Zo kunt u klimaatbewuste fondsen vergelijken

EARTH DAY 2021: Beleggers hebben meer keus dan ooit als het gaat om duurzaam beleggen. Morningstar onderzoekt klimaatfondsen: hoe nu ze kunt vergelijken en welke resultaten ze boeken.

Holly Black 21 april, 2021 | 16:29
Facebook Twitter LinkedIn

Magnifying glass

Wereldwijd spannen wetgevers zich in om klimaatverandering te bestrijden, en de beleggingsindustrie doet mee door meer transparantie, informatie en ambitieuzere doelen. De VN Climate Change Conference (COP) 2021 vindt plaats in november. Daar komen staatshoofden, beleidsmakers en klimaatexperts bijeen om een oplossing te vinden voor het klimaatprobleem.

Volgens de data van Morningstar telde de wereldwijde fondsenindustrie per december 2020 zo'n 400 beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's) die klimaat als thema hebben. Samen hebben ze een vermogen van $177 miljard onder beheer. Het jaar 2020 kende belangrijke stappen voor klimaatfondsen; er kwamen er een record van 76 nieuw gelanceerde klimaatfondsen bij en het beheerd vermogen verdrievoudigde in één jaar tijd.

Europa is het grootste en meest diverse universum voor climate-aware fondsen; er zijn er 282 die samen $136 miljard aan beheerd vermogen hebben. Tweede zijn de Verenigde Staten met 42 fondsen en $21 miljard beheerd vermogen. In de rest van de wereld is China de grootste markt die goed is voor $17,1 miljard. 

comparing carbon climate funds

Morningstar deelt het universum van climate-aware fondsen in vijf groepen in, op basis van beleggingsdoel en -aanpak, diversificatie en sector blootstelling: Low Carbon, Climate Conscious, Climate Solutions, Green Bond en Clean Energy/Tech.

 • Low Carbon fondsen beleggen in bedrijven die minder CO² uitstoten en/of een relatief kleine voetafdruk hebben ten opzichte van een benchmarkindex.

 • Climate Conscious fondsen selecteren of richten zich op bedrijven die klimaatverandering opnemen in hun bedrijfsstrategie en daardoor beter voorbereid zijn op de overgang naar een low carbon economie.

 • Climate Solutions fondsen richten zich uitsluitend op bedrijven die door middel van hun producten en diensten bijdragen aan een low carbon economie en zullen profiteren van deze overgang. Deze fondsen zijn minder goed gediversifieerd en neigen naar industrie en technologie.

 • Clean Energy/Tech fondsen beleggen in bedrijven die bijdragen aan of de overgang naar schone energie mogelijk maken. Deze fondsen zijn gericht op de industriële en technologiesectoren.

 • Green Bond fondsen beleggen in schuldpapier dat projecten financiert die de overgang naar een groene economie faciliteren.

 

climate fund bar charts

 

Morningstar heeft de klimaatfondsen geanalyseerd aan de hand van type klimaatstrategie om vats te stellen hoe ze zich tot elkaar verhouden en of ze doen wat ze beloven.

 • Carbon Intensity. Uit onze analyse bleek dat 54% van de fondsen in deze analyse een verbetering leveren ten opzichte van de benchmark op het gebied van CO²-intensiteit. De meerderheid hiervan zijn klimaatbewuste fondsen voor een lage CO²-uitstoot. Daarentegen hebben de meeste fondsen voor klimaatoplossingen en schone energie/technologie hogere CO²-intensiteitsscores dan de index.

 • Fossil Fuel Involvement. Ook zagen we dat meer dan 80% van de klimaatbewuste fondsen en meer dan 70% van de fondsen voor klimaatoplossingen een lagere betrokkenheid fossiele brandstoffen hebben dan de index. Daarentegen is dit percentage voor fondsen voor schone energie/technologie maar 52%.

 • Oil & Gas Production Involvement. Een grote meerderheid van de fondsen uit onze analyse heeft een lagere betrokkenheid bij olie- en gasproducenten dan de benchmark en alle fondsen voor groene obligaties scoorden lager dan de benchmark.

 • Thermal Coal Involvement. Low Carbon fondsen hebben de laagste betrokkenheid bij steenkool, waarbij bijna 80% van hen de benchmark verslaat. Andersom verslaat slechts 30% van de Green Bond producten zijn benchmark en ongeveer de helft van de Clean Energy/Tech fondsen heeft een hoge blootstelling aan steenkool.

 • Carbon Solutions Involvement. Zoals te verwachten was bieden Clean Energy/Tech and Climate Solutions fondsen de grootste blootstelling aan carbon solutions, hoewel het niveau van de betrokkenheid nogal varieert. In contrast hiermee staat dat slechts de helft van de Low Carbon en Ex-Fossil Fuel fondsen hun wereldwijde benchmark verslaat.

 • Carbon Risk. Climate Conscious en Low Carbon fondsen hebben de laagste Carbon Risk Scores. Aan de anderekant hebben Climate Solutions en Clean Energy/Tech fondsen de neiging om meer carbon risk met zich mee te brengen, aangezien ze geneigd zijn om in meer verschillende bedrijfstakken te investeren.

 

Welke fondsen passen in de portefeuille?

Beleggers die bezorgd zijn over klimaatrisico's kunnen Low Carbon fondsen in overweging nemen om hun portefeuille te ontdoen van CO2-invloed. Onze analyse laat zien dat zulke benaderingen brede en gediversifieerde exposure naar de markt biedt en daarmee en passend element in de allocatie van de kern-portefeuille kan zijn.

Beleggers met een grotere risicobereidheid kunnen het klimaat-thema benaderen als een mogelijkheid om alpha te genereren; zij kunnen kijken naar Climate Solutions en Clean Energy/Tech strategieën. Begin 2021 maakten deze fondsen een dip in hun waardring ten opzichte van de markt mee. Dat onderstreepte hun volatiliteit en neadrukte de noodzaak om voorzichtig te zijn.

climste fund performance

Morningstar verwacht dat de komende tijd méér climate-aware fondsen door fondsaanbieders op de markt zullen worden gebracht en dat fondsen die nu als conventioneel gelden hun strategie zullen omvormen naar een klimaatgericht mandaat. Zo kunnen ze meebewegen met wat de beleggers vragen. 

Naarmate de fondsen meer data beschikbaar hebben, en die onder nieuwe regelgeving ook nadrukkelijker naar buiten moeten brengen, kunnen beleggers ze afrekenen op hun financiële en thematische prestaties.

Morningstar's Sustainability Atlas

Read More

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Holly Black  Holly Black is senior editor voor Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten