2022 is het jaar van de dividendbeleggers

Dividendaandelen waren tijdens de technologie-boom bijna in de vergetelheid geraakt. Totdat de toenemende inflatie en het kantelende monetaire beleid van de centrale banken leidden tot een flinke afstraffing van de spectaculair gestegen groei-aandelen. Toen keerden beleggers weer terug naar dividendaandelen, en zo werd 2022 hun jaar. 

Jeffrey Schumacher, CFA 13 december, 2022 | 11:48
Facebook Twitter LinkedIn

draw line

Dividendfondsen, ze waren langzaamaan in de vergetelheid geraakt. De financiële markten werden de afgelopen jaren immers gedomineerd door jonge, snelgroeiende en potentieel disruptieve bedrijven die spectaculaire koersstijgingen lieten optekenen en zo beursindices wereldwijd naar recordhoogte stuwden. Dividend was in deze hausse van ondergeschikt belang, waardoor beleggingsfondsen gespecialiseerd in het samenstellen van een portefeuille van trouwe dividendbetalers weinig populair waren.

Totdat het sentiment in 2022 abrupt kenterde. Snel oplopende inflatie en een drastische draai in het monetaire beleid door centrale banken deed groeiaandelen fors kelderen, waarna beleggers hun toevlucht zochten tot onder andere dividendaandelen.

Waarde-aandelen, waar dividendaandelen doorgaans onderdeel van uitmaken, beleefden in 2022 een ware renaissance. Dat geldt zonder meer voor de energiesector, die met afstand de best presterende sector van 2022 is. Over het lopende jaar tot en met eind november noteert de MSCI World/energy index een winst van maar liefst 67%.

 

Energie best presterende sector

De sector profiteerde van een fors oplopende olie- en gasprijs. Structurele onderinvesteringen, maar vooral het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgden voor een prijsexplosie van diverse grondstoffen waarvoor beide landen een belangrijke rol vervullen in de wereldhandel. Het stelde oliebedrijven, die tijdens de coronacrisis nog zware verliezen leden, in staat om recordwinsten te realiseren en hun aandeelhouders te belonen met een royaal dividend.

Ook de defensie-industrie stond in de belangstelling van beleggers als gevolg van de forse overheidsinvesteringen die noodzakelijk zijn om de slagkracht van de krijgsmacht op pijl te brengen. Daarnaast presteerden defensieve sectoren relatief goed, waaronder de gezondheidszorg sector, nutsbedrijven en de tabaksindustrie. Allemaal sectoren die doorgaans rijk zijn aan robuuste dividendbetalers.

 

Sterke outperformance dividendaandelen

De meewind stelde dividendaandelen in staat om over de eerste elf maanden van 2022 een plus te realiseren van 6,7%, gemeten aan de hand van de prestaties van de MSCI World High Dividend Yield Index. Een outperformance van ruim 12 procentpunt ten opzichte van de MSCI World index. De superieure prestaties zorgde ook voor hernieuwde interesse van beleggers in dividendfondsen.

De beleggingsfondsen die toebehoren tot de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend zagen tot en met eind oktober een netto instroom van 17 miljard euro. Een recordinstroom, waarmee dit na Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd de categorie met de hoogste instroom in 2022 is geweest. Mede door de allocatie van beleggerskapitaal naar wereldwijde dividendfondsen is het beheerd vermogen van alle fondsen tezamen gestegen naar een record van 110 miljard euro.

Opvallend is dat op fondsniveau de grootste instroom viel te noteren voor de Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, die 1,2 miljard euro zag binnenstromen. Nu is het op zich niet verwonderlijk dat passieve fondsen in de belangstelling staan van beleggers, maar dividendbeleggen werd tot op heden gedomineerd door actief beheerde beleggingsfondsen en is ook een categorie waarin actief beheerde fondsen relatief goed hebben gepresteerd. Zo blijkt uit de Morningstar Active/Passive Barometer, waarin het succes van actief beheer ten opzicht van hun passieve concurrenten wordt gemeten, dat over een horizon van 10 jaar ruim 57% van de dividendfondsen beter heeft gepresteerd dan de dividendindex. Een – helaas – zeldzaam hoog succespercentage.

 

DWS Top Dividende domineert

Met een marktaandeel van ongeveer 20% domineert DWS Top Dividende nog altijd de wereldwijde dividendcategorie. Het met een Morningstar Analyst Rating van Bronze beoordeelde fonds staat nog steeds onder leiding van Thomas Schussler, maar zijn adjudanten Stephan Werner en Marcus Poppe hebben sinds 2021 meer inspraak gekregen in het fondsbeheer nadat Schussler een duurzaamheidsrol binnen DWS aan zijn takenpakket toevoegde. Hoewel zijn betrokkenheid bij dit project de komende jaren vermindert, verandert de ingezette route van het fonds niet.

Concreet betekent dit dat de portefeuille na overleg met Werner en Poppe beter gespreid is en nu rond de 80 namen omvat. In 2021 werden er ongeveer 15 nieuwe posities geïntroduceerd met een weging van nabij 0.5%, de helft van de normale minimum positieomvang. Werner en Poppe hebben veel nieuwe namen aangedragen, die in tegenstelling tot bestaande portefeuilleposities minder waarde georiënteerd waren en een lager dividendrendement boden, maar die wel het duurzaamheidsprofiel van het fonds verbeterden. Dat laatste kreeg een extra boost toen de tabaksproducenten werden verkocht.

Recenter reduceerde Schussler de blootstelling naar technologiebedrijven, waaronder de halfgeleiderindustrie, en vergrootte hij de allocatie naar olie en grondstoffen, met name goud. De grillige marktomstandigheden van 2022 boden het fonds een mogelijkheid om haar defensieve kracht te tonen, en met een rendement van ruim 2% per eind november blijft het 88% van zijn categoriegenoten voor.

 

Kempen Global High Dividend verslaat concurrenten

Een ander fonds dat relatief goed presteerde ten opzichte van categoriegenoten is het Kempen Global High Dividend Fund, dat 79% van de concurrentie versloeg. Een welkome opsteker voor de strategie die, mede door de sterke hang naar waarde, een aantal lastige beursjaren achter de rug heeft. Echter, zijn er voor dit fonds zorgen van een andere aard.

Het fonds heeft namelijk sinds april 2021 vele wijzigingen in het beheerteam gezien, met als laatste het vertrek van dividendveteraan Jorik van den Bos in april van dit jaar. Een grotendeels nieuw team onder leiding van de gelouterde Joris Franssen heeft grote schoenen te vullen, want het dividendteam van Kempen was vermaard om zijn expertise op dit gebied. De revival van waarde aandelen en dividendaandelen in het bijzonder is in ieder geval een mooie steun in de rug van één van Nederlands meest gerenommeerde beleggingsfondsen, dat een Morningstar Analyst Rating van Neutral heeft.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten