Europese banken niet in gevaar door omvallen SVB

Beleggers in de Europese bankensector zijn in rep en roer na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). Beleggers vrezen voor een sneeuwbaleffect, maar dat is er niet of nauwelijks aangezien SVB heel anders in elkaar zit voor een specifieke klantengroep werkte. Morningstar zet de kwestie-SVB in perspectief.

Robert van den Oever 13 maart, 2023 | 14:18
Facebook Twitter LinkedIn

SVB

Beleggers in bankaandelen zijn nerveus geworden door de toestanden in de Verenigde Staten rondom Silicon Valley Bank (SVB). Die kwam in acute liquiditeitsnood en is afgelopen weekend gered door de Amerikaanse overheid. Het Britse dochterbedrijf wordt overgenomen door HSBC. Alle klanten krijgen hun geld terug, maar aandeelhouders en obligatiehouders in de bank zijn hun geld naar alle waarschijnlijkheid kwijt.

Dat drukt alle bankaandelen bij opening van de markt in Europa op maandagochtend fors in het rood. Gedurende de dag blijven Europese bankaandelen op verliezen tussen de 5% en 10% schommelen. Beleggers vrezen voor een sneeuwbaleffect. Maar die vrees is niet terecht, want er zijn belangrijke verschillen tussen Europese banken en SVB. Zo is SVB een niche-speler die zich specifiek richt op start-ups wereldwijd en in Californië in het bijzonder.

Morningstar's bankenanalist Johann Scholtz plaatst belangrijke kanttekeningen bij de kwestie-SVB. Volgens hem moeten we de situatie in de VS niet één-op-één op Europa projecteren: "Wij vinden dat beleggers de ineenstorting van de in de VS gevestigde Silicon Valley Bank niet moeten zien als een indicatie van de gezondheid van de balansen van Europese banken. Banken blijven niettemin sterk afhankelijk van het vertrouwen van zijn financiers. Er kunnen besmettingsrisico's voor Europese banken zijn als andere wereldwijde banken in de problemen zouden komen. De huidige onzekerheid kan de financieringskosten opdrijven en het tempo waarmee Europese banken hogere rentetarieven doorberekenen verhogen."

 

Verschillen SVB en Europese banken

Analist Scholtz zegt verder: "Wij vinden het essentieel dat beleggers zich realiseren dat de balansen van Europese banken en die van SVB sterk verschillen. Het vermogensbeheer van de SVB was slecht. SVB verlengde actief de looptijd van het obligatiesdeel van de portefeuille om hogere rendementen te behalen, wat leidde tot een substantiële duration mismatch." Want als gevolg van de stijgende rente daalden de obligatiekoersen en bij de (noodgedwongen) verkoop leverden ze minder op dan wat SVB ervoor betaald had.

Zo'n scheefte speelt niet bij Europese banken, stelt Scholtz: "Duration mismatches bij Europese banken zijn lang niet zo uitgesproken, en Europese banken managen mismatches actief door middel van hedges en matching-strategieën. Ironisch genoeg is een van de belangrijkste drijfveren voor Europese banken om obligaties te bezitten nu juist het evenaren van de looptijd van termijndeposito's."

De blootstelling van Europese banken aan obligaties is veel kleiner dan bij SVB, verduidelijkt Scholtz: "We hebben berekend dat obligaties in de categorieën waar het om gaat 55% van SVB's activa uitmaken. Bij de Europese banken die we volgens is dat gemiddelds slechts 8%. Om het nog erger te maken, stelde de Amerikaanse regelgeving SVB vrij van de verplichting om niet-gerealiseerde verliezen op haar available-for-sale obligatieportefeuille af te trekken van het kapitaal. Alle Europese banken die wij volgen, moeten niet-gerealiseerde verliezen aftrekken van het gewone aandelenkapitaal. Daarom zijn de niet-gerealiseerde verliezen van de Europese banken beperkt tot de 4% van de activa die in de boeken staan als held-to-maturity obligaties.

 

Geen noodgedwongen verkopen

De analist benadrukt dat het om niet-gerealiseerde veriezen gaat en dat de kans heel klein is dat de Europese banken in vergelijkbare liquiditeitsnood komen als SVB en de verliezen werkelijkheid worden: "Een eventueel verlies zal ook pas uitkristalliseren als Europese banken de obligaties verkopen. Gezien hun hoge liquiditeitsniveaus is het onwaarschijnlijk dat ze noodgedwongen zouden moeten verkopen. Gemiddeld hebben Europese banken 14% van hun vermogen in contanten bij centrale banken en bij SVB was dat slechts 7%. Waar SVB overtollige liquiditeit gebruikte om in obligaties te beleggen, waardoor de looptijd van hun balans toenam, stalden Europese banken overtollige liquiditeit grotendeels bij centrale banken."

Nog een belangrijk verschil is dat SVB sterk afhankelijk was van onstabiele financieringsbronnen die bovendien weinig gediversifieerd waren, aldus Scholtz: "Alle Europese banken moeten voldoen aan de liquiditeits- en financieringsvereisten van het Basel-akkoord. SVB was niet onderworpen aan deze eisen. De netto stabiele financieringsratio is in het voordeel van banken met een hoog aandeel retailfinanciering. De financieringsbasis van de SVB omvatte slechts 5% deposito's van particuliere klanten, vergeleken met de bijna 40% van de Europese banken. Vrijwel al haar klanten waren tech start-ups die enorm profiteerden van de instroom van kapitaal in durfkapitaalfondsen. Europese banken hebben een veel grotere spreiding van klanten die veel beter de samenstelling van de economie weerspiegelt."

 

Morningstar is beziig om de impact van het omvallen van Silicon Valley Bank op beleggingsfondsen die het aandeel in portefeuille hebben te inventarisen. Lees hier meer:

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten