Beleggen in nutsbedrijven voor dividend: het kan nog steeds

In welke nutsbedrijven kun je het beste beleggen als je een stabiel dividend wilt? Morningstar analyseerde 16 Europese nutsbedrijven, die openbare voorzieningen zoals water, elektriciteit en gas leveren. Dat leverde zeven winnaars op, die zelfs tijdens de coronapandemie keurig winst bleven uitkeren.

Rentsje de Gruyter 11 juli, 2021 | 17:22
Facebook Twitter LinkedIn

Toen de coronapandemie vorig jaar lente net uitgebroken was, kregen beleggers de ene na de andere dividendschok voor de kiezen van nutsbedrijven die hun winstuitkering verlaagden of zelfs helemaal introkken. Dat herinnerde hen er volgens Morningstar-analist Tancrede Fulop aan dat je met aandelen van nutsbedrijven niet altijd kunt vertrouwen op een dividenduitkering.

Maar is het echt zo beroerd gesteld met dividenduitkeringen bij Europese nutsbedrijven? Op dit moment is het meest voorkomende (mediaan) dividendrendement 4,4%. Dat ligt weliswaar een paar tienden van procentpunten onder het historische rendement van 4,7%, maar is zeer aantrekkelijk als je het vergelijkt met wat staatsobligaties opleveren.

Utilities 3

Zorgvuldig kiezen
Het is alleen wel zaak om zorgvuldig te kiezen: van de 16 Europese nutsbedrijven die Fulop onderzocht, bleken er in coronatijd maar zeven echt betrouwbaar met winst uitkeren. Van deze zeven verwacht de analist bovendien dat ze de komende vijf jaar het dividend verder zullen verhogen.

Met de negen andere doorgelichte nutsbedrijven is er iets niet pluis: zij verlaagden het dividend afgelopen jaar, keerden helemaal niet uit of gaan de komende tijd alsnog in het dividend snijden (zoals Endesa en Red Electrica).

Beste keuze: RWE en Enel
Van de zeven ‘good guys’ zijn het Duitse RWE en het Italiaanse Enel de beste keuze, volgens Morningstar. RWE, van oudsher actief in kernenergie, bruinkool, steenkool, gas en afvalverbranding, is nu leidend op het gebied van duurzame energie en zwaar ondergewaardeerd op de beurs. Ook Enel is een (licht) ondergewaardeerd aandeel en biedt de beste vooruitzichten op dividendgroei. Verderop vindt u uitgebreidere informatie over beide aandelen.

Over deze zeven ‘goede nutsbedrijven’ moet wel nog worden opgemerkt dat hun gemiddelde vrije kasstroom-rendement zwak oogt. Dit betekent dat zij hun schulden zullen moeten verhogen om dividend uit te kunnen betalen. Maar zorgelijk is dat niet, omdat die zwakke kasstroom te wijten is aan de steeds hogere investeringen in duurzame energie, en de bijbehorende netwerksystemen.

Ook goed: Veolia en Engie
Van de negen nutsbedrijven die afgelopen jaar geen dividend uitkeerden of daar in sneden, zijn twee Franse bedrijven de beste keuze: Veolia (VIE), dat actief is in water, afvalverwerking en energie en Engie (ENGI), dat eerder het Britse International Power overnam en actief is in productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en gas. Dit omdat de twee de komende vier jaar naar verwachting weer een hoog dividend zullen uitkeren.

Utilities 1

 

Enel: veelbelovende cijfers
Het nutsbedrijf met het hoogste dividendrendement is het Italiaanse Enel (ENEL), dat in de periode 2020-22 gemiddeld uitkomt op een rendement van 4,7%. Het gemiddelde percentage van de winst dat Enel uitbetaalt aan dividend, ligt in die jaren op 65%. Daarbij komt nog dat het aandeel het op twee na goedkoopste is van de zeven ‘goede nutsbedrijven’ die Morningstar onderscheidt. De grootste bijdrage aan de groei is afkomstig uit de duurzame energietak. Dat brengt overigens wel een risico met zich mee: Enel moet hierin wel even veel gaan investeren als het nu belooft te doen, gezien de grote concurrentie.

De komende jaren zien er ook veelbelovend uit: het bedrijf is van plan om het dividend tot en met 2023 met 7% te verhogen en Morningstar gaat uit van een hogere pay-out ratio, van 70%. Doordat Enel actief is op verschillende gebieden, is het in Morningstars ogen ook opgewassen tegen uiteenlopende marktsituaties. Mocht de rente stijgen, dan zou de waarde van de duurzame energietak kunnen dalen, maar het zou ook kunnen dat de overheid Enel in de toekomst toestaat om hogere winsten te maken.

Enel beknibbelde in het verleden wel op de dividenduitkering (tussen 2011 en 2013), maar daar was het toen toe genoodzaakt door de staatsschuldcrisis die toen woedde in Italië en Spanje, plus de uiterst ongunstige maatregelen die van staatswege toen werden genomen in deze twee landen. Nu praat de Spaanse regering wel weer over nieuwe, extra vorm van winstbelasting voor kerncentrales en waterkrachtcentrales. Maar Morningstar acht de kans dat het die werkelijk doorvoert slechts 35%. Daarbij komt dat de voorwaarden op de kapitaalmarkt nu veel gunstiger zijn voor Italië dan tussen 2011 en 2013. Destijds bedroeg de rente op een 10-jarige Italiaanse staatsobligatie ruim 5%, versus 0,8% nu.

RWE: transformatie biedt kansen
Het dividendrendement van het Duitse RWE (RWE) voor de periode 2020-22 is met 3% de op twee na laagste binnen de groep van de zeven ‘goede nutsbedrijven’. Maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door de fikse onderwaardering van het aandeel op de beurs. Die onderwaardering weerspiegelt dat steeds meer investeerders niet meer mogen beleggen in RWE vanwege diens bezittingen op het gebied van steenkool- en bruinkoolmijnen.

Maar deze activa vormen in Morningstars ogen geen groot risico omdat RWE deze ‘vieze activa’ op termijn in een aparte entiteit (een zogeheten special-purpose vehicle) zal onderbrengen. Het risico van deze activa is dan keurig afgedekt, onder andere door RWE’s belang van 15% in het eveneens Duitse energiebedrijf E.On en de te ontvangen Duitse staatssubsidie, bedoeld om bruinkoolmijnen geleidelijk te sluiten.

RWE wind

Inderdaad, RWE’s staat van dienst op dividendgebied is onaantrekkelijk. Maar door de transformatie die de nutsgroep heeft ondergaan, acht Morningstar de kans op herhaling van dit scenario onwaarschijnlijk. Destijds verlaagde RWE het dividend in reactie op verschillende overheidsmaatregelen, waaronder de onverwachte beslissing om alle kerncentrales in Duitsland vóór 2022 te sluiten.

Dit besluit volgde op de nucleaire ramp in Fukushima van 2022. Ook werd een nieuwe belasting ingevoerd op kernenergie, die gevolgd werd door nog meer regelgeving in de jaren erna (en lage energieprijzen). Dat leidde ertoe dat RWE in 2015 en 2016 het dividend zelfs even helemaal schrapte.

Het goede nieuws is volgens Morningstar dat we nu in een decennium zitten waarin de dividenduitkering veel stabieler zal uitvallen. Dit komt onder andere doordat een overeenkomst is gesloten met de Duitse regering over compensatiegelden in verband met de geleidelijke sluiting van bruinkoolmijnen. Dat akkoord is overigens hard bevochten: RWE en andere Duitse energiebedrijven hebben er jaren voor moeten vechten in de rechtszaal.


Dit zijn de overige 5 namen uit de groep van 7 aandelen met houdbare dividenduitkering:

- Orsted (ORSTED) is een Deens energiebedrijf

- EDP (EDP) is een Portugees elektriciteitsbedrijf

- Iberdrola (IBE) is Spaans electriciteitsbedrijf

- E.ON (EON) is Duits nutsbedrijf (gas en elektra)

- United Utilities (UU) is een Brits waterbedrijf

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Rentsje de Gruyter  Rentsje de Gruyter schrijft freelance voor Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten