Geen besmettingsrisico voor Europese banken door Credit Suisse

De toestanden bij Credit Suisse betekenen geen besmettingsrisico voor andere Europese banken, stellen Morningstar's bankenanalisten Niklas Kammer en Johann Scholtz. De problemen zijn specifiek voor de Zwitsere bank. Bovendien zijn de Europese banken nu beter gekapitaliseerd dan ooit. Lees in hun analyse hoe dat zit.

Robert van den Oever 17 maart, 2023 | 16:36
Facebook Twitter LinkedIn

credit suisse letters

Nu Credit Suisse (CSGN) de liquiditeit aan het versterken is, steken de zorgen weer de kop op dat er een bankencrisis kan ontstaan die zich over heel Europa verspreidt. Hoewel de komende dagen en weken volatiel zullen blijven, zien Morningstar's Niklas Kammer en Johann Scholtz  op dit moment geen liquiditeitscrisis in het Europese bankensysteem.

"De problemen bij Credit Suisse zijn specifiek van aard voor de Zwitserse bank en we denken dat ze voorlopig beheersbaar zijn, zelfs in het slechtste geval. Met over de hele linie een hoog kapitaal- en liquiditeitsniveau, een nog steeds goede kwaliteit van de activa en toezichthouders die veel beter dan 15 jaar geleden zijn toegerust om eventuele problemen aan te pakken, geloven wij dat de Europese banken solide zijn."

Het belangrijkste voorbehoud is volgens de twee analisten dat "de ontwikkelingen momenteel in een snel tempo gaan en dat de opvattingen die we vandaag vormen morgen al gedateerd kunnen zijn. Wij zijn van mening dat beleggers het best af zijn met Europese banken met een grotere retailfocus en gezonde vooruitzichten voor de winstgevendheid, bijvoorbeeld BBVA, Handelsbanken, ING en Lloyds."

 

Fundamenteel andere situatie

Hoewel veel beleggers meteen zullen terugdenken aan 2007 en 2008 en bang zijn voor een nieuwe liquiditeitscrisis die het Europese of zelfs het wereldwijde financiële systeem verlamt, zijn de analisten van mening dat de omstandigheden nu fundamenteel anders zijn: "Om te beginnen hebben Europese banken geen last van grote problematische activa die gaten in hun balans slaan en al het eigen vermogen in één keer wegvagen. Integendeel, de wanbetalingen op leningen (defaults) zullen dit jaar naar verwachting nog steeds op of onder het niveau van het midden van de cyclus liggen."

"De Europese banken zijn zo verstandig geweest om zichzelf niet vol te laden met obligaties met lange looptijden en bovendien hebben ze de meeste looptijdrisico's, voortkomend uit hypothecaire leningen, afgedekt. We achten daarom het risico dat verdere renteverhogingen door Europese centrale banken de ongerealiseerde verliezen voor banken zullen vergroten, beperkt. Daarom zien we geen echte katalysator die een potentiële liquiditeitscrisis in het Europese bankensysteem zou kunnen aanwakkeren."

"Zo'n schok zou het eerst worden gevoeld op de interbancaire markt, waar banken geld uitlenen en lenen voor korte perioden, meestal 's nachts, om de liquiditeitsbehoeften in evenwicht te brengen. Aangezien we van mening zijn dat de banken zelf de risico's in de Europese bankensector goed begrijpen, verwachten we niet dat deze markt zal opdrogen. Afgezien van mogelijke grote kredietgebeurtenissen, die we momenteel niet voorzien, zouden banken zich moeten blijven bezighouden met het verstrekken van liquiditeit. De spread tussen de driemaands EURIBOR-rente en Duitse Bunds met dezelfde looptijd, die een goede indicatie geeft van niet-gecollateraliseerde intrabancaire leningen in Europa, is voorlopig laag gebleven, wat onze overtuiging onderstreept dat Europese banken niet bang zijn voor directe onderlinge besmetting."

Aangezien de zorgen over winstgevendheid en kapitaal nu ongeveer twee jaar publiekelijk worden besproken, denken we ook dat de blootstelling van andere banken aan Credit Suisse beperkt moet zijn. De meeste blootstellingen zullen waarschijnlijk van korte termijn zijn, meestal 's nachts, en worden gedekt door onderpand. Blootstelling aan Credit Suisse-obligaties, die in het geval van een bail-in aanzienlijk kunnen worden aangetast, is waarschijnlijk te vinden in het fonds van de vermogensbeheereenheid, die buiten de balans wordt gehouden.

 

Nu beter gekapitaliseerd

"Het volgende punt is dat banken momenteel veel beter gekapitaliseerd zijn dan ze ooit in hun geschiedenis zijn geweest. De liquiditeitsdekkingsratio's en netto stabiele financieringsratio's zijn sterk en liggen ruim boven de minimumvereisten die door regelgevers zijn vastgesteld. Ter herinnering: de Silicon Valley Bank en andere kleinere of regionale banken in de Verenigde Staten zijn vrijgesteld van het bekendmaken van liquiditeits- en stabiele financieringsratio's. Dergelijke ratio's kunnen niet los van elkaar worden gezien en zelfs een goed gekapitaliseerde bank kan in de problemen komen, maar in het licht van de eerder geschetste kwaliteit van activa en het beperkte looptijdrisico, zien Europese banken er solide uit."

De problemen bij Credit Suisse zijn volgens de analisten specifiek van aard voor de Zwitserse bank. Slechts 4 maanden geleden moest de bank ook kapitaal ophalen om te herstructureren. Daarna gaven de grootste aandeelhouders dat ze geen verdere financiering aan Credit Suisse zouden verstrekken. En daar kwamen negatieve vooruitzichten op verliezen dit jaar en mogelijk ook volgende jaren nog eens bij. "Het draait om winstgevendheid, kunnen we concluderen. Credit Suisse zat al in de problemen voordat het nieuws uit de VS beleggers alarmeerde. Bij andere Europese banken die Morningstar volgt, spelen niet de problemen waar de Zwitsers nu mee kampen en dat betekent minder risico."

In het slechtste geval, als Credit Suisse de zorgen over liquiditeit en kapitaal niet van zich af kan schudden, zijn de analisten van mening dat de bestaande afwikkelingsmechanismen voldoende zijn om te voorkomen dat de risico's zich zouden verspreiden. Dus obligaties zouden kunnen worden omgezet in eigen vermogen, waardoor aandeelhouders verwateren, maar de bank haar continuïteit behoudt. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zullen bail-in-obligaties ter waarde van ongeveer 60 miljard frank kunnen worden omgezet in eigen vermogen, becijferen de analisten.

"Hoewel een dergelijk scenario nadelig zou zijn voor aandeelhouders en obligatiehouders van Credit Suisse, denken we dat het bestaande mechanisme toereikend is om de problemen binnen Credit Suisse te beheersen. Belangrijk om nogmaals te benadrukken is dat de balans van Credit Suisse in goede staat is, wat een mogelijke opdeling van de bank vrij eenvoudig maakt en zou moeten leiden tot zeer weinig besmetting in de bankensector."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten