Top-5 wereldwijde dividendfondsen: Schroder aan kop

Dividendfondsen hebben een bijzonder roerige tijd achter de rug. Als gevolg van de coronapandemie verlaagden veel bedrijven, waaronder gerenommeerde dividendbetalers, hun dividend. Sommige ondernemingen deden dit uit voorzichtigheid, voor andere bedrijven was het bittere noodzaak om te overleven. Vooral de dividendfondsen die sterk gefocust waren op waardering zaten in de hoek waar de klappen vielen. Tot in het vierde kwartaal van vorig jaar de rotatie naar waardeaandelen op gang kwam. Het effect van die kentering zien we in de top-5 ook duidelijk terug.

Jeffrey Schumacher, CFA 10 mei, 2021 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

income

Dividend en en de groei daarvan in de toekomst zijn de belangrijkste pijlers onder het totaalrendement dat aandelenbeleggers op lange termijn realiseren. Dat is de stellige overtuiging van dividend adepten. Om dat superieure rendement te genereren is de zekerheid van dat dividend een cruciale factor. Veel dividendbeleggers kijken daarom niet primair naar de hoogte van het dividend, maar vooral naar de houdbaarheid van het dividend en de mogelijkheid voor een verhoging van de dividenduitkering.

Zeer lastig jaar
Ondanks dat dividendbeleggers een zorgvuldige afweging maken tussen dividendrendement, dividendgroei en waardering, bleek 2020 een zeer lastig jaar voor beleggers die op inkomen sturen. Daar waar dividenden van defensieve consumentenaandelen en in de technologiesector crisisbestendig bleken, was dat in belangrijke dividendsectoren zoals energie en financials niet het geval.

De factor dividend was vorig jaar een van de slechtst presterende factoren. De dividendfondsen die in hogere kwaliteitsaandelen belegden en een voorkeur hadden voor Amerikaanse bedrijven konden zich redelijk goed staande houden, maar voor de fondsen met een sterk waardekarakter, een voorkeur voor Europese dividendbetalers en een hang naar kleinere marktkapitalisaties was 2020 een jaar om snel te vergeten. Althans, tot positief vaccinatienieuws en de verkiezing van Joe Biden het startschot bleken te zijn voor een inhaalslag van de vergeten dividendaandelen.

Na jaren van desillusie onder murw gebeukte waardebeleggers zijn het dan nu vooral de aandelen van banken en oliebedrijven die sterk presteerden in de eerste maanden van 2021. Dat zorgde voor een aardverschuiving in de relatieve prestaties van fondsen binnen de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend.

Schroder ISF Global Equity Yield
Op basis van het year-to-date rendement per eind april wordt de ranglijst aangevoerd door Schroder ISF Global Equity Yield, dat een rendement van ruim 17 procent realiseerde. Het fonds heeft een van de grootste blootstelling aan waardeaandelen binnen de categorie en belegt daarnaast 40% van het fondsvermogen in kleinere marktkapitalisaties. Zo kent de portefeuille een allocatie van 10% naar energieaandelen, wat drie keer het categoriegemiddelde is. HollyFrontier en Repsol waren binnen deze sector belangrijke aanjagers van het rendement.

Goede resultaten zagen we ook bij de financiële waarden, waar AIG, HSBC en BNP Paribas tot de koplopers behoorden. Een fors herstel was er daarnaast te zien in segmenten binnen de sector communicatie services, waar de marketingbranche in trek was, met fraaie rendementen voor WPP, Omnicom en Publicis.

Kempen Global High Dividend Fund
Op de derde plaats treffen we Kempen Global High Dividend Fund aan dat over de gestelde periode een rendement van 16,9% realiseerde. Dit fonds heeft een sterke waarderingsdiscipline en een duidelijke tilt naar mid- en small-caps, wat het fonds in de eerste maanden van 2021 in de kaart heeft gespeeld. Ook hier vinden we Omnicom en WPP onder de winnaars, maar de koplopers in de portefeuille waren ING Groep, Asutek Computer, MTN Groep en het inmiddels verkochte Novatek Microelectronics. Hoewel de goede start qua rendement het fonds weer wat kleur geeft na een aantal moeilijke jaren, zijn er andere ontwikkelingen binnen dit fonds die de vreugde over het rendement wat temperen.

Kempen Global High Dividend Fund is lang de topfavoriet geweest van Morningstar binnen de categorie Aandelen Wereldwijd Dividend. Het fonds, dat in oktober 2007 het levenslicht zag, werd geleid door een zeer capabel en uitstekend op elkaar ingespeeld team dat de dividendstrategie consistent en doeltreffend uitvoerde.

In veel opzichten een buitengewoon fonds, wat er op 22 november 2012 toe leidde dat Kempen Global High Dividend het eerste Nederlandse fonds werd dat de hoogste waardering kreeg van Morningstar’s fondsanalisten met een felbegeerde Gold Morningstar Analyst Rating. Hoewel het fonds anno 2021 bij Morningstar nog steeds in hoog aanzien staat, hebben er zich recent veranderingen binnen het team voorgedaan die onze overtuiging hebben aangetast. Dat heeft geresulteerd in een verlaging van de rating naar Silver.

Een van de redenen achter de voormalige Gold rating was ons grote vertrouwen en sterke overtuiging in het team. Het zeskoppige team onder leiding van Jorik van den Bos dat de dividendfondsen van Kempen beheerde, blonk uit door ervaring, toewijding en scherpzinnigheid. De ervaring die het team in verschillende cycli heeft opgedaan, is van onschatbare waarde. Hun grote passie voor dividendbeleggen en onwrikbare overtuiging in hun aanpak heeft de dividendbeleggers van Kempen geholpen om standvastig te blijven toen hun strategie te maken kreeg met zware tegenwind, wat de cohesie in de groep heeft vergroot. Gecombineerd met stabiliteit, hun lange betrokkenheid bij het fonds en onberispelijk rentmeesterschap vormde dit het fundament onder de High People rating, onze hoogste waardering voor een beheerteam.

Wijziging in team
Dit gerenommeerde team zal het in de toekomst echter zonder een van zijn sterkste schouders moeten doen. Joost de Graaf verliet het dividendteam namelijk per 1 april om als co-hoofd van Kempen’s Euro Credit team een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière toe te voegen. Helemaal als een verrassing komt die stap niet, aangezien De Graaf sinds oktober 2020 onderdeel uitmaakte van het interimteam dat verantwoordelijk werd voor het Euro Credit fonds nadat zes van de acht beheerders overstapten naar Loomis Sayles.

Het vertrek van De Graaf brengt onzekerheden met zich mee voor het dividendteam. Binnen het team heeft iedere portefeuillemanager ook een rol als analist. De Graaf had in dit raamwerk een belangrijke taak. Hij droeg verantwoordelijkheid voor de sector financiële dienstverlening en is lange tijd de hoofdanalist geweest voor de vastgoedsector die sinds vorig jaar toebehoort aan Marius Bakker. Daarnaast was De Graaf aangesteld als sparringpartner op duurzame consumentengoederen.

De sector financials heeft het zwaarste gewicht in de portefeuille en vereist ook de nodige expertise om te analyseren. De complexiteit van bankbalansen, de impact van regelgeving en het beoordelen van risico’s maken dit immers geen sinecure. Het verlies van de expertise en ervaring van De Graaf zal naar onze mening een groot verlies zijn voor het team, ondanks dat de sparringpartnerstructuur waarborgt dat hoofdanalisten geen monopolie hebben over de kennis van sectoren en bedrijven. Om zijn vertrek op te vangen heeft het team zich versterkt met Robert van den Barselaar en wordt er nog een teamlid toegevoegd.

Wie specifiek de taken van De Graaf uiteindelijk overneemt is nog onbekend. Daarnaast worden de huidige verantwoordelijkheden qua sectorcoverage tegen het licht gehouden en mogelijk opnieuw verdeeld, mede afhankelijk van het profiel van het zevende teamlid.
Ondanks dat het dividendteam van Kempen nog steeds de eigenschappen heeft van een heel behoorlijk beleggingsteam, vinden wij de High People rating niet meer passend in het licht van de veranderingen die zich hebben voorgedaan en de impact die dit heeft op het beheer van het fonds. De People rating is dan ook met één stap verlaagd naar Above Average, wat ervoor zorgde dat Kempen Global High Dividend zijn Gold rating na ruim acht jaar heeft verloren.

Top-5 wereldwijde dividendfondsen

dividend tabel NL

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten