Ommekeer in ECB-beleid: let op voor valuta-effecten

De euro is in het voorbije jaar met zo'n 12% gedaald ten opzichte van de dollar, maar dat kan gaan veranderen nu de Europese Centrale Bank renteverhogingen heeft aangekondigd. Die vooruitblik betekent een fikse ommekeer in het beleid van de ECB. Dat kan gevolgen hebben voor beleggers die niet alleen euro-assets in portefeuille hebben.

Valerio Baselli 14 juni, 2022 | 15:22
Facebook Twitter LinkedIn

Chess pieces

Wisselkoerseffecten kunnen voor beleggers flink nadelig uitpakken, en vaak onverwacht. Een belegging lijkt een fraai rendement op te leveren, maar dan moet het wisselkoersverschil er nog vanaf. Een teleurstelling is het gevolg. In mei van dit jaar leek de euro op weg naar pariteit met de dollar, maar daarna is de munt weer gestegen, zodat die rond de $1,07 noteert, ofwel 12% lager dan een jaar geleden.

Schommelingen tussen de verschillende wereldwijde munten zijn niet altijd even groot, maar er kunnen periodes zijn waarin beleggers alert moeten zijn. Zoals nu, want het gewijzigde rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) met de aangekondigde renteverhoging in meerdere stappen, kan ook gevolgen gaan hebben voor de belangrijkste wisselkoers verhoudingen.

Beleggers die assets in portefeuille hebben die niet in euro's noteren, krijgen te maken met wisselkoerseffecten. Niet alleen het rendement van de asset zelf bepaalt het uiteindelijke rendement, maar ook het koersverschil tussen de (vreemde) munt waarin de asset noteert en (voor Nederlandse belggers) de euro speelt een rol. Als de vreemde munt in waarde stijgt ten opzichte van de euro, dan is het effect positief Daarentegen heeft een sterkere euro ten opzichte van de vreemde munt een negatief effect op de portefeuille.

Bijvoorbeeld de Morningstar US Market Index daalde dit jaar tot dusver 16,4% in dollars, maar gemeten in euro's bedraagt het verlies 'slechts' 10,7%, dankzij de gunstige wisselkoers voor eurogebieden.

Aan de andere kant verloor de Morningstar Eurozone Index 11,6% in euro's sinds begin dit jaar, terwijl de dollarvariant over diezelfde periode 17,2% verloor. Conform dezelfde dynamiek verloor de Morningstar UK Index 0,5% in euro's year-to-date, terwijl het rendment in Britse ponden juist een plusje laat zien van 0,7%.

Als voorbeeld van een waardestijging van de euro ten opzichte van een andere valuta kijken we naar de Morningstar Japan Index die in euro's 9% verloor, terwijl de prestatie in Japanse yen met -0.6% een heel stuk minder negatief is. De euro is dit jaar zo'n 10% gestegen ten opzichte van de yen. In dit geval hebben Japanese beleggers die in euro noterende assets bezitten geprofiteerd van het aansterken van de Europese eenheidsmunt.

 

Hoe nu verder met euro/dollar?

Zorgen over de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en de impact van Covid-19 lockdowns in China op de wereldwijde economische groei heeft beleggers naar veilige havens gedreven, zoals de Amerikaanse dollar. De terreinwinst van de greenback in de afgelopen maanden werd ondersteund door de renteverhogingen door de Federal Reserve en de door zwakte van de economieën in diverse Europese landen, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De aangekondigde beleidswijzging van de Europese Centrale Bank met meerdere te verwachten renteverhogingen, een ongebruikelijke switch naar vooruitwijzingen waar die voorheen ondenkbaar waren, is een belangrijke stap voor de euro, want als de negatieve rente ten einde komt, zal de kapitaalinstroom in de Eurozone weer toenemen, voornamelijk dankzij obligatiebeleggers. Daar kan de euro van gaan profiteren in de komende jaren.

Voor Eurozone beleggers suggereert deze dynamiek prudente hedging strategieën om het risico op flink aansterkende euro of een dalende buitenlandse munt af te dekken.

 

Hedgen is niet gratis

Onderstaande grafiek laat zien dat het rendement dat is afgedekt voor wisselkoersrisico precies samenvalt met het rendement in lokale valuta. Ten eerste omdat er altijd kosten verbonden zijn aan hedging, die nog maar eens een extra laag toevoegen aan de kostenstructuur van een fonds.

Tweede is dat de meeste fondsen met valuta-hedging gebruik maken van vooruitkijkende contracten. Deze contracten leggen een wisselkoers vast voor de toekomst, en elimineren daarmee onzekerheid omtrent de wisselkoersverhouding in de toekomst. Maar de daadwerkelijke wisselkoers kan zich gunstiger ontwikkelen dan in het contract is afgesproken, of minder gunstig.

Zulke contracten hebben looptijden en aan het eind daarvan kan weer een nieuw contract worden aangegaan. Dan komt het 'rollend rendement' om de hoek kijken; het verschil in prijs tussen het lopende contract dat bijna afloopt en het nieuwe contract dat verder in de toekomst kijkt.

 

Is het de moeite waard?

Het belangrijkste voordeel van hedging is een significante reductie van valutarisico. Maar dat voordeel gaat gepaard met bijkomende zaken als hogere kosten en een beperktere keuze.

“Kijk daarom voordat je de keuze maakt om al dan niet te hedgen allereerst naar de verwachte relatie tussen het rendement op een asset in lokale valuta en de internationale wisselkoersen," zegt Daniel Sotiroff, Senior Manager Research Analyst bij Morningstar. “De verwachte correlatie tussen dese twee moet positief zijn om hedging te rechtvaardigen, omdat een positieve correlatie ertoe leidt dat currency risk een hogere volatiliteit van de assets die in buitenlandse valita noteren, teweegbrengt. In de geschiedenis is deze relatie er bijna altijd geweest, maar er zijn uitzonderingen, zoals op de Japanse aandelenmarkt.”

Wisselkoersen kunnen dus een effect hebben, maar dat wordt minder naarmate de beleggingshorizon langer is. Beleggers doen er bij hun afweging over het al dan niet hedgen goed aan om hun beleggingshorizon te bepalen,” legt Sotiroff uit. “Op de korte termijn kan het veel uitmaken.”    

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten