Fund flows oktober: instroom trekt weer flink aan

Fondsbeleggers hebben in oktober de smaak weer te pakken gekregen. De instroom van nieuw vermogen in Europese beleggingsfondsen is flink gestegen ten opzichte van het niveau in augustus en september. Met name obligatiefondsen haalden veel nieuw geld op, verspreid over een brede waaier aan categorieën. Dit is het overzicht van de fondsstromen over de maand oktober.

Ali Masarwah 30 november, 2020 | 12:47
Facebook Twitter LinkedIn

De maand oktober betekent een behoorlijke ommekeer voor de instroom van vermogen in Europese beleggingsfondsen. Terwijl die in augustus en september flink vertraagde, is over de afgelopen maand weer een stevige versnelling te zien. Oktober laat een instroom van 41,8 miljard euro zien, na de 28,3 miljard euro van september; daarvoor was het in augustus 45 miljard en in juli 62 miljard. Fondsbeleggers hebben de smaak dus weer te pakken.

Obligatiefondsen deden het opvallend goed, en dat ook nog eens over een breed front van verschillende categorieën. Ze beleefden in september een dieptepunt met een instroom van 8,8 miljard euro, maar oktober toonde 20 miljard euro aan nieuw geld. De categorieën waar het meeste geld naartoe ging waren EUR diversified short-term bonds en wereldwijde obligaties.

Aandelenfondsen zagen ook een hogere instroom, op 18,7 miljard euro, maar dat beeld wordt vertekend doordat specifieke Britse aandelenfondsen 15 miljard euro van institutionele klanten mochten bijschrijven.

Allocatiefondsen deden het redelijk 2,3 miljard euro instroom. Ten opzichte van de dalenede instroom in de voorbije paar maanden was dat niet onaardig, maar oktober was wel de op een na karigste maand dit jaar tot dusver. De categorieën EUR allocatie en aggressive EUR allocatie deden het goed, maar de categorie overig deed het juist slecht, evenals de allocatiefondsen die zich richten op Europese aandelen.

Fund Flows 2020 10 Exh 1 Broad Cat

Actief versus passief
De instroom in passieve fondsen overtrof nu eens niet die in actieve fondsen, en dat is tegengesteld aan het beeld dat we al langer zien. Oktober toont 16,2 miljard euro voor passief tegen 25,5 miljard actief. Het marktaandeel van passief stijgt echter wel door de sterkere organische groei. Die is 9,5% over de afgelopen 12 maanden voor passief tegen 2,1% voor actief, dus het marktaandeel van passief steeg per eind oktober naar 19,9% ten opzchte van 18,8% een jaar eerder. 

Nok de passieve producten ging de meeste instroom naar aandelenfondsen; 10,7 miljard euro tegen 4,2 miljard naar obligatiefondsren. Bij actief ging juist het meeste naar obligatiefondsen.

Fund Flows 2020 10 Exh 2 Broad Cat Active Passive

 

Instroom op fondscategorie-niveau
De categorie met de grootste instroom was US large-cap gemengd aandelen, met de hoogste instroom sinds april 2018 op 5,7 miljard euro. Dat was allemaal te danken aan passieve fondsen die 6,9 miljard ophaalden, want actieve kenden juist 1,2 miljard uitstroom. Het BlackRock ACS US Equity Tracker Fund haalde 8,3 miljard euro op.

De aandelensector ecologie deed het in oktober ook goed met de hoogste instroom sinds oktober 2007, de eerste maand waarvan Morningstar fund flow data heeft verzameld. Daarin was Pictet Global Environmental Opportunities gewild met 380 miljoen euro. De categorie is in een jaar tijd gestegen van 21 miljard euro aan beheerd vermogen naar 41 miljard.

Fund Flows 2020 10 Exh 3 Fund Level Categories Leaders

 

Uitstroom op fondscategorie-niveau
Fondsbeleggers keerden zich af van alternatives en multistrategy-fondsen die 1,8 miljard euro verloren, nadat er in september ook al 2,4 miljard af ging. Het is al de 29e maand van uitstroom, waardoor het beheerd vermogen in deze categorie is gedaald van 191 miljard naar 121 miljard euro in drie jaar tijd, als gevolg van zowel uitstroom als underperformance.

Ook EUR corporate bonds hadden het zwaar met 1,5 miljard euro uitstroom, waardoor dit al de tweede maand op rij in de min is. Bij passief ging er 1,8 miljard euro af, met iShares Core EUR Corp Bond ETF voorop, terwijl actieve producten juist 274 miljoen ophaalden.

Eurozone large cap aandelenfondsen verloren 1,3 miljard euro, waarbij zowel actieve als passieve fondsen beide te lijden hadden. iShares Euro Stoxx 50 zag 163 miljoen euro wegstromen.

Fund Flows 2020 10 Exh 4 Fund Level Categories Laggards

 

Instroom per fondshuis

Aan de actieve kant prijkt Nordea boven aan de lijst met 2,2 miljard euro instroom, vooral dankzij de vraag naar Europese obligatiefondsen en wereldwijde opkomende markten aandelenfondsen die respectievelijk 556 miljoen en 372 miljoen ophaalden. Bestverkochte fonds was Emerging Stars Equity Fund dat 424 miljoen euro ophaalde.

JP Morgan komt op de tweede plaats met 1,7 miljard euro instroom. Greater China aandelenfondsen zorgden voor de meeste aanwas, en dan vooral het fonds JPM China A-Share Opportunities Fund en JPM China Fund die respectievelijk 359 en 291 miljoen euro ophaalden.

ING Group deed het goed met zijn EUR aggressive en moderate allocatiefondsen. Dat komt mede door de introductie van 20 allocatiefondsen op de Nederlandse thuismarkt in juni 2020.

Aan passieve zijde gaat BlackRock aan kop met 15,4 miljard euro instroom. Daarvan ging het grootste deel naar US large-cap gemengd aandelenfondsen en UK large-cap aandelenfondsen. 

Xtrackers scoorde met aandelensector-producten, waaronder technologie en gezondheidszorg sectorfondsen. Zo haalde de Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 594 miljoen euro op.

Fund Flows 2020 10 Exh 5 Providers Largest Inflows Active Passive

Uitstroom per fondshuis
De meeste uitstroom was te noteren bij M&G. Daardoor kent dit fondshui over de afgelopen 29 maanden slechts 3 maanden van netto-instroom. In oktober leden vooral de EUR cautious allocation fondsen.

Bij Franklin Templeton deden de fondsen in wereldwijde flexibele obligaties, te weten Templeton Global Bond en Templeton Global Total Return, het alweer slecht met 361 en 264 miljoen euro uitstroom. Het fondshuis heeft al 17 maanden last van uitstroom; met andere woorden, in de afgelopen 8 maanden was er slechts één maand met netto-instroom. 

Aan de passieve kant kampt State Street met de hoogste uitstroom. Dat kwam door 6,8 miljard euro uitstroom bij State Street UK Equity Tracker Fund, dat te lijden had onder de asset allocatie wijzigingen bij institutionele klanten in de Britse markt.

Fund Flows 2020 10 Exh 6 Providers Largest Outflows Active Passive

De grootste fondsen
Het verschil tussen de topper op de lijst Pimco GIS Income en nummer twee AP7 Aktiefond uit Zweden is opgelopen omdat het Zweedse staatspensioenfonds te kampen had met waardevermindering door marktfluctuaties. Kijken we naar alleen de flows, dan had het Pimco-fonds juist wat meer uitstroom dan de Zweden, met name omdat de EUR hedged fondsklassen van PImco vermogen zagen wegvloeien.

Fundsmith Equity is onveranderdde nummer drie en wist 114 miljoen euro aan nieuw vermogen op te halen, terwijl veel van de andere grote fondsen het juist moeilijk hadden en vermogen zag wegvloeien, zoals JP Morgan's Global Income Fund.

Bij de passieve fondsen doet zich het opvallende feit voor dat BlackRock ACS US Equity Tracker Fund zich in de top van grootste fondsen nestelt, omdat er 8,3 miljard euro aan nieuw vermogen in kwam als gevolg van asset allocatie wijzigingen bij institutionele partijen.

Fund Flows 2020 10 Exh 8 Largest Funds Active Passive

 

 Lees meer:

Fund flows augustus: instroom vertraagt door stijgende koersen

Fund flows september: aandelenfondsen verslaan obligatiecategorieën

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten