Is de aandelenmarkt goedkoop of duur?

Door de koersstijgingen van afgelopen maand op de aandelenbeurzen is het aantal goedkope aandelen gekrompen. Europa is intussen nog altijd lager gewaardeerd dan de Verenigde Staten. Bij de sectoren zijn defensieve consumentengoederen en energie duur, terwijl technologie en communicatie de goedkopere zijn. Morningstar licht de aandelenmarkten door op waardering.

Fernando Luque 09 december, 2022 | 15:34
Facebook Twitter LinkedIn

scale balance

Morningstar meet regelmatig marktwaarderingen op basis van de Morningstar Rating voor aandelen, ofwel de sterrenrating. Deze schaal van 1 tot en met 5 sterren meet het niveau van onderwaardering of overwaardering dat onze aandelenanalisten voor de bedrijven wereldwijd berekenen. Deze maatstaf heeft een groot voordeel ten opzichte van de koers/Fair Value methodiek doordat het een mate van onzekerheid in de schattingen opneemt. Twee bedrijven kunnen een zeer vergelijkbare koers/Fair Value verhouding hebben, maar dat vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde aantal Morningstar sterren.

November was een positieve maand voor de markten. De Morningstar Global Markets index, die de prestaties van de wereldwijde aandelenmarkten weerspiegelt, won 3,4%. Analyse van het aantal aandelen dat 4 en 5 sterren krijgt (die gelden als goedkoop en groen kleuren in de onderstaande grafiek) en het aantal aandelen met 1 of 2 sterren (die gelden als duur en rood kleuren) geeft ons inzicht in of de aandelenmarkt goedkoop of duur is.

Vorige maand kromp het percentage aandelen met 4 of 5 sterren in Morningstar's database (die 1.441 bedrijven omvat die door Morningstar's aandelenanalisten worden gevolgd) flink van 63% naar 53%, vanwege de koersstijgingen op de aandelenbeurzen. We moeten teruggaan tot augustus van dit jaar om een vergelijkbaar percentage  5- en 4-sterrenaandelen tegen te komen, namelijk 52%. Het hoogste percentage 'goedkope' aandelen werd in september 2021 bereikt met 67%.

Het percentage aandelen met 1 of 2 sterren, dus de 'dure' aandelen, is sinds vorige maand gestegen van 12% naar 16%.

 

Gunstig beeld voor 2023

Op basis van die cijfers kunnen we stellen dat de markt voor 2023 nog relatief goedkoop is. Naast dat we weten of de markt op het huidige niveau goedkoop of duur is, kan de waarderingsanalyse van aandelen ons helpen bij het beantwoorden van belangrijke vragen. De eerste is: zijn de Verenigde Staten als aandelenmarkt goedkoper of duurder dan Europa? En de tweede is: in welke sector vinden we de beste kansen?

 

Europa goedkoper dan VS

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn afgelopen maand gestegen, en Europa is nog altijd goedkoper dan de Verenigde Staten. Dat laat de onderstaande grafiek duidelijk zien. In Europa beloopt het percentage aandelen met 4 of 5 sterren nu 62% tegen 47% in de Verenigde Staten. Het percentage aandelen met 1 of 2 sterren is 10% in Europa tegen 19% in de VS. Kortom, Europa telt dus meer goedekope aandelen en minder dure:

 

Hoe zit het met de sectoren?

Morningstar onderzoekt ook welke sectoren goedkoop en welke duur zijn. Het meest overgewaardeerd zijn de sectoren defensieve consumentengoederen en energie. Het percentage 1 of 2 sterren aandelen in die twee sectoren is respectievelijk 30% en 25%.

Het goedkoopst zijn communicatiediensten, vastgoed en technologie. Daar liggen de percentages voor de aandelen met 4 of 5 sterren op respectievelijk 71%, 71% en 66%. De onderstaande twee weergaves brengen de dure (rood) en de goedkope (groen) aandelen per sector duidelijk in beeld:

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten