Top-5 Aandelen Emerging Markets: Invesco aan kop

Voor opkomende landen aandelenfondsen is het jaar 2023 begonnen zoals de meeste kalenderjaren het afgelopen decennium eindigden, namelijk met een underperformance in vergelijking met ontwikkelde markten. Ondanks die welhaast structurele underperformance blijven beleggers aanhoudend optimistisch.

Ronald van Genderen 24 april, 2023 | 8:31
Facebook Twitter LinkedIn

Want in negen van de tien jaren was sprake van netto instroom in fondsen binnen de Morningstar categorie Aandelen Opkomende Landen. Ook 2023 is in dit opzicht positief begonnen, want de categorie was het populairst onder beleggers op basis van netto instroom.

Kijken we naar rendement, dan is het afgelopen jaar teleurstellend verlopen voor beleggers in opkomende markten. Niet alleen moesten zij een verlies op hun beleggingen incasseren (gemeten aan de hand van de MSCI Emerging Market index, -14,85 procent), dit verlies was ook nog eens groter dan de daling die werd geregistreerd voor wereldwijde aandelen uit ontwikkelde landen (vertegenwoordigd door de MSCI World index, -12,78 procent).

Beleggers zullen evenmin met veel meer vreugde terugkijken op de eerste drie maanden van 2023. Het rendement voor opkomende landen was met 2,12 procent weliswaar positief, maar dit betekende opnieuw een significante underperformance in vergelijking met ontwikkelde landen die een plus van 5,83 procent behaalden. Opvallend aan de prestaties van aandelen in opkomende landen was dat er geen sprake was van een stijlvoorkeur onder beleggers. Dit in tegenstelling tot Europa, Japan en met name de VS, waar groei-aandelen de kar trokken, nadat zij in 2022 juist sterk waren achtergebleven.

 

Optimisme teniet gedaan

Het begin van het jaar bracht nog wel hernieuwd optimisme over opkomende markten met zich mee, gezien de heropening van de Chinese economie. Maar in februari en maart escaleerden de spanningen tussen de VS en China echter opnieuw en zorgde de marktturbulentie die werd veroorzaakt door het omvallen van het Amerikaanse Silicon Valley Bank er voor dat beleggers in een meer risico-averse houding sprongen. De verhogingen van rentetarieven door diverse centrale banken droegen eveneens bij tot een lastig klimaat voor opkomende markten.

Opnieuw een tegenvaller voor beleggers in opkomende markten die wel een opsteker konden gebruiken. Over de afgelopen 10 volledige kalenderjaren was er namelijk sprake van 7 kalenderjaren waarin MSCI EM index achterbleef bij de MSCI World index. In een aantal jaren was er zelfs sprake van een zeer forse underperformance, zoals in 2013 toen opkomende landen maar liefst 28 procentpunten achterbleven bij ontwikkelde markten, of meer recent in 2021 toen de achterstand 26 procentpunten bedroeg. Door die zwakke reeks bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen 10 jaar voor de MSCI EM index slechts 3,72 procent terwijl de MSCI World index een rendement behaalde van 10,69 procent op jaarbasis.

 

Hoogste instroom

Toch hebben beleggers zich door deze tegenvallende prestaties niet uit het veld laten slaan. Integendeel, want in de afgelopen 10 kalenderjaren stroomde er op nettobasis geld naar opkomende landen aandelenfondsen met uitzondering van 2015 toen beleggers circa 7 miljard euro onttrokken aan fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Opkomende Landen. In de andere negen jaren was er echter sprake van een gemiddelde netto instroom van net geen 10 miljard euro per jaar.

Ook het jaar 2023 begon weer met optimisme onder beleggers, want zowel in januari als februari 2023 werd er iets meer dan 5 miljard euro aan nieuw geld in de fondsen belegd. Dit maakte de categorie zelfs de populairste categorie onder de 301 verschillende Morningstar categorieën op basis van netto instroom over de eerste twee maanden van 2023.

 

De Top-5

Morningstar's top-5 van deze week geeft een overzicht van de vijf best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) in de Morningstar categorie Aandelen Opkomende Markten op basis van hun prestaties over de eerste drie maanden van 2023.

Op de eerste plek vinden we Invesco Developing Markets Equity Fund terug. Het fonds heeft van Morningstar analisten een Morningstar Analyst Rating toegekend gekregen van Bronze. Die convictie is onder andere gebaseerd op beheerder Justin Leverenz die een sterke ervaring en kennis op het gebied van opkomende markten bezit en die de afgelopen 15 jaar een overtuigende strategie heeft neergezet binnen dit fonds.

Zijn benadering is onconventioneel in de manier waarop hij probeert vooruit te kijken. Hij zoekt naar bedrijven waarvan hij denkt dat ze zullen profiteren van groeitrends in opkomende markten en een concurrentievoordeel hebben dat lange tijd zou moeten blijven bestaan. Hij probeert zich daarbij voor te stellen wat een bedrijf in de toekomst zou kunnen doen om zijn rivalen voor te blijven, ook al is het een bedrijfsonderdeel dat momenteel niet prominent of zelfs nog helemaal niet bestaat.

Onder de grootste posities in het fonds vinden we per eind maart onder andere Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Yum China Holdings en Housing Development Finance Corp, terwijl New Horizon Health, Grupo Mexico en MediaTek tot de best presterende posities in 2023 behoren.

Op de tweede plek staat Brandes Emerging Markets Value dat eveneens een Morningstar Analyst Rating van Bronze heeft. Ondanks de sterke prestaties in 2023, is de convictie van de Morningstar analisten de laatste jaren teruggelopen in deze strategie, onder andere door inconsistenties in de uitvoering van het proces. Het fonds hanteert al geruime tijd een deep-value benadering en heeft blijk gegeven van de bereidheid om tegen de massa in te gaan.

Het vierkoppige beheerteam, bestaande uit gevestigde veteranen Louis Lau, Christopher Garrett, Gerardo Zamorano en Mauricio Abadia, maakt gebruik van de ideeën van analisten die putten uit het gehele marktkapitalisatiespectrum om een compacte portefeuille op te bouwen waarbij maar weinig beperkingen zijn. Enkele recente misstappen deden echter twijfels rijzen over de effectiviteit van de aanpak en het risicobeheer.

Zo waren de beheerders te laat met het erkennen van de opkomst van China, en nadat ze vanaf 2018 hier meer posities innamen, werden verschillende tech- en onderwijsposities zwaar getroffen tijdens het regelgevende optreden van de overheid in 2021. Bovendien zorgde een overwogen positie in Rusland op weg naar de oorlog in Oekraïne voor aanzienlijke onzekerheid en beperkt het de mogelijkheid voor beheerders om te heralloceren naar betere kansen totdat deze aandelen weer worden verhandeld. Per eind maart waren Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Alibaba Group Holding en Samsung Electronics de grootste posities. De drie best presterende aandelen in de portefeuille over het eerste kwartaal van 2023 waren PT Gudang Garam, Embraer en Millicom International Cellular.

Top-5 Aandelen Emerging Markets

top 5 a em nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten