Wat adviseurs moeten weten over klanten en ESG

Onderzoek toont aan dat beleggers hun ESG-voorkeuren integreren in hun beleggingen en daarmee ook een sterk rendement behalen. Adviseurs doen er goed aan meer over ESG te ontdekken als ze deze klanten willen helpen.

Andy Pettit 27 juli, 2020 | 9:30
Facebook Twitter LinkedIn

Er was in 2019 veel interesse in fondsen die gericht zijn op duurzame beleggingen - in Europa heeft de interesse van beleggers in duurzame fondsen sinds 2016 elk jaar geleid tot meer dan € 35 miljard in nieuwe netto-activa met een totaal van € 120 miljard in 2019 (een nieuw record voor in Europa gevestigde fondsen), volgens de gegevens van Morningstar.

Deze cijfers tonen aan dat de interesse in duurzame beleggingen geen tijdelijke trend is. Het wordt zelfs meer de norm, nu beleggers vanuit alle demografische groepen interesse tonen in duurzaamheid als onderdeel van hun beleggingskeuzes.

Het gedragsonderzoeksteam van Morningstar heeft ontdekt dat er onder alle generaties en geslachten ten minste een redelijke interesse was in duurzaam beleggen, maar dat deze percentages net iets hoger waren onder vrouwen en millennials.

Waarden en risico's
Alle beleggingen hebben invloed op het milieu en de maatschappij en beleggers willen hier steeds meer over weten en wat het betekent voor hun portefeuille. Eerst willen beleggers weten of deze invloed overeenkomt met hun eigen waarden. Ten tweede willen beleggers steeds vaker de langetermijnrisico's voor milieu, maatschappij en governance (ESG), zoals klimaatverandering, in overweging nemen bij duurzame beleggingen.

Beleggers vormen echter geen exclusieve groepen die alleen gericht zijn op waarden of risico's - veel beleggers vinden beide aspecten in verschillende verhoudingen tegelijkertijd belangrijk. Dit is wat adviseurs moeten weten over ESG-beleggingen en waarom ze rekening moeten houden met de ESG-voorkeuren van hun klant:

Beleggers kunnen ESG-voorkeuren opnemen in hun beleggingsstrategieën en ook op zoek zijn naar een concurrerend rendement. Beleggers kunnen interesse hebben in duurzaamheid, maar ze willen uiteraard ook concurrerende rendementen behalen. Gelukkig is er steeds meer bewijs dat aantoont dat duurzame beleggingen tot nu toe de risicogewogen rendementen over het algemeen niet hebben verminderd.

In een recent onderzoek toonden onderzoekers van Morningstar aan dat beleggers die zich richten op bedrijven met positieve ESG-kenmerken over het algemeen niets inleveren op hun rendementen, alhoewel er een kleine ESG-premie geldt in de Verenigde Staten. En volgens een meta-analyse van de US Government Accountability Office toont 88% van de onderzoeken naar ESG-factoren en financiële resultaten aan dat het gebruik van ESG-informatie geen negatieve invloed heeft op de financiële rendementen.

Kortom, beleggingen kiezen die beter scoren op de ESG-schaal, in de marge of als beslissende factor, kan een goede strategie zijn voor beleggers die hun waarden willen terugzien in hun beleggingen.

Afwijkingen
Er is echter geen garantie dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Adviseurs hebben de verantwoordelijkheid om dit mogelijke risico te bespreken, net zoals ze dat met andere risico's ook doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat als er meer beleggers op zoek gaan naar bedrijven die goede resultaten hebben op de ESG-schaal, ze steeds vaker een premie moeten betalen om te kunnen beleggen. Dit verlaagt de toekomstige rendementen.

Een strikte naleving van ESG-criteria kan ook leiden tot grote afwijkingen van de markt in grote sectoren, marktplafonds en geografie. Beleggers die hun ESG-voorkeuren willen opnemen, nemen ten minste een actief risico (of ze er nu bewust van zijn of niet), gebaseerd op het feit dat de markt nog niet volledig ontwikkeld is. Dit kan al niet dan goed uitpakken.

Twee benaderingen voor ESG-voorkeuren
Beleggers met niet-financiële doelstellingen vallen in twee categorieën: vermijders en versterkers. Dit zijn echter geen wederzijds exclusieve concepten en beleggers kunnen tegelijkertijd gebruik maken van beide benaderingen. Vanwege de nuances van deze benaderingen is het belangrijk voor financieel adviseurs om te weten wat hun klanten precies bedoelen wanneer ze interesse tonen in duurzaamheid:

• Vermijders beleggen niet in bedrijven of sectoren die zich bezighouden met controversiële bedrijfsactiviteiten of die door de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten een negatieve invloed hebben op het milieu of de maatschappij. Vermijders kunnen bijvoorbeeld beleggen in fondsen die geen toegang bieden tot bedrijven die zich bezighouden met dierproeven, de verkoop van controversiële wapens of kolenmijnbouw. Deze vermijders kunnen hun beslissingen uiteraard ook baseren op de financiële reden dat bedrijven die zich bezighouden met controversiële activiteiten geen goed toekomstperspectief hebben.
• Versterkers willen beleggen in bedrijven of sectoren die een positieve invloed hebben op het milieu of de maatschappij. Versterkers kunnen bijvoorbeeld op zoek zijn naar bedrijven die zich richten op een betere toegang tot gezondheidszorg; of mensen helpen zich aan klimaatveranderingen aan te passen; of nieuwe technologieën ontwikkelen om de CO²-uitstoot te verminderen door middel van elektrische voertuigen, schone energietechnologie of groene bouwprojecten. Omdat deze beleggingen helpen bij de aanpak van de middel- en langetermijn uitdagingen van een opwarmende wereld kunnen beleggers hier hoge rendementverwachtingen voor hebben, of gemotiveerd worden door een combinatie van financiële en niet-financiële doelstellingen.

 

Regelgeving vereist kennis
Het is ook belangrijk om deze verschillende benaderingen te kennen, omdat adviseurs in Europa binnenkort te maken krijgen met strengere regels om klanten die vermijders of versterkers zijn te identificeren.

MiFID II vereist al dat adviseurs de beleggingsdoelstellingen, tijdslijn en individuele omstandigheden van beleggers bepalen, als onderdeel van een geschiktheidsbeoordeling. Maar volgend jaar moeten deze beoordelingen worden aangevuld met vragen over de ESG-voorkeuren van de klant.

Dit kan betekenen dat er moet worden gekeken of klanten interesse hebben in beleggingen waarbij milieu- en maatschappelijke factoren in overweging worden genomen, of in beleggingen die verder gaan en een positieve invloed hebben op duurzaamheid.
Vanaf maart 2021 is er op de websites van adviseurs informatie te vinden over hoe de adviseurs:

• duurzaamheidsrisico's opnemen in hun beleggingsadviezen; en
• hoe ze de belangrijkste negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren in overweging nemen.


Langetermijnrisico's evalueren
Naast waarden zijn ESG-factoren belangrijke risico's voor bedrijfsduurzaamheid en zijn deze risico's net zo belangrijk voor bedrijven als andere. Net zoals bedrijven materiële risico's van nieuwe concurrenten of veranderende technologieën niet kunnen negeren, kunnen ze ook de risico's van klimaatverandering (of de regelgeving van de overheid om deze te beperken) op hun productiecapaciteit niet negeren. Ze kunnen het risico niet lopen dat de manier waarop ze met de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers omgaan leidt tot een gebrek aan medewerkers, of dat ze bij krapte op de arbeidsmarkt geen volledig managementteam hebben dat zich op de langetermijnresultaten richt.

Verschillende bedrijven hebben verschillende materiële ESG-risico's en verschillende sectoren worden op verschillende niveaus blootgesteld aan verschillende ESG-risico's. Maar het langetermijnrendement van elke belegging kan worden ondermijnd door genegeerde ESG-risico's, waardoor er geen eenvoudige oplossing meer is voor deze risico's.

Omdat ESG-risico's relevant zijn voor langetermijnbeleggingen moeten ze onderdeel uitmaken van een effectenanalyse. Als dit niet wordt gedaan, kan er een overschatting volgen van de reële waarde van een effect. Daarnaast moeten financieel adviseurs ervoor zorgen dat hun klanten de ESG-risico's begrijpen, net zoals ze uitleg geven over factoren als renterisico, debiteurenrisico, valutarisico, beursrisico of concentratierisico en het effect ervan op hun beleggingen.

Nieuwe focus op ESG-voorkeuren
Nu de interesse van beleggers in ESG-beleggingen toeneemt, kunnen adviseurs dit niet meer negeren. Zelfs voor beleggers zonder sterke ESG-voorkeuren moeten adviseurs de ESG-risico's overwegen en deze risico's bespreken met klanten, net zoals ze doen voor andere risico's in een portefeuille.

Het is niet alleen goed om te doen, maar de komende wijzigingen in de Europese regelgeving bepalen dat de overweging van ESG-factoren aan de workflow en geschiktheidsbeoordelingen van adviseurs moet worden toegevoegd. Deze regelgeving vormt de basis van de adviseursverplichting om te doen wat het beste is voor hun klanten.

Wilt u meer weten over klanten helpen met duurzaam beleggen?

Get My Copy

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Andy Pettit  Director, Policy Research (EMEA), Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten