten te verslaan. Hoewel het langetermijn track record mede werd behaald met Michiel van Dijk als medebeheerder, is het geruststellend om te zien dat het huidige team het langetermijn track record consistent heeft weten voort te zetten.

Het risico van de strategie, zoals de standaarddeviatie, lag zowel op lange- als korte termijn boven dat van de Morningstar Categorie Aandelen Nederland, hetgeen werd veroorzaakt door de pure focus van deze strategie op mid- en small-caps. Het hogere risiconiveau weerhield de strategie er niet van om in de turbulente markten van 2020, tot en met eind mei, beter te presteren dan de categorie en de relevante indices.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse bedragen 1%. Onder onze verbeterde beoordelingsmethodologie, die meer nadruk legt op kosten en verwachte relatieve benchmarkprestaties, blijft de Morningstar Analyst Rating staan op Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Kempen Orange Fund NV (KORAF). Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Nederland, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W Kempen Orange tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Neuberger Berman EMD - Hard Currency

- Kempen Global Small-cap

BlackRock Emerging Markets Bond

Alger Small Cap Focus

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten