Top-5 Aandelen Wereldwijd Hoogste Carbon Score: Pzena aan kop

De wereldeconomie is volop in transitie naar een duurzamer karakter. Dat biedt bedrijven kansen, maar bedrijven die nog niet of maar langzaam overstag gaan, worden geconfronteerd met risico’s en oplopende druk uit diverse hoeken. Fondsbeleggers kunnen aan de hand van de Morningstar Carbon Risk Score evalueren hoeveel risico de bedrijven in hun fondsen lopen tijdens de overgang naar een koolstofarme economie.

Ronald van Genderen 31 mei, 2021 | 8:27
Facebook Twitter LinkedIn

carbon emissions

De wereldwijde economie is in toenemende mate aan het verduurzamen. De vraag is of de genomen stappen voldoende zijn om de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs te halen. Het belangrijkste doel van dit in 2015 bereikte akkoord is de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius . Belangrijk onderdeel van het plan is om per 2030 de uitstoot van koolstofdioxide, oftewel CO2, met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Voor bedrijven en daarmee ook beleggers heeft dit grote consequenties. Steeds vaker wordt er gekozen voor duurzame producten en diensten. De aanschaf van een elektrische auto in plaats van eentje met een benzine- of dieselmotor, is slechts één van de vele voorbeelden. Bedrijven die hier op inspelen lijken daarmee daarmee de wind in de zeilen te hebben door een groeiende vraag naar duurzame oplossingen van hun klanten enerzijds en door het milieuvriendelijke stimuleringsbeleid van overheden.

Afnemende vraag bij vervuilers
De andere kant van de medaille is dat bedrijven die vervuilende producten aanbieden of deze produceren door middel van vervuilende processen, zich geconfronteerd zien met een afnemende vraag. Daarnaast lopen zij het risico van toenemende kosten, bijvoorbeeld door een oplopende prijs voor CO2 emissierechten.

Tot slot, zien zij zich geconfronteerd door oplopende druk van overheden, actiegroepen, aandeelhouders en de publieke opinie. Shell is een aansprekend voorbeeld. Al jarenlang proberen actiegroepen en aandeelhouders het concern te bewegen om minder in de exploratie van fossiele brandstoffen te investeren en de draai te maken naar schone en hernieuwbare energiebronnen. Op woensdag 26 mei stond het oliebedrijf wederom in de rechtbank om zich te verdedigen tegen Milieudefensie dat bij de rechtbank probeert af te dwingen dat Shell voor een klimaatvriendelijke koers kiest. De rechter stelde de eisers in het gelijk, wat invloed heeft op het beleid dat Shell voert.

Risico's afwegen
Voor beleggers is het zaak om deze kansen en risico’s met elkaar af te wegen en uiteindelijk te bepalen in welke mate deze al in de aandelenkoersen zijn verwerkt. Om fondsbeleggers te helpen bij het inschatten van de risico’s die verbonden zijn aan de CO2-uitstoot van bedrijven heeft Morningstar de Morningstar Carbon Risk Score ontwikkeld. Dit is een gewogen gemiddelde van de individuele carbon risk scores voor de bedrijven in portefeuille. Dit is een score van Sustainalytics, die het risico aangeeft dat bedrijven lopen tijdens de overgang naar een koolstofarme economie.

Een aantal voorbeelden om aan te geven waar beleggers de grootste risico’s lijken te lopen of deze juist kunnen ontlopen. De brede wereldwijde aandelenmarkt, vertegenwoordigd in de MSCI World index, heeft een Carbon Risk Score van 7,09. Groei-aandelen blijken een lager risico te hebben, aangezien de MSCI World Growth index een score heeft van 3,76. Waarde-aandelen hebben daarentegen een score van 10,50, oftewel een duidelijk hoger risico dan de brede markt.

Dit is onder andere te verklaren uit het feit dat waarde-aandelen een hogere blootstellingen hebben aan vervuilende industrieën. Zo heeft de energie sector met een score van 33,70 met afstand de hoogste score. Ter vergelijking, de nutssector heeft de op een na hoogste score met 17,68. De sectoren met de laagste scores zijn gezondheidszorg (1,59) en technologie (1,51).

De Top-5
In de top-5 van deze week een overzicht van de vijf wereldwijde aandelenfondsen met de hoogste carbon risk score (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

Pzena Global Focussed Value Fund
Het wereldwijde aandelenfonds met de hoogste carbon risk score, oftewel het hoogste risico voortvloeiend uit de transitie naar een schonere wereldeconomie is Pzena Global Focussed Value Fund. Dit is een fonds uit de stal van New Yorkse fondshuis dat is gespecialiseerd in waardebeleggen.

De hoge carbon risk score voor dit fonds komt met name door de hoge blootstelling aan de energie sector. Daarbinnen is Royal Dutch Shell de enige oliemaatschappij, maar met Halliburton en Baker Hughes heeft de portefeuille diverse dienstverleners aan de oliesector. Daarnaast zijn de drie autoproducenten Volkswagen, Isuzu Motors en Honda Motor onder de posities die bijdrage aan het hoge carbon risk profiel.

Robeco BP Global Premium Equities
Op de vijfde plaats in het overzicht staat Robeco BP Global Premium Equities, dat een Morningstar Analyst Rating heeft van Silver. De ervaren Chris Hart beheert dit fonds al meer dan 12 jaar en geniet brede en getalenteerde ondersteuning binnen Robeco Boston Partners. De benadering rust op de bedrijfsbrede aanpak die kijkt naar fundamentals en momentum, maar bovenal wordt gecombineerd met een strikte waarderingsdiscipline, welke het fonds ook regelmatige een waardetilt bezorgt.

De portefeuille heeft een overweging naar de energie sector, maar het is vooral de aandelenselectie die voor een hoge carbon risk score zorgt. Zo hebben bijvoorbeeld Diamondback Energy en HollyFrontier zelfs voor de energiesector hoge risico scores. Daarnaast treffen we ook hier autoproducenten Honda en Volkswagen aan en hebben binnen de sector industrie Rheinmetall en Melrose Industries bovengemiddelde scores.

Top-5 Aandelen Wereldwijd Hoogste Carbon Score

Top-5 carbon nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten