Top-5 Amerikaanse aandelenfondsen risico gecorrigeerd

Over de afgelopen vijf jaar zijn Amerikaanse aandelen superieur geweest. Gemeten over de vijf jaar eindigend ultimo mei 2022 behaalde de S&P 500 index een geannualiseerd totaalrendement van 13,9% in euro, tegenover 10,8% voor de MSCI World index. Het rendement van de MSCI Europe index steekt hier met 5,1% schril bij af. Alleen in 2017 presteerden Amerikaanse aandelen minder goed, maar in de jaren daarna was het America First.

Jeffrey Schumacher, CFA 13 juni, 2022 | 8:24
Facebook Twitter LinkedIn

De sterke prestaties van de Amerikaanse aandelenbeurs over de afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel te danken aan de buitengewone performance van de zogenaamde FAANG-aandelen. Deze groep omvatte Facebook (nu Meta Platforms), Apple, Amazon.com, Netflix, en Google (nu Alphabet). De rebranding van twee van deze bedrijven, en de kleinere marktkapitalisatie van Netflix in vergelijking met de rest van de groep, brachten een nieuw acroniem naar de voorgrond: MAMATA. Dit acroniem omvat ook Tesla en Microsoft, recht doende aan hun toenemende dominantie op de Amerikaanse markt.

De MAMATA-groep, gevormd door de zes grootste aandelen in de S&P 500 - Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Tesla en Amazon.com - had op 31 mei 2022 een gecombineerd gewicht van 22% in de S&P 500 en 41% in de Amerikaanse groei-index, Russell 1000 Growth. In de afgelopen vijf jaar waren de MAMATA-aandelen goed voor een derde van het rendement van de S&P 500 en de helft van het rendement van de Russell 1000 Growth Index.

 

Dominantie toegenomen

De dominantie van deze bedrijven is over de jaren geleidelijk toegenomen, maar de coronavirus pandemie heeft de trend versneld. Grote technologienamen hebben duidelijk geprofiteerd van het thuiswerken en online winkelen. Amazon.com, Apple, Microsoft, Alphabet en Meta Platforms hebben allemaal geprofiteerd van de vraag naar e-commerce, digitale reclame en cloud computing-diensten.

Dat heeft op zijn beurt hun aandelenkoersen doen stijgen, waardoor hun marktkapitalisatie en hun gewicht in de Amerikaanse indices zijn toegenomen. Tesla werd pas in december 2020 aan de S&P 500 toegevoegd, maar zijn marktwaarde schoot de afgelopen jaren omhoog, met een cumulatief rendement van 1067% in euro over de laatste vijf jaar tot en met mei 2022.

 

Niet immuun

Hoewel de MAMATA-aandelen de Amerikaanse aandelenbeurs naar grote hoogte hebben gestuwd, blijken ook deze aandelen niet immuun te zijn voor de zwaartekracht. Oplopende inflatie en hogere rentes zette groeiaandelen onder druk. Vooral verlieslatende technologiebedrijven konden beleggers niet meer bekoren en gingen in de uitverkoop, terwijl de oude industrie, aangevoerd door energiebedrijven, werden herontdekt.

De correctie voor de zogenaamde long-duration aandelen was fors, met koersdalingen van 10-20% voor de vermaarde groeitoppers, waarbij Meta met een koersval van 40% tot en met mei er het slechtst vanaf kwam. De koersval, afgenomen marktkapitalisatie en herwaardering van Meta zorgen ervoor dat het bedrijf volgens researchhuis Jefferies een 1,8% indexweging gaat krijgen wanneer indexsamensteller Russell in juni de samenstelling van zijn indices gaat herzien. Die weging krijgt het echter niet in de Russell 1000 Growth index, maar in de Russell 1000 Value index. In de groei-index zal de weging met ongeveer 0,5% naar verwachting een stuk lager uitvallen.

 

Belang van risico

De grote verschuivingen in relatieve prestaties tussen bedrijven en sectoren in het Amerikaanse aandelenuniversum laten zien hoe grillig de markt van tijd tot tijd kan zijn. Die variëteit in rendementen wordt door beleggers nog wel eens onderschat. Beleggers zijn gefocust op rendement, maar het risico waarmee dit rendement wordt gerealiseerd is minstens zo belangrijk.

Prestaties dienen daarom niet op basis van het totaalrendement gemeten te worden, maar op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen. De Sharpe ratio combineert rendement en risico, gemeten naar standaarddeviatie. Deze ratio wordt berekend door het rendement van een beleggingsfonds te verminderen met het risicovrije rendement en dat te delen door de standaarddeviatie. Het getal dat hier uit komt geeft het rendement aan dat is behaald per eenheid risico. Hoe hoger dit getal, des te beter de risico-rendementsverhouding.

 

De Top-5

Het universum van fondsen die voor de top-5 van deze week in aanmerking komen bestaat uit alle fondsen, zowel actief als passief, die onderdeel zijn van Morningstar’s Amerikaanse aandelencategorieën, te weten large-cap waarde, large-cap gemengd, large-cap groei, flex-cap, mid-cap, small-cap en dividend. Vervolgens zijn de fondsen gerangschikt op hun Sharpe ratio over de afgelopen vijf jaar per eind mei 2022.

Van de meer dan 2000 beleggingsfondsen heeft Brown Advisory US Sustainable Growth het beste voor risico gecorrigeerde rendement gerealiseerd met een Sharpe ratio van 0,89. Het indrukwekkende track record van het fonds, dat door de analisten van Morningstar met een Silver rating wordt gewaardeerd, is de resultante van een effectieve combinatie van ESG integratie en fundamentele bottom-up aandelenselectie.

Karina Funk en David Powell leiden deze strategie al meer dan een decennium. Funk, die is gestationeerd in Boston, werkt sinds 2007 bij Brown Advisory en brengt de nodige ESG-expertise in. In haar 17 jaar in de sector heeft ze veel beleggingsfuncties vervuld waarbij ESG-analyse een rol speelde. Powell, werkend vanuit Baltimore, is een veteraan in de sector en het bedrijf. Hij heeft meer dan twee decennia doorgebracht bij Brown Advisory.

Het duo werkt nauw samen met de meer dan 25 aandelenanalisten die het centrale analistenteam vormen. Hoewel de meeste analisten sectorspecifieke aandachtsgebieden hebben, zijn een aantal analisten ook generalist. Funk en Powell werken bijzonder nauw samen met de duurzaamheidsanalisten van de groep. Die analisten werken samen met de fundamentele analisten om ESG-risico's en concurrentievoordelen te beoordelen.

De managers zoeken bedrijven met ESG-gedreven concurrentievoordelen die uiteindelijk leiden tot kostenverlaging, hogere inkomsten of verbeterde franchisewaarden. Potentiële en huidige deelnemingen ondergaan ook een grondige ESG-risicobeoordeling en upside/downside scenarioanalyses. De nadruk die de beheerders leggen op duurzame concurrentievoordelen heeft geleid tot een lage omloopsnelheid van de portefeuille, doorgaans rond 20% per jaar. De geconcentreerde portefeuille van 30 tot 40 aandelen is gedifferentieerd.

Funk en Powell beleggen doorgaans in kleinere bedrijven dan de Russell 1000 Growth Index en hebben zich verre gehouden van vele kolossen in de benchmark, zoals Apple en Meta Platforms. In plaats daarvan hebben zij meer kansen gevonden in de gezondheidszorg sector, die in april 2022 ongeveer 24% van de portefeuille uitmaakte tegenover 9% van de benchmark.

Op de tweede plaats treffen we eveneens een fonds met een duurzame inslag, namelijk de iShares MSCI USA SRI ETF. De strategie is ontworpen om achterblijvers uit te sluiten op verschillende milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van koolstofuitstoot en controversiële wapens, terwijl ook gebruik wordt gemaakt van een best-in-class ESG-selectie benadering om een gediversifieerde portefeuille samen te stellen.

Deze strategie leunt op de research van het MSCI ESG Research-team, dat gebruik maakt van een reeks in-house systemen om een best-in-class ESG aandelenselectieproces te creëren. De selectie is gebaseerd op uitsluiting en richt zich op de top 25% van de free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in het MSCI USA-universum, op basis van verschillende ESG-indicatoren zoals (maar niet beperkt tot) ESG-risico management, controverses en data over klimaatverandering. Naast een bovengrens van 5% voor de weging van individuele aandelen om voldoende diversificatie te waarborgen, omvat de strategie ook
een screening voor bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen, een uitsluiting die geen deel uitmaakt van de standaard MSCI ESG Business Involvement Screening. 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten