Top-5 Aandelen Sector Water: KBC aan kop

Waterfondsen werden al twintig jaar geleden geïntroduceerd. Sinds enkele jaren is de interesse van beleggers fors toegenomen, met een sterke instroom van beleggersgeld in waterfondsen tot gevolg. Het waterthema is breed en beleggers die willen beleggen in dergelijke fondsen, doen er wel goed aan om te verifiëren wat de minimum vereisten van het fonds zijn voor de puurheid ten aanzien van het thema.

Ronald van Genderen 06 september, 2021 | 8:42
Facebook Twitter LinkedIn

Aandelenfondsen die beleggen in het thema water zijn niet nieuw, maar staan de laatste jaren volop in de belangstelling. De oudste fondsen, zoals de strategieën van KBC, Pictet en RobecoSAM bestaan al sinds het begin van dit millennium. Ze konden zich verheugen in behoorlijke belangstelling van beleggers en hadden gezamenlijk circa 7 miljard euro onder beheer. Echter, in de jaren daarna raakten sector- en themafondsen uit de gratie onder beleggers en dit was ook terug te zien in het beheerde vermogen van waterfondsen. Jarenlang schommelde het fondsvermogen tussen 3 en 6 miljard euro.

Naarmate duurzaamheid een belangrijkere plek kreeg op de agenda van beleggers, keerde ook de interesse voor waterfondsen weer terug. Sinds 2017 ziet de categorie een toenemende instroom van beleggersgeld, vooral sinds 2019. Zo stond de teller in 2019 op een instroom van 3,1 miljard euro, in 2020 op 2,7 miljard euro en ook dit jaar stroomde er tot en met juli al 2,8 miljard euro in de fondsen. Dat bracht het totale beheerde vermogen in waterfondsen naar meer dan 29 miljard euro.

Belang watermanagement
De toegenomen bewustwording van klimaatverandering heeft ook het belang van schoon drinkwater en watermanagement op de kaart gezet. Denk alleen al aan orkaan Ida die recent over de Verenigde Staten trok en waar New Orleans gespaard werd van ernstige waterschade door de watermanagementsystemen die zijn aangelegd na de ramp veroorzaakt door orkaan Katrina in 2005.

Dat geeft overigens ook direct aan dat het waterthema een breed universum aan bedrijven kent. Bovendien is het niet altijd zo dat een bedrijf enkel en alleen watergerelateerde activiteiten ontplooit. Bijvoorbeeld Arcadis speelde een voorname rol bij het beschermen van New Orleans, maar doet veel meer dan dat. Voor beleggers is het daarom zaak duidelijkheid te krijgen in welke bedrijven een fonds kan beleggen en hoe puur de blootstelling aan het waterthema (op bedrijfs- en/of portefeuilleniveau) moet zijn volgens de benadering.

Opmerkelijke namen
In een recent onderzoek van Morningstar naar de top 10 posities van in de VS aangeboden waterfondsen, bleken een aantal opmerkelijke namen aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld, een tweetal fondsen hadden aanzienlijke posities in Waters Corp dat hulpmiddelen van medicijnfabrikanten verkoopt om moleculen te analyseren. De instrumenten hebben enkele aanvullende watertesttoepassingen, maar niet genoeg om te worden vermeld in de financiële rapporten van het bedrijf. Het naar oprichter Jim Waters vernoemde bedrijf heeft verder weinig te maken met water.

Daarnaast was er een fonds dat belegde in bekende namen als Procter & Gamble, Nike en Hyatt, omdat de beheerders van het fonds geloven dat ze, hoewel ze weinig met water te maken hebben, leiders zijn op het gebied van waterefficiëntie. Hoewel dat prijzenswaardig is, zijn dit geen waterbedrijven.

De Top-5
In de top-5 van deze week een overzicht van de vijf best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) in de Morningstar categorie Aandelen Sector Water op basis van hun prestaties over 2021 tot en met eind juli.

KBC Eco Fund Water
Hoewel de rendementen van de vijf fondsen elkaar niet veel ontlopen, is de eerste plaats weggelegd voor KBC Eco Fund Water. Het fonds belegt in bedrijven die ten minste 50% van hun activiteiten richten op gebieden zoals water- en afvalwatervoorzieningen, waterzuiveringstechnologie en adviesbureaus op het gebied van milieubeheer. Met bijna 100 posities en circa 24% van de portefeuille belegd in de tien grootste posities heeft het fonds een van de meest gespreide portefeuillles binnen de categorie. Onder de grootste posities van het fonds treffen we bekende namen aan, zoals Geberit, American Water Works, Danaher en Ecolab.

L&G Clean Water ETF
De L&G Clean Water ETF staat een trede lager. Deze tracker volgt de Solactive Clean Water Index. Deze index omvat per 58 aandelen van de bedrijven die vallen in een van de volgende categorieën: nutsbedrijven waarvan minimaal 90% van de omzet afkomstig is uit wateractiviteiten, ingenieursbedrijven met minstens 50% watergerelateerde wateromzet en technologiebedrijven waarvoor de omzetgrens op 5% ligt.

De drie grootste posities worden ingenomen door Evoqua Water Technologies, Middlesex Water en Uponor. Alle drie de aandelen behoren ook tot de best presterende posities dit jaar in de portefeuille, maar Tetra Technologies is met een rendement van bijna 290% de uitblinker.

RobecoSAM Sustainable Water Equities
Het podium wordt gecompleteerd door RobecoSAM Sustainable Water Equities. Het fonds wordt beheerd door Dieter Küffer, een van meest ervaren beheerders in de categorie en staat sinds 2001 aan het roer van deze strategie. De benadering onderscheidt vier themas waarbinnen Küffer zijn aandelen selecteert: kapitaalgoederen en chemicaliën, bouw en grondstoffen, kwaliteit en analyse, en nutsbedrijven.

Bedrijven moeten minimaal 20% blootstelling aan het waterthema hebben, terwijl dit vereiste voor de portefeuille als geheel op 50% ligt. Het fonds kent met meer dan 70 posities een redelijk brede spreiding in vergelijking met vergelijkbare fondsen, hetgeen het risico reduceert dat gepaard gaat met Küffer’s offensieve positionering. Van de top 10 posities behaalden Agilent Technologies, Danaher en Pentair het beste rendement dit jaar, maar Waters Corp was met een plus van 73% het aandeel met het hoogste rendement.

Top-5 Aandelen Sector Water

top 5 water nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings