Zo belangrijk zijn kosten bij beleggen

Kosten zijn een betrouwbare voorspeller van de toekomstige rendementen van een beleggingsfonds. Bovendien zijn kosten een van de best te controleren factoren voor beleggers. Maar kosten zijn niet het enige dat beleggers in overweging moeten nemen.

Sara Silano 27 mei, 2021 | 10:22
Facebook Twitter LinkedIn

currencies and cogs

Europese fondsbeleggers betalen tegenwoordig gemiddeld genomen lagere kosten dan ooit tevoren. Volgens een studie van Morningstar naar een groep aandelen- en obligatie- Morningstar Categorieën over de periode 2013-2020 lagen de gemiddelde kosten voor beleggers, uitgedrukt als asset-weighted average ongoing charge, op 0,69% in oktober 2020; een daling van 31% ten opzichte van 2013.

Onderstaande grafiek maakt de daling over de genoemde periode inzichtelijk:

fee graphic

Waarom dalen kosten?

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die de kosten omlaag duwen:

Beleggers zijn in toenemende mate alert op het belang van het zo laag mogelijk houden van beleggingskosten. Daardoor kiezen ze vaker voor Exchange traded funds (ETF's) en index fondsen.

Ook heeft intensieve en toenemende concurrentie onder fondshuizen en asset managers geresulteerd in kostenverlagingen om daarmee marktaandeel te proberen te winnen. Daarnaast speelt de beweging naar directe vergoeding voor financieel advies een rol, waar voorheen veel kosten op ondoorzichtige wijze in de product- en aanschafkosten verwerkt zaten.

Waarom betalen retailbeleggers meer?

Er is nog steeds ruimte voor verbetering. De analyse van ESMA uit 2020 over de prestaties en kosten van Ucits beleggingen over een lange periode laat duidelijk zien dat de kosten die  retailbeleggers moeten neertellen significant hoger zijn dan die voor institutionele beleggers, en dat leidt tot lagere nettorendementen voor particulieren.

Een voorbeeld: een belegging van €10.000 in een hypothetische retail portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en mixfondsen, zou in 10 jaar tijd (2010-2019) groeien naar een waarde van €21.800. Als we de kosten in de berekening meenemen, dan komt de waarde na 10 jaar uit op €18.600. De belegger betaalt zo'n €3.200 aan kosten. 

Diezelfde portefeuille, maar dan door een institutionele belegger, komt na 10 jaar uit op een waarde van bruto €22.744 en op €20.743 netto. Dat betekent rond de €2.000 aan kosten. Een particulier betaalt dus ongeveer €1.000 méér aan kosten dan een institutionele partij.

Kosten zijn sleutelfactor

Kosten zijn een sleutelfactor voor beleggers. Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat kosten eem betrouwbare voorspeller zijn van toekomstige rendementen. Beleggingsfondsen met lage kosten hebben doorgaans betere overlevingskansen en halen doorgaans hogere rendementen dan hun duurdere concurrenten.

Dat komt omdat het effect van kosten cumulatief is en zo snoepen ze een behoorlijk deel van het rendement af. Kosten zijn bovendien een van de makkelijkste factoren om te controleren. Je weet nooit vantevoren hoe een fonds gaat presteren, maar je weet wel precies wat het kost. 

Lage kosten zijn gunstig voor de Morningstar Analyst Rating van een fonds, omdat ze een direct voordeel bieden ten opzichte van duurdere rivalen. De verbeterde Morningstar Analyst Rating die eind 2019 is geïntroduceerd, benadrukt de beoordeling van kosten. Het Morningstar Manager Research team onttrekken de kosten van een fonds aan de waarde die het volgens hen kan toevoegen vóór kosten. Als er dan niets overblijft voor beleggers, dan zullen zij het fonds niet aanbevelen. 

Die benadering maakt de kostenpijler even belangrijk als de People, Process en Parent pijlers samen. Ook beoordeelt de verbeterde Morningstar Analyst Rating iedere fondsklasse apart met zijn specifieke kostenniveau. Daardoor kunnen fondsklassen met hogere kosten soms een lagere rating krijgen dan goedkopere fondsklassen van dezelfde strategie.

Naast kosten zijn de drie pijlers People, Process en Parent van belang.

People

De algehele kwaliteit van het beleggingsteam van een strategie is significant voor de mogelijkheid van die strategie om superieure performance te leveren ten opzichte van zijn benchmark en /of concurrenten.

Process

Morningstar analisten onderzoeken het performance doel en het beleggingsproces voor zowel effectenselectie als portefeuille constructie. Dat moet verstandig zijn, duidelijk gedefinieerd en herhaalbaar. Het moet ook effectief uitgevoerd worden. Daarbij moet de portefeuille opgebouwd worden op een manier die consistent is met het beleggingsproces en het performance doel.

Parent

De asset manager en zijn management team zetten de toon voor sleutelelementewn zoals capaciteitsbeheer, werving en behoud van talent en bedrijfsbreed beleid, zoals beloning. Die moet als het goed is op één lijn staan met de belangen van de eindbeleggers. De analisten van Morningstar prefereren fondshuizen die een cultuur van goed rentmeesterschap hebben en de belangen van hun eindbeleggers voorop stellen ten opzichte van fondshuizen die in de eerste plaats een verkoopmachine zijn. 

Performance voor en na kosten

Diverse studies van Morningstar laten zien dat de typische actieve fondsmanager zijn benchmark kan verslaan, maar dat het lastig is om ook na kosten een aantrekkelijk rendement te realiseren. Het is niet gegarandeerd dat een goed presterend fonds dat ook in de toekomst zal blijven doen, maar we weten wel dat de kosten die we ervoor moeten betalen veel zggen of de kansen op succes in de toekomst.

 

Lees de Europese kosten studie van Morningstar

Klik hier voor het volledige rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten