Olie en gas versus duurzame energie

Bedrijven uit de energiesector worden tegenwoordig door menig duurzaam belegger geweerd uit de portefeuille. Dat deed hen de afgelopen tijd flink wat rendement mislopen. Toch zullen met name de beleggers die al langere tijd beleggen in bedrijven die profiteren in de energietransitie daar niet al te veel om malen.

Ronald van Genderen 15 november, 2022 | 13:12
Facebook Twitter LinkedIn

oil versus esg 

Aandelen in de energiesector zaten jarenlang in het verdomhoekje. Het toenemende bewustzijn dat fossiele brandstoffen uiteindelijk uitgefaseerd dienen te worden om de opwarming van de aarde en daarmee klimaatverandering een halt toe te roepen, kraakte de legitimiteit om in de sector te beleggen. Veel duurzame beleggers, zowel particulier als institutioneel, hebben daarom deze beleggingen afgezworen.

Voeg daarbij een olieprijs die jarenlang op een relatief laag niveau schommelde, zo bewoog de prijs voor een vat Brent olie tussen de 30 en 80 US dollar, en het bevreemdt niet dat de sector jaar op jaar tot de slechts presterende sectoren behoorde binnen de MSCI World index over de periode 2017 tot en met 2020. Dat laatste jaar was bovendien het meest teleurstellend met een verlies van 37,12% voor de MSCI World/Energy index, terwijl de MSCI World index dat jaar nog een rendement behaalde van 6,33%.

Ooit was de energiesector een toonaangevende sector en tot en met 2010 schommelde het sectorgewicht in de MSCI World index tussen de 10 en 15%. Hoe anders is dat per eind 2020. Door aanhoudende underperformance van de sector, maar ook door de sterke koersprestaties van andere sectoren waaronder met name de technologiesector, is het gewicht per die datum verschrompeld tot een minieme 2,79%.

 

Beheerd vermogen gehalveerd

De desinteresse van beleggers in en de ondermaatse prestaties van de sector zijn ook terug te zien in het beheerd vermogen van fondsen in de Morninstar categorie Aandelen Sector Energie. Eind 2010 beheerden deze fondsen gezamenlijk nog ruim 12 miljard euro, maar per eind 2010 was dat gehalveerd naar 6 miljard euro.

Duurzame beleggers leken dus lange tijd het gelijk aan hun zijde te hebben, maar recente ontwikkelingen hebben hen wellicht aan het twijfelen gebracht. Dankzij een stijlrotatie in de markt van groei-aandelen naar waarde-aandelen, verschoven beleggers hun aandacht van snelgroeiende, maar hooggewaarde aandelen, zoals in de technologiesector, naar goedkopere aandelen uit sectoren zoals de energiesector. Daarnaast bereikte de olieprijs in april 2020 een bodem en is sindsdien gestaag opgelopen, met als extra katalysator natuurlijk de invasie van Oekraïne door Rusland. Dat dreef de prijs voor een vat Brent olie uiteindelijk weer boven de 100 US dollar.

 

Flinke meewind

Deze ontwikkelingen zorgden voor een flinke meewind voor olie- en gasbedrijven. 2021 werd afgesloten met een winst van 50,73%, terwijl de bredere markt in een sterk beursjaar 31,07% pluste. In het lopende jaar tot en met eind oktober is het verschil nog dramatischer. De MSCI World index noteert een verlies van 8,03%, maar de energie-index steeg met bijna 69%.

Deze prestaties hebben in ieder geval de aandacht van beleggers weer teruggeroepen. Inmiddels bedraagt het fondsvermogen in de categorie circa 13,5 miljard euro per eind september 2022, mede geholpen door de goede relatieve prestaties maar zeker ook door ruim 3 miljard euro instroom in de fondsen sinds het moment dat de olieprijs het laagste punt aantikte in 2020.

 

Ook duurzaam gaat goed

Beleggers die uit duurzaamheidsoverwegingen de energiesector mijden, hebben deze prachtige korte termijn rendementen in de energiesector gemist. Maar een belegging in hernieuwbare energiebronnen heeft hen geen windeieren gelegd, zeker niet over de langere termijn.

Wat te denken van het geweldige jaar 2020, toen de S&P Global Clean Energy index, onder aanvoering van de uitermate goede prestaties van indexzwaargewicht Tesla, een koersstijging liet registreren van 121%. Het daaropvolgende jaar was met een verlies van bijna 18% weliswaar teleurstellend, maar in het lopende jaar is het rendement van ruim 3% weer aanzienlijk beter dan de bredere markt. Over de afgelopen tien jaar behaalde de index een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,29%, hetgeen aanzienlijk hoger is dan de 11,93% voor de MSCI World index en waarmee het bovenal ruimschoots de 6,30% voor de MSCI World/Energy index verslaat.

Beleggers hebben de afgelopen jaren dan ook een sterke interesse getoond in bedrijven die kunnen profiteren van de energietransitie. Eind 2010 bedroeg het totale beheerde vermogen binnen de Morningstar categorie Sector Aandelen Alternatieve Energie slechts 5 miljard euro. Door de sterke prestaties en een enorm sterke instroom van nieuw beleggersgeld in de afgelopen jaren is het vermogen in de fondsen gestegen naar meer dan 35 miljard euro, oftewel bijna drie keer het vermogen dat beleggers in fondsen in de energiesector staken.
Hoewel de afgelopen jaren vooral erg gunstig waren voor beleggers in fossiele brandstoffen, zullen duurzame beleggers die investeerden in de duurzame energiebedrijven zich daar niet al te veel zorgen over maken. Vooral niet als zij al langere tijd in de sector belegden.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten