Alternatieve energie is volwassen, maar risico op tegenwind blijft

De categorie alternatieve energie is de laatste jaren volwassen geworden. 2020 was in dat kader een waar succesjaar. Toch zijn er op korte termijn periodes van mindere prestaties mogelijk in vergelijking met de traditionele en vervuilende olie-en gasbedrijven. Recent bleek dat door de oorlog in Oekraïne die de olieprijs een extra zet omhoog gaf, maar voor de lange termijn lijkt dit juist een extra stimulans te zijn voor de transitie naar duurzame energiebronnen.

Ronald van Genderen 19 april, 2022 | 14:08
Facebook Twitter LinkedIn

Vestas windpark

Beleggers zijn zich steeds bewuster van klimaat-gerelateerde zaken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Onlangs publiceerde Morningstar de derde editie van haar studie Investing in Times of Climate Change. Daaruit bleek dat het beheerde vermogen in fondsen met een klimaat-gerelateerd mandaat wereldwijd verdubbelde tot USD 408 miljard in 2021. Dat vermogen is belegd in een grote variëteit aan strategieën, welke door Morningstar worden onderverdeeld in een vijftal categorieën: Low Carbon, Climate Conscious, Green Bond, Climate Solutions en Clean Energy/Tech.

De categorie Clean Energy/Tech is één van de grotere categorieën ook al kunnen de fondsen hier waarschijnlijk beschreven worden als degene die het meest toegespitst zijn op een beperkt gedeelte van de wereldwijde aandelenmarkt. Fondsen in deze categorie beleggen namelijk in bedrijven die bijdragen aan of faciliteren van de transitie naar schone en duurzame energie. Dit omvat hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne-, golf- en geothermische energie, evenals verbeteringen aan de netinfrastructuur, transmissie en distributie, energieopslag en innovatieve technologieën zoals koolstofafvang en -opslag.

Categorie sterk gegroeid
Hoewel voor veel beleggers klimaat een relatief nieuw onderwerp op hun agenda is, zagen diverse alternatieve energiefondsen het levenslicht ongeveer twee decennia geleden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de fondsen Pictet-Clean Energy en RobecoSAM Smart Energy. Destijds waren de beleggingsmogelijkheden aanzienlijk beperkter dan tegenwoordig. Solar aandelen, ofwel bedrijven die actief zijn in zonnepanelen,vormden bijvoorbeeld een belangrijk deel van de het belegbare universum, maar veel technologieën stonden toen nog min of meer in de kinderschoenen en de bedrijven waren nog relatief jong, met een zeer hoge volatiliteit van de koersprestaties van de aandelen tot gevolg.

Inmiddels is de categorie tot volle wasdom gekomen, gedreven door de trend dat de economie in versneld tempo omschakelt naar duurzame energiebronnen. Ook in beleggingstermen kan die conclusie worden getrokken. 2020 kan wat dat betreft op twee manieren als een succesjaar worden gekenmerkt.

Allereerst door een gigantisch gestegen beheerd vermogen in fondsen binnen de Morningstar categorie Aandelen Sector Alternatieve Energie. Het beheerde vermogen van fondsen in de categorie steeg in dat jaar van EUR 4,7 miljard naar maar liefst EUR 23,9 miljard. Dit was voor een groot deel toe te schrijven aan een grote toestroom van nieuw beleggersgeld van niet minder dan EUR 13 miljard.

De andere drijfveer, en tevens de tweede succesfactor voor de categorie dat jaar, was een uitmuntende performance. Gemiddeld behaalden fondsen in de categorie een jaarrendement over 2020 van 62%.

Tegenstelling met traditionele energie
Duurzame beleggers zullen het beschouwd hebben als hun grote gelijk. Want hoe anders waren de statistieken voor de categorie Aandelen Sector Energie, oftewel voor de traditionele en vervuilende olie- en gasbedrijven. Daar schommelt het beheerde vermogen voor de fondsen in de categorie al jaren lang rond de EUR 6 miljard en is er nauwelijks sprake van structureel groeiende interesse van beleggers. Bovendien, het rendement liet nogal wat te wensen over, het rendement over 2020 bedroeg gemiddeld -26%.

Toch zullen duurzame beleggers ook bestand moeten zijn tegen korte termijn tegenslagen, zo leerde de periode na 2020. Immers, in 2021 liep de olieprijs op en de inmiddels torenhoge waarderingen voor alternatieve energiebedrijven eisten hun tol. Vorig jaar bedroeg het rendement voor de categorie alternatieve energie net geen 7% en dit jaar (tot en met eind maart) is het rendement met -3% zelfs licht negatief. Dat terwijl de categorie energie vorig jaar pluste met 44% en, gedreven door een verdere stijging van de olieprijs door de oorlog in Oekraïne, dit jaar al weer een positief resultaat van bijna 24% toont.

Volwassen geworden
Ondanks deze tegenwind op korte termijn, blijft de conclusie staan dat de categorie alternatieve energie volwassen is geworden. Ook al waren de prestaties op korte termijn minder rooskleurig in vergelijking met olie- en gasbedrijven, lijkt juist de reden hiervan een extra versnelling voor de structurele trend naar duurzame energie te betekeken. Immers, we willen versneld minder afhankelijk worden van Russisch gas en de enige langetermijn oplossing daarvoor lijkt de transistie naar schonere energiebronnen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten