4 redenen om fund flows goed te kennen

Rendement is belangrijk bij beleggen, maar sentimenten onderkennen ook. De vermogenstromen van en naar beleggingsfondsen, de fund flows, zijn een belangrijke indicator van het marktsentiment. Beleggers doen er goed aan om de fund flows te doorgronden.

Robert van den Oever 10 december, 2021 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

Water droplet

 

Het monitoren van de algehele prestaties van beleggingen is belangrijk. Maar dat geldt ook voor de fund flows; activa- of fondsstromen, ofwel de netto beweging van vermogen in en uit beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's).

Vermogensbeheerders kijken al jaren naar fondsstromen om te zien hoe verschillende beleggingsproducten presteren in verschillende markten. In de afgelopen jaren hebben betere analysetechnieken het makkelijker gemaakt om vast te stellen welke verschillende factoren van invloed zijn op fondsstromen en om te verklaren waarom beleggingsvermogen zich verplaatst naar een nieuwe bestemming.

Bovendien hebben voorspellende analysetechnieken het mogelijk gemaakt om vast te stellen waar beleggingsgeld in de toekomst waarschijnlijk heen gaat.

De voordelen van analyse van activastromen zijn talrijk. Dit zijn 4 belangrijke manieren hoe analyse van fondsstromen beleggingsbeslissingen kan helpen:

1. Het helpt om het beleggerssentiment te kennen
Fondsstromen kunnen helpen bij het bepalen van het beleggerssentiment voor bepaalde fondsen, voor bepaalde beheerders en voor activaklassen in het algemeen. Een hogere instroom weerspiegelt een groter optimisme bij beleggers en omgekeerd is de uitstroom een belangrijke indicator van behoedzaamheid.

Vermogensbeheerders kunnen ook zien welke activaklassen in hun assortiment het goed doen met het aantrekken van geld, welke het slecht doen, waar de gaten zitten in hun concurrentieveld, waar het juist moeilijker is om te concurreren, en waar de microstructuur van de markt lijkt op een monopolie.

2. Ken je de stroom? Spot de trend
U kunt niet alleen informatie over individuele fondsen bekijken, maar u kunt ook eenvoudig fondsgegevens groeperen in een groot aantal categorieën. Fondsen worden regelmatig gegroepeerd op activaklasse, beleggingsregio, vestigingsplaats, de landen waar ze verkrijgbaar zijn, fondsklasse, kosten en of ze actief of passief worden beheerd.

Het bundelen van stromen in categorieën van fondsen met dezelfde kenmerken en het volgen van de populariteit van deze categorieën over een langere periode geeft een indicatie van hoe de voorkeuren van beleggers zijn veranderd. Ook kan het helpen voorspellen waar ze in de toekomst waarschijnlijk naartoe zullen gaan.

De instroom in duurzame fondsen is bijvoorbeeld de afgelopen jaren toegenomen, wat een weerspiegeling is van een algemene vraag naar duurzame beleggingen, omdat beleggers zich bewuster worden van de milieugevolgen van hun beslissingen.

3. Ze informeren over lancering van nieuwe fondsen
Activastromen kunnen erg handig zijn om managers te helpen beslissen waar ze hun marketinginspanningen op willen richten of op welke beleggingsthema's of -gebieden ze nieuwe fondsen willen lanceren.

In monopoliesituaties kan een enkel fonds bijvoorbeeld 90% van het in een categorie belegde vermogen verwerven. Flow-analyse toont aan dat als een fondshuis een monopoliepositie heeft in een bepaalde categorie, het lanceren van een nieuw fonds in die categorie ertoe kan leiden dat dit fondshuis veel sneller méér activa verwerft dan zijn concurrenten.

4. Ken uw flows, ken uw collega's
Concurrentie-analyse is een belangrijke reden om naar geldstromen te kijken. Morningstar heeft modellen ontwikkeld die kunnen voorspellen wanneer een fonds waarschijnlijk zal worden samengevoegd of volledig zal worden gesloten. Zulke gebeurtenissen kunnen leiden tot een shake-out van activa.

Als dat gebeurt, kan dat een geweldige kans zijn voor managers om binnen te komen en te proberen de activa te veroveren die beschikbaar komen voor beleggingen elders, vooral als ze kunnen voorspellen wanneer dat waarschijnlijk zal gebeuren.

Morningstar heeft onlangs een nieuwe Asset Flows Forecast-functie gelanceerd binnen ons belangrijkste onderzoeks- en analyseplatform: Morningstar Direct. Dat biedt een uitgebreid begrip van fund flow data en de belangrijkste factoren die deze fondsstromen beïnvloeden.

Meer weten over fund flow analyse?

Klik hier voor Morningstar's Gids over fund flows

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten