Top-5 uitstroom fondshuizen H1 2020: Amundi hardst geraakt

In de top-5 van vorige week hebben we gekeken welke fondshuizen qua fondsstromen standhielden tijdens de turbulentie in het eerste halfjaar, maar nu zullen we ingaan op de fondshuizen die het hardst geraakt zijn door de impact van de corona pandemie en het sterk veranderende sentiment onder beleggers.

Jeffrey Schumacher, CFA 11 augustus, 2020 | 9:07
Facebook Twitter LinkedIn

De risicobereidheid onder beleggers daalde in het eerste kwartaal naar een dieptepunt als gevolg van de opmars en impact van het coronavirus en de prijsval van olie die de effectenbeurzen op hun grondvesten deed schudden. De recorduitstroom die in maart werd gerealiseerd – 253,8 miljard voor Europese actieve en passieve fondsen tezamen – illustreert de paniek waarmee beleggers de uitgang opzochten.

Alternatives geraakt
Verschillende typen beleggingsfondsen werden hard geraakt, waaronder alternatieve beleggingsfondsen. Dat is enigszins verwonderlijk omdat juist deze fondsen vaak geprezen worden om hun vermogen om door de inzet van een grootschalig arsenaal aan financiële instrumenten een performance te genereren die weinig correleert met traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen. Diversificatie, de focus op een absoluut positief rendement ongeacht de marktomstandigheden en de potentie voor het reduceren van de volatiliteit in een traditionele portefeuille is wat deze fondsen aantrekkelijk kan maken voor beleggers.

Alternatieve fondsen werden in het eerste kwartaal echter geconfronteerd met een netto uitstroom van 22,9 miljard euro terwijl beleggers in het tweede kwartaal nog eens 15,4 miljard euro aan de asset class onttrokken. Daarmee waren alternatives samen met convertables de enige categorie die in het tweede kwartaal niet profiteerde van het omgeslagen sentiment.

Het is een beeld dat we al langer zien, want op januari 2020 na heeft de asset class iedere maand uitstroom gezien. Het zorgt er mede voor dat de piek in assets under management die in mei 2018 op 502 miljard euro werd neergezet ver uit zicht is, want per juni 2020 resteert er nog 356 miljard euro.

Uitstroom bij actief en passief
Echter, ook binnen traditionele asset classes hebben we de forse impact van de coronacrisis gezien. In maart zagen we onder actieve fondsen forse uitstroom in de grotere wereldwijde, Europese en emerging market aandelencategorieën, maar ook binnen kleinere categorieën als technologieaandelen en dividendaandelen. Aan de passieve klant was er veel uitstroom voor Amerikaanse aandelenfondsen en emerging markets.

Bij fixed income zagen we na 14 maanden van instroom een forse uitstroom voor flexibele obligatiefondsen waar beleggers voor maar liefst 18 miljard euro aan vermogen onttrokken. Het leeuwendeel daarvan, 15,6 miljard euro, kwam voor rekening van een enkel fonds: PIMCO GIS Income.

Ook emerging market debt en high yield werden verkocht. Vooral EMD fondsen die beleggen in lokale valuta werden hard geraakt. De uitstroom van 8,9 miljard euro in het eerste kwartaal is met afstand de grootste uitstroom van de afgelopen 10 jaar. Ook in de maanden daarna heeft de categorie te kampen gehad met uitstroom, waarbij beleggers 5,2 miljard euro aan deze fondsen onttrokken in het tweede kwartaal.

Amundi hardst getroffen
Als we kijken naar de fondsstromen op fondshuisniveau over het eerste halfjaar en daarbij de rangschikking bepalen op basis van netto uitstroom, dan blijkt dat de fondsen van Amundi per saldo het hardst zijn geraakt. Het Franse fondshuis zag beleggers in totaal 8,8 miljard euro aan de fondsen onttrekken.

Hoewel in het tweede kwartaal een plus van 1,2 miljard euro werd gerealiseerd, was de schade al geleden in de eerste drie maanden van 2020. De uitstroom van 10,1 miljard evenaarde het dieptepunt van 2011 voor de asset manager. Vooral de fondsen die beleggen in kortlopend schuldpapier werden geraakt, net als de indexfondsen die blootstelling boden aan de MSCI Emerging Markets en MSCI North America.

Tweede plek Franklin Templeton
Franklin Templeton staat met een netto uitstroom van 8,7 miljard euro op de tweede plaats. Het fondshuis heeft in iedere maand sinds augustus 2019 per saldo geld onttrokken zien worden aan de fondsen. Op kwartaalbasis heeft het fondshuis sinds eind 2017 consistent uitstroom gezien. Mede hierdoor bedraagt het totale beheerde vermogen van de in Europa gedomicilieerde fondsen van Franklin Templeton momenteel 73,3 miljard euro, minder dan de helft van de piek die in 2015 werd bereikt.

Vooral de fondsen die onder beheer staan van Michael Hasenstab en zijn team hebben het zwaar gehad. Templeton Global Total Return, Templeton Global Bond en Templeton Emerging Markets Bond waren gezamenlijk goed voor een netto uitstroom van 7,4 miljard euro in het eerste halfjaar van 2020.

 

Top-5 uitstroom fondshuizen

Top 5 stromen uitstroom vrijstaand

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings