Wat moet klimaattop COP26 de wereld brengen?

De ogen van de hele wereld zijn momenteel gericht op Schotland, waar klimaattop COP26 zondag van start zal gaan. Morningstar vroeg aan 12 fondsmanagers wat zij denken en hopen dat de top in Glasgow de komende twee weken oplevert.

Hortense Bioy, CFA 29 oktober, 2021 | 14:32
Facebook Twitter LinkedIn

low carbon

Met de start van de internationale klimaattop COP26 op zondag 31 oktober in regenachtig Schotland, vraagt menig belegger zich af welke afspraken die de komende weken zal opleveren, en hoe die (het rendement van) zijn aandelen- en obligatieportefeuille zullen beïnvloeden. Geen wonder: de conferentie wordt beschouwd als de meest invloedrijke sinds het akkoord van Parijs uit 2015. Daar sprak de wereld destijds af om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, en liever nog op hooguit 1,5 graad.

Nu het erop lijkt dat dit bestaande doel niet gehaald wordt, moeten op de top in Glasgow nieuwe afspraken worden gemaakt waardoor dat doel wél weer binnen bereik komt. Maar dat lukt, zoals bekend, alleen als wereldwijd de uitstoot van CO₂ enorm wordt gereduceerd. Talloze bedrijven én staten hebben inmiddels hun ‘net-zero’- ambities bekendgemaakt. Maar uit onderzoek van Accenture bleek onlangs ook dat slechts 9 procent van de Europese bedrijven op schema ligt met de voor 2050 gestelde uitstootdoelen.

Verwachtingen van fondsbeheerders
Aan de vooravond van de conferentie vroeg Morningstar aan 12 fondsmanagers – op voorwaarde van anonimiteit – naar hun verwachtingen over de klimaattop. Grootste gemene deler is dat ze verwachten dat partijen door ‘Glasgow’ intern meer druk zullen kunnen zetten op discussies over klimaatverandering, waardoor die minder vrijblijvend worden.’

Dat zou kunnen leiden tot nieuwe, ambitieuzere duurzaamheidsdoelen voor organisaties uit zowel de private als publieke sector. Eén fondsmanager formuleerde het als volgt: ‘Beleggers moeten zich voorbereiden op een stortvloed aan nieuwe klimaatplannen uit de private én de publieke sector. Beide zullen erop gebrand zijn te benadrukken hoe verstrekkend hún ambities zijn op klimaatgebied. En al die plannen kunnen voor grote beroering in de markt zorgen.’

Duidelijke routekaarten
Verder hopen fondsmanagers dat COP26 ‘duidelijke routekaarten gaat opleveren’ voor de transitie naar een uitstootvrije wereld en ‘financieringsplannen voor de energietransitie’. Als het lukt om de ambities uit het Parijs-akkoord overeind te houden, zal dat volgens hen ‘leiden tot grote investeringsmogelijkheden in schone technologievormen, groene infrastructuur en andere producten en diensten die nodig zijn om de energietransitie te realiseren.’

'Als bedrijven aannemelijk kunnen maken dat zij onderdeel vormen van de oplossing, zullen zij beloond worden met lagere financieringskosten. Want zowel regeringen als private financiers willen meer geld in groene initiatieven steken. Partijen daarentegen die groene obligaties uitgeven en de door hen gestelde doelen níet halen, zullen daarvoor gestraft worden door de markt.’

Beprijzing van CO₂ essentieel
Een ander belangrijk punt voor fondsmanagers is dat de wereldleiders in Glasgow eindelijk overeenstemming gaan bereiken over een beprijzingsinstrument voor CO₂, waardoor vervuilende activiteiten duur worden. Eén fondsmanager zei te verwachten dat er snel een adequaat emissiehandelssysteem voor CO₂ zal worden opgezet, waardoor landen onderling rechten, certificaten of een andere vorm van schuld/waarde-papier kunnen kopen en verkopen.

Ook vinden fondsmanagers het van belang dat er in Glasgow een oplossing wordt bedacht voor kwetsbare landen die schade ondervinden van de klimaatverandering. ‘Dat doel staat wel in het Parijs-akkoord, maar er is nog steeds geen instrument bedacht binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) om kwetsbare landen voor die schade te compenseren’, zei één van de fondsmanagers die Morningstar sprak.

Tot slot zouden fondsmanagers graag willen dat er op de klimaattop in Glasgow meer aandacht wordt besteed aan natuurlijke oplossingen om de CO₂-uitstoot omlaag te brengen en de opwarming van de aarde te beperken. Eén fondsmanager zegt daarover: ‘Er wordt altijd veel aandacht besteed aan de rol die bossen hierin kunnen spelen, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen inzetten op moeras- en turfgebieden. Je zou op veel grotere schaal met dit soort natuurlijke oplossingen moeten komen: dat zou een van de sterkste oplossingen kunnen zijn om klimaatverandering tegen te gaan.’

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten