Top 5 Global Emerging Markets Bond: BlackRock aan kop

De search for yield onder obligatiebeleggers houdt aan vanwege de langdurig lage rente. Dat zorgde in het tweede kwartaal voor een uitzonderlijk goed rendement bij schuldpapier uit opkomende landen, zowel bij staats- als bedrijfsobligaties. Zelfs zozeer dat deze categorie in het voorbije tweede kwartaal één van de beste kwartalen ooit beleefde. Dat staat in groot contrast met het rendementsverlies van het eerste kwartaal van 2020 dat vanwege de COVID-19 problematiek juist een van de slechtste ooit was. 

Jeroen Siecker 20 juli, 2020 | 8:43
Facebook Twitter LinkedIn

Met een verwachte inflatie voor de ontwikkelde landen van minder dan 1% voor de komende vijf jaar, blijft de rentevergoeding op staatspapier waarschijnlijk nog lang laag of zelfs negatief. Tel daarbij op het ultra verruimingsbeleid van de centrale banken dan zijn de vooruitzichten op een positieve reële rentevergoeding nihil voor de komende jaren. Hierdoor houdt de search for yield aan en dat heeft ertoe geleid dat schuldpapier van opkomende landen in het voorbije tweede kwartaal één van de beste kwartalen ooit beleefde. 

Contrast
Het contrast met het voorafgaande eerste kwartaal van 2020 is groot, want de economische schade voor opkomende landen als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft ertoe geleid dat het eerste kwartaal van dit jaar juist één van de slechtste kwartalen voor schuldpapier in opkomende markten was in de afgelopen drie decennia.

De volatiele marktomstandigheden gedurende februari, maart en april van dit jaar veroorzaakten onder beleggers een vlucht naar veiligheid en liquiditeit. Hierdoor daalde de rente op staatsobligaties in Duitsland en de Verenigde Staten sterk en tegelijkertijd zorgde het voor een stevige verkoopdruk van het illiquide schuldpapier in opkomende markten. Actieve fondsbeheerders in schuldpapier van opkomende markten werden geconfronteerd met een verkoopdruk van in totaal z’n 15% van het beheerd vermogen over de maanden maart en april.

Door deze gedwongen netto verkoop werden beheerders genoodzaakt om soms op het dieptepunt van de markt te verkopen in een illiquide markt. Hierdoor liet het schuldpapier van opkomende markten in lokale valuta in het eerste kwartaal van 2020 een daling zien van 13,34%, dit is de op één na sterkste daling sinds 1990. Met een daling van 11,53% over het eerste kwartaal van dit jaar liet het schuldpapier van bedrijven in opkomende markten zelfs de sterkste daling zien ooit, gemeten vanaf de aanvang in 2004.

Economische krimp
Dat de impact van COVID-19 pandemie groot is, blijkt ook uit de eerste officiële cijfers over de economische groei wereldwijd. De Amerikaanse economie liet in het eerste kwartaal van 2020 een krimp zien van 5% op jaarbasis. Daarmee kwam er een einde aan de langste expansieperiode in de geschiedenis van het land. De eurozone boekte een daling van 3,6% over dezelfde periode, dat was de grootste krimp ooit.

Herstel
Pas toen de centrale banken wereldwijd enorme geldhoeveelheden in het systeem hadden gepompt en agressief hun beleidsrentes hadden verlaagd, deed in het tweede kwartaal van 2020 het herstel zijn intrede. Investeerders werden gerustgesteld doordat deze lenders of last resort er alles aan doen om de markt te blijven ondersteunen met extra kapitaal.

Het herstel in het tweede kwartaal van 2020 was daarom ongekend. Het schuldpapier van bedrijven in opkomende landen gedenomineerd - of gehedged - in euro’s liet met een kwartaalrendement van 11,97% het op twee na beste kwartaal zien sinds 2003. Ook het staatspapier van opkomende landen gedenomineerd - of gehedged - in euro’s liet met een kwartaalrendement van 11,50% de op één na sterkste stijging zien sinds 1993.

Staatspapier in harde valuta
De Brady Bonds, ofwel staatspapier van opkomende landen in harde valuta, liet een stijging in het tweede kwartaal van 9,57% zien gemeten in Euro’s. De landen die het hardst geraakt waren in het eerste kwartaal zoals Argentinië en Ecudor konden in het tweede kwartaal een rendement bijschrijven tussen de 40% en 50% gemeten in dollars.

Omdat de Brady Bonds voor een groot gedeelte uit dollars bestaan en de euro z’n 2% duurder werd in relatie tot de dollar, viel het rendement voor de Europese investeerder wat lager uit. Ondanks deze goede prestatie kwam deze stijging slechts op de 18e plek van beste kwartalen ooit. De meting van deze Morningstar Categorie Global Emerging Markets Bond begon in 1986 en beleefde het beste kwartaal ooit in het eerst kwartaal van 1988 met 19,57% stijging.

De Top 5
In de top 5 van deze week zetten we de best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) over de afgelopen 6 maanden in de Morningstar Categorie Global Emerging Markets Bond. We lichten twee fondsen toe.

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund
Op de eerste plek vinden we BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund. Het team staat onder leiding van Sergio Trigo Paz die samen met Michal Wozniak en Michal Katrencik dit fonds beheert. Het fonds kent een screening van obligaties op basis van ecologische, sociale en govenance criteria, ook wel ESG genoemd. Derhalve investeert het fonds 70% in vastrentende waarden binnen de J.P. Morgan ESG Blended Emerging Bond Index (sovereign) en heeft voor 30% vrijheid om buiten de index te investeren.

Na een forse daling van schuldpapier in opkomende landen in het eerste kwartaal was er in het tweede kwartaal een sterke stijging. Het fonds profiteerde van een overwogen positie in Oekraine, Egypte en Argentinië. Ondanks dat Argentinië op 22 mei in default ging, liet het een sterk herstel zien in het tweede kwartaal dat bijdroeg aan een goede performance van het fonds.

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Op de tweede plek vinden we BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund dat een Morningstar Analyst Rating van Neutral heeft. Het team staat onder leiding van Sergio Trigo Paz en bestaat uit een zevenkoppige team dat in 2012 van FFTW (een onderdeel van BNP Paribas Investment) overkwam naar BlackRock, waaronder Michel Aubenas (soevereine harde valuta), Laurent Develay (valuta's), Jane Yu (corporates) en Ernesto Bettoni (strateeg). Het proces combineert een bewustzijn van de wereldwijde omgeving met een grondige analyse van opkomende markten om van daaruit de portefeuille samen te stellen. Het team gebruikt een vijf-factorenmodel om de assetallocatie en het risicokader vast te stellen en om investeringsthema's en landentoewijzing te genereren.

Het team had in het eerste kwartaal van 2020 het risico op een daling van de portefeuille voor een deel afgedekt. Toen de markt herstelde in het tweede kwartaal heeft het team deze positie afgebouwd en meer risico aan de portefeuille toegevoegd.

 

Top 5 Global Emerging Markets Bond

Top EMD (NL) tabel vrijstaand

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten