Winnaars Morningstar Awards for Investing Excellence 2023 - Asset Manager Awards

Morningstar maakt de winnaars bekend van de Morningstar Awards for Investing Excellence Nederland 2023. Hier leest u welke fondshuizen de felbegeerde trofeeën voor beste Asset Manager en beste Asset Manager Sustainable Investing mee naar huis nemen.

Morningstar Benelux 29 maart, 2023 | 19:28
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2023 banner

 

Asset Manager Award

De Morningstar Award for Investing Excellence voor het beste fondshuis wordt uitgereikt aan het fondshuis dat zich niet alleen onderscheidt op basis van uitstekende prestaties van de beheerde beleggingsfondsen, maar dat ook naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar beschikt over een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stelt. Dit is de winnaar van 2023:

 

Polar Capital

Parent Pillar Score: Above Average

Polar Capital is een gespecialiseerde vermogensbeheerder die een aantal geografische en sectorstrategieën aanbiedt die worden beheerd door een aantal sterke portefeuillebeheerders. Het werd in 2001 opgericht door de voormalige Henderson-managers Tim Woolley en Brian Ashford-Russell en het fondshuis is in de loop van de tijd uitgebouwd door de toevoeging van nieuwe teams en de interne ontwikkeling van nieuwe strategieën.

Teams binnen Polar opereren als afzonderlijke eenheden. Er is een winstdelingsregeling gekoppeld aan beheer- en prestatievergoedingen, en fondsbeheerders krijgen de autonomie om hun eigen investeringsprocessen toe te passen. Ze profiteren van gecentraliseerde risicobewaking, compliance en juridische en distributiediensten. Het behoud van talent is over het algemeen sterk geweest en de opvolgingsplanning is op een zorgvuldige en ordelijke manier beheerd. Dit alles draagt bij aan een Parent Pillar Score van Above Average.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren ook discipline getoond op het gebied van capaciteitslimieten voor zijn aanbod. Het technologieteam van Polar is goed voor een aanzienlijk deel van de totale activa van het bedrijf (meer dan 40% vanaf juni 2021), wat concentratierisico's met zich meebrengt, maar de groep erkent dit en is zich bewust van de voldoende toerusting en de stabiliteit op lange termijn van dat team.

Polar blijft ook zijn activabasis diversifiëren door nieuwe strategieën te ontwikkelen binnen zijn bestaande competenties en door ervaren externe teams aan te werven die zich aangetrokken voelen tot de cultuur en het model van het bedrijf. Recente voorbeelden zijn het Global Value-team van First Pacific Advisors, dat een joint venture oprichtte met de naam Phaeacian Partners, en de aanwerving van RobecoSAM's Clean Energy-team, dat in oktober 2021 toetrad.

 

Asset Manager Sustainable-Investing Award

De Morningstar Awards for Investing Excellence Asset Manager Sustainable-Investing Award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van de Morningstar Sustainability Rating, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten. Dit is de winnaar van 2023:

 

Robeco

Morningstar ESG Commitment Level: Leader

Robeco heeft een lange traditie op het gebied van duurzaam beleggen en blijft ESG-best practices integreren en koesteren, wat het een Morningstar ESG Commitment Level van Leader oplevert.

Robeco is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1995. Sinds Robeco in 2006 een van de eerste ondertekenaars werd van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, heeft Robeco zich publiekelijk gecommitteerd aan duurzaam beleggen. Robeco is in 2017 toegetreden tot Climate Action 100+ en het bedrijf neemt deel aan tal van werkgroepen en samenwerkingsinitiatieven. Het bedrijf heeft duidelijke en uitdagende mijlpalen gesteld op het gebied van klimaatactie en duidelijke doelen gesteld om zijn eigen operationele koolstofemissies te verminderen.

Robeco heeft zijn productassortiment vormgegeven volgens hoge ESG-normen, ondersteund door zijn uitgebreide onderzoekscapaciteit. Het bedrijf past uitsluitingen toe en integreert ESG binnen 96% van het beheerde vermogen, waarbij de mate van uitsluitingen en duurzaamheidsdoelstellingen varieert naargelang een strategie wordt geclassificeerd als "sustainability inside", "sustainability focused" of "impact". Portefeuillebeheerders en analisten hebben toegang tot een uitgebreid duurzaamheidsdashboard.

Robeco heeft een indrukwekkend team opgebouwd dat zich inzet voor de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Meer dan 50 toegewijde resources zijn betrokken bij duurzaamheidsonderzoek, thought leadership, active ownership en klantondersteuning. Hoewel er veel verloop is geweest binnen het duurzaamheidsonderzoeksteam van het bedrijf, heeft Robeco de vertrekkende medewerkers adequaat vervangen en capaciteiten toegevoegd door experts in te huren op het gebied van biodiversiteit en klimaat en andere belangrijke thema's.

Robeco's uitgebreide middelen maken intensieve engagement met veel bedrijven tegelijk mogelijk op verschillende thema's. De openbaarmaking van proxy voting en engagement activiteiten is verbeterd. Sinds 2022 maakt Robeco de beweegredenen voor zijn stembeslissingen bekend en biedt het meer casestudy's met namen van de bedrijven waarmee het in zee gaat. Robeco maakt nu ook de volledige lijst van bedrijven die betrokken zijn bij het engagement programma bekend, gecategoriseerd op thema.

 

Meer weten over de methodologie achter de Morningstar Awards 2023 ? De volledige methodologie vindt u hier:

Aftellen naar de Morningstar Awards for Investing Excellence 2023

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten