Risico-rendement voor obligaties gunstiger in 2023 - Invesco

Voor obligatiebeleggers was 2022 een rampzalig jaar. Er waren nauwelijks categorieën met rendement te vinden. Maar voor 2023 zijn er lichtpuntjes, betoogt Michael Matthews, hoofd obligaties bij Invesco, in een gastbijdrage. Zelfs bij economische tegenwind is de verhouding tussen risico en rendement gunstiger in het komende jaar.

Morningstar Benelux 14 december, 2022 | 12:10
Facebook Twitter LinkedIn

tree 2023 

Nu 2022 ten einde loopt, bevinden we ons zo'n beetje een heel jaar in een bearmarkt voor obligaties. De rendementen zijn gestegen en de spreads zijn groter geworden; dat heeft de slechtste rendementen opgeleverd in jaren op de rente- en kredietmarkten. Per eind november bedraagt het year-to-date rendement op staatsobligaties -21,5%, investment-grade GBP obligaties -18,3% en high-yield GBP obligaties -11,1%. Deze bewegingen werden breed weerspiegeld op de euro- en dollarmarkten. Er waren nauwelijks plekken om te schuilen als obligatiebelegger.

De belangrijkste oorzaak van deze uitverkoop was een scherpe stijging van de beleidsrente en de renteverwachtingen in het licht van de veel hogere inflatie. De grote centrale banken hebben een aanhoudende cyclus van renteverhogingen doorgevoerd, terwijl ze consequent hun vastberadenheid om de inflatie te drukken hebben uitgesproken. De Amerikaanse Federal Reserve heeft tot nu toe de rente met 375 basispunten verhoogd en heeft gezegd dat ze nog steeds "lasergericht" is op het verminderen van de inflatie. Daarbij is de Fed bereid om het risico te nemen dat de economie afkoelt. Het economisch sentiment is sterk gedaald.

Als we vooruitkijken naar 2023, dan zijn de vooruitzichten een aanhoudend hoge inflatie, verdere renteverhogingen, tragere economische groei en kans op een recessie. Als obligatiebeleggers zien we echter ook een markt waar de balans tussen beloning en risico beter is dan in vele jaren. We zijn positief over de vooruitzichten voor onze markten.

De rente van de Fed is nu 4% aan de bovenzijde van de bandbreedte en die van de Bank of England is 3%. Markten hebben al verdere verhogingen ingeprijsd, met een eindtarief van ongeveer 5% voor de Verenigde Staten en 4,6% voor het VK. Er zijn goede aanwijzingen dat de inflatie in de VS en het VK al een hoogtepunt heeft bereikt, of bijna bereikt heeft.

 

Toenemende risicoblootstelling

Hoewel we ons zorgen blijven maken over de mogelijke hardnekkigheid van de inflatie in het systeem, zijn we van mening dat het renteniveau dat nu is ingeprijsd een redelijke compensatie vormen voor het renterisico. Dit was een jaar geleden nog niet het geval.

De credit spreads - de kloof tussen obligaties van verschillende kredietkwaliteit - zijn ook toegenomen. Buiten de crisisperiodes, zoals de wereldwijde financiële crisis, waren de spreads zelden groter dan nu. Maar in tegenstelling tot die crisisperiodes blijft het banksysteem veilig en goed gekapitaliseerd. De risico's zijn dit keer niet systemisch. Dat geeft ons vertrouwen om bedrijfsobligaties te kopen.

Er zijn veel macro-problemen om je zorgen over te maken. Er is een aanhoudende energiecrisis, een bredere crisis van de kosten van levensonderhoud en de inflatie is nog steeds hoog. Geen van die factoren is goed nieuws voor de consument en de economische groei. We bevinden ons in een recessie of staan op het punt een recessie in te duiken in veel landen. Voor bedrijfsobligaties, en met name high-yield obligaties, is dit de komende kwartalen nog iets om je zorgen over te maken.

 

Voldoende opties

Maar in tegenstelling tot het begin van 2022, toen onze opties zeer beperkt waren, hebben we nu het gevoel dat we wel voldoende opties hebben. De rendementen die investment-grade obligaties nu bieden, liggen hoger dan begin 2022 bij high-yield obligaties het geval was. De rendementen op staatsobligaties, investment-grade en high-yield obligaties bereikten onlangs allemaal het hoogste niveau in 10 jaar. We zijn van mening dat de balans tussen rendement en risico in het investment-grade segement van de obligatiemarkt nu aantrekkelijker is dan die in lange tijd geweest ius.

In de toekomst zal inflatie de belangrijkste factor voor de obligatiemarkten blijven. Ook de kracht van de reële economie zal voor volgend jaar een zeer belangrijke factor zijn. Het goede nieuws is dat we op dit moment zeer goede rendementen kunnen maken zonder de portefeuille bloot te stellen aan te veel kredietrisico.

Michael Matthews is co-hoofd vastrentende waarden bij Invesco 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings