Chipaandelen zijn afgestraft: wat nu voor TSMC?

VIDEO - Bij de vooruitblik op 2023 kijken we naar belangrijke ontwikkelingen over de hele wereld. Aandelenanalist Phelix Lee van Morningstar Asia in Hong Kong vertelt tegen Morningstar's data journalist Kate Lin wat zijn verwachtingen zijn voor de chipindustrie, in het bijzonder voor TSMC.

Kate Lin 15 december, 2022 | 15:44
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Kate Lin: Hallo en welkom bij onze Morningstar Asia Outlook voor 2023, waar we onze analisten interviewen over hun voorspellingen voor het komende jaar. Ik ben Kate Lin, data journalist van Morningstar in Hong Kong. Vandaag hebben we het over halfgeleiders. In een tijd waarin de wereldwijde halfgeleiderindustrie wordt geconfronteerd met voorraadaanpassingen en de Amerikaanse regering de toegang van China tot geavanceerde chiptechnologie in het vizier heeft, staan alle halfgeleidernamen in Azië die Morningstar volgt in het rood. Vandaag is Phelix Lee, aandelenanalist bij Morningstar, hier om ons te vertellen of hij denkt dat dit zo zal blijven.

Hallo, Phelix. Hoe gaan de chipnamen in Azië om met de situatie waarin een groot tekort plots een overaanbod is geworden?

Phelix Lee: Hoi, Kate. Dus wat we nu bij de chipnamen zien, is dat velen van hen zwakte op de pc-, smartphone- en andere consumentenmarkten hebben gerapporteerd. Als gevolg hiervan hebben zowel TSMC als andere chipfabrikanten hun investeringsbudget dienovereenkomstig verlaagd. We zien dat dit behoorlijk ver gaat, zowel bij de namen in foundry als bij de namen in geheugenchips, zoals Samsung. Naast het snijden in kapitaaluitgaven, merkten we ook dat sommige chipfabrikanten hun personeel extra vakantiedagen laten opnemen om de impact enigszins te verzachten.

Lin: Recentelijk hebben wereldwijde beleggers zoals Warren Buffett hun posities in namen als TSMC versterkt, dat sinds het dieptepunt met 30% is gestegen. Is dit een indicatie voor een ommekeer bij de chipnamen?

Lee: Nou, ik zou zeggen dat een deel van de rally vanaf de lage 30% - de 30% rally vanaf het dieptepunt is gedeeltelijk beïnvloed door een enigszins matigend geopolitiek landschap tussen de VS en China. Dus tijdens de G20 voerden Biden en Xi een dialoog om een kader te bieden voor een constructieve en positieve concurrentie. Ik denk echter dat er nog steeds ruimte is voor een rally, omdat de rally zelf niet echt een materiële verbetering van de halfgeleiderfundamentals inprijst.

Lin: Juist. De zorgen over een overaanbod blijven bestaan, maar waar moeten beleggers nog meer op letten? 

Lee: Afgezien van het overaanbod zou ik zeggen dat kapitaalinvesteringen in de komende één tot twee jaar een aandachtspunt zouden zijn, gezien het feit dat veel fabrikanten op een andere manier nieuwe capaciteit opbouwen dan voorheen. Voorheen was het erg gecentreerd in Taiwan en China. Maar nu zien we een meer geglobaliseerde voetafdruk, zoals in de VS en Japan. We zien ook enige incrementele druk mogelijk in 2023, wanneer de groei in de auto-industrie vertraagt.

Lin: Je noemde ook de geopolitieke ontwikkelingen tussen de VS en China? Hoe zou dat in 2023 kunnen uitpakken?

Lee: Nou, op basis van de huidige ontwikkelingen zou ik zeggen dat de markt al behoorlijk bearish is over hoe de geopolitieke ontwikkelingen in de VS en China zullen verlopen. Op dit moment zien we in ieder geval dat de kans dat dat verergert kleiner is dan pakweg twee tot drie maanden geleden. En ook in China zien we binnenlandse beginnende ontwikkelingen, wat bedrijfsvriendelijker is dan pakweg drie tot zes maanden geleden.

Lin: Dus, op basis van deze observatie, denk je dat de kloof daadwerkelijk financieel positief zal zijn voor namen als de SMIC of zal het een blokkade voor hen zijn?

Lee: SMIC zal de meeste impact ondervinden van de nieuwe Amerikaanse exportcontroles. Dus ik denk dat het financieel het minst positief zal zijn voor SMIC, omdat hun vermogen om nieuwe en geavanceerde apparatuur aan te schaffen zal worden aangetast. Voor de andere chipfabrikanten in Taiwan en de VS zou het in 2023 positiever moeten zijn.

Lin: Ik zie dat je positiever bent over sommige Taiwanese namen vanwege de geopolitieke ontwikkeling. Dus, hoe zit het met de positie van TSMC? Het is een bijna-monopolie. Houdt dit stand in 2023? Wat is jouw kijk erop?  

Lee: Het monopolie van TSMC in de industrie is zowel technologisch als in termen van meest geavanceerde capaciteit. Dus ik zou verwachten dat dat in 2023 standhoudt, gezien de nieuwe capaciteit van Samsung, Intel is vrij beperkt, vooral in vergelijking met de schaal van TSMC. Volgend jaar hebben we onze aannames voor high-performance computing op korte termijn enigszins bijgesteld vanwege een deel van de kortetermijnimpact, terwijl sommige klanten hun chips opnieuw ontwerpen om te voldoen aan Amerikaanse controles. Maar over het algemeen zijn we nog steeds vrij positief over TSMC. 

Lin: Juist. Zijn er behalve TSMC nog andere namen die je hoog inschat? 

Lee: Nou, we hebben ook een voorkeur voor United Microelectronics, of UMC, omdat het wordt verhandeld tegen een aanzienlijke korting op onze Fair Value schatting. We denken dat de markt behoorlijk bearish is over dit aandeel, omdat beleggers behoorlijk bezorgd zijn dat sommige van de lange-termijnovereenkomsten niet stand zullen houden, en ook behoorlijk bearish is voor het gebruik op korte termijn. Dus op dit moment denken we dat de meeste minpunten al zijn ingeprijsd voor UMC. Dus we denken dat de verwachtingen laag genoeg zijn om te presenteren als een instappunt.

Lin: Right. Thank you, Phelix. More analysts from Asia offices are going to join me in a chat about the year 2023. Stay tuned.  Juist. Bedankt, Phelix. Meer analisten van ons Aziatische kantoor gaan met me praten over het jaar 2023. Blijf op de hoogte.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Kate Lin

Kate Lin  is data journalist bij Morningstar Asia in Hong Kong

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten