Fed verhoogt rente, maar brengt 2023 weer verlaging?

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogt de rente met 0,75 procentpunt naar 2,25%. De markt rekende al op een verhoging, maar wat gaat de toekomst brengen? Het lijkt erop dat vanaf 2023 weer verlagingen mogelijk zijn. Morningstar duidt de toelichting van Fed-president Jerome Powell.

28 juli, 2022 | 14:13
Facebook Twitter LinkedIn

Jerome Powell, Federal Reserve

Hoewel de Federal Reserve de rente voorlopig nog verhoogt, verwachten we dat zij in 2023 zal overgaan tot het verlagen van de rente om een noodlijdende economie aan te zwengelen.

Zoals verwacht maakte de Fed woensdag bekend dat het de rente met 0,75 procentpunt verhoogt. Deze stap ging vooraf al uitgebreid rond in de media, als gevolg van de voortdurende campagne tegen hoge inflatie die de Fed voert. De inflatie in de Verenigde Staten bereikte in juni een nieuwe piek van 9,1% op jaarbasis, de hoogste sinds 1981.

In de toelichting op het rentebesluit merkte de Fed op dat "de inflatie hoog blijft" vanwege aanhoudende effecten van de covid-pandemie, hogere voedsel- en energieprijzen en de Russische oorlog tegen Oekraïne. "Het Comité is zeer alert op inflatierisico's", zei de Fed in een verklaring. Tegelijkertijd "zijn de recente indicatoren van uitgaven en productie zwakker geworden. Niettemin is de werkgelegenheid de afgelopen maanden robuust geweest en is de werkloosheid laag gebleven."

Dit brengt de Federal Funds-rente op 2,25%, nadat die aan het begin van het jaar nog nul was. Futuresmarkten impliceren dat de Federal Funds-rente uiteindelijk zal stijgen tot 3,25% tegen het einde van 2022, wat in overeenstemming is met de richtlijnen van de Fed.

 

Obligatiemarkt prijst afzwakkende renteverhoging in

De obligatierendementen daalden licht bij het begin van de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell die volgde op de aankondiging van de rentestap, wat betekent dat de obligatiemarkt zijn verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen enigszins heeft afgezwakt. Het rendement op 2-jaars Amerikaanse staatsleningen daalde met ongeveer 0,08 procentpunt.

Hoewel de Fed-verklaring herhaalde dat "voortdurende verhogingen (van de rente) passend zullen zijn", benadrukte Powell dat de aanpak van de centrale bank sterk afhankelijk zal zijn van data. Hij suggereerde ook dat het "waarschijnlijk passend zal worden om het stijgingstempo te vertragen" in toekomstige vergaderingen.

De verwachtingen van een stijgende Fed-rente zijn al enkele maanden op de obligatiemarkten inprijsd. Ter herinnering: de obligatierendementen zouden in lijn moeten bewegen met de verwachte rente. Daarom zijn de obligatierendementen gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft zich vertaald in hogere leenkosten in de hele economie, bijvoorbeeld voor nieuwe hypotheeknemers.

Uiteindelijk vertragen hogere leenkosten het tempo van de economische groei door uitgaven te ontmoedigen. Dit komt overeen met de wens van de Fed om de economie af te koelen om de prijsdruk te verlichten.

US interest rates

 

We verwachten renteverlaging in 2023

We verwachten dat de Fed in 2023 zal overschakelen naar een versoepeling van het monetaire beleid, aangezien de inflatie terugvalt naar de doelstelling van 2% van de centrale bank en de noodzaak om de economische groei te ondersteunen van het grootste belang wordt. We voorzien een daling van de rente van een piek van 3% begin 2023 tot 1,5% in 2024. Overeenkomstig daarmee zouden ook de langere rentes – inclusief hypotheekrente – moeten dalen.

Een dalende inflatie zou de weg vrij moeten maken voor de Fed om de rente weer te verlagen. We voorspellen dat de prijsdruk tegen 2023 zal omslaan van inflatoir naar deflatoir, grotendeels als gevolg van het wegwerken van prijspieken die worden veroorzaakt door aanbodbeperkingen op het gebied van onder meer duurzame goederen en energie. Als zodanig verwachten we dat de inflatie in de VS over 2023 tot en met 2026 gemiddeld slechts 1,5% zal bedragen.

Zodra de oorlog tegen de inflatie is gewonnen, kan de Fed overschakelen naar wat nodig is om de economische groei te stimuleren. We voorspellen dat de reële groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product over het hele jaar positief blijft. Maar de groei zal op korte termijn onaangenaam laag zijn (we voorspellen 1,3% in 2023), en dat veronderstelt dat de Fed een draai zal maken naar versoepeling.

De stijgende huizenprijzen in combinatie met de stijging van de hypotheekrente hebben ervoor gezorgd dat de betaalbaarheid van een woning – in termen van de verhouding tussen de mediane hypotheeklasten en het inkomen – op zijn slechtst is sinds 2007. Dat betekent dat de vraag naar woningen en de activiteit op de Amerikaanse woningmarkt sterk zullen dalen.

We verwachten dat het aantal nieuw te bouwen woningen in de VS in 2023 en 2024 met 10% zal dalen. Historisch gezien waren veranderingen in de betaalbaarheid van woningen een belangrijke motor voor de vraag naar woningen. Dit was vooral het geval vóór de jaren negentig, toen het monetaire beleid volatieler was.

Om de huisvesting en daarmee de algemene economische activiteit nieuw leven in te blazen, zal de Fed de betaalbaarheid van woningen moeten verbeteren door de rente te verlagen. We verwachten dat de huizenmarkt in 2025 en 2026 sterk zal herstellen als reactie op de versoepeling van de Fed. Naast de huizenmarkten zal de versoepeling van het monetaire beleid de economie op andere manieren stimuleren, onder meer door de activaprijzen waarschijnlijk te ondersteunen

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten