Dit zijn de beste inkomens-ETF's

In Morningstar's themaweek over income investing mag een top-lijst niet ontbreken. We belichten 5 hoog-inkomen aandelen ETF's die een positieve Morningstar Medalist rating dragen.

Valerio Baselli 15 mei, 2023 | 15:28
Facebook Twitter LinkedIn

neon dollar

Inkomensfondsen geven prioriteit aan het genereren van een regelmatige inkomstenstroom in plaats van vermogensgroei. Dit zijn producten die zijn ontworpen voor beleggers die willen genieten van periodieke dividenden met een lage volatiliteit, ongeacht de marktomstandigheden. Dat is haalbaar, mits bepaalde regels worden gevolgd bij het kiezen van het meest geschikte financiële product. Succesvol inkomensbeleggen is afhankelijk van veel factoren en niet alleen van het kiezen van een effectenportefeuille die hoge dividenden uitkeert.

Bij het zoeken naar periodieke inkomsten is het gemakkelijk om verleid te worden door de bedrijven met de hoogste dividendrendementen, of de fondsen met de hoogste blootstelling aan die specifieke aandelen. Er zijn verschillende nuances waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van wat een goede hoogdividendstrategie is, vooral in het passieve universum. Inkomensbeleggers voelen zich inderdaad steeds meer aangetrokken tot Exchange Traded Funds (ETF's) voor toegang tot bepaalde markten vanwege hun gebruiksgemak, transparantie en lage kosten.

 

Pas op voor rentes en houdbare dividenden

Een overweging is de kosten van geld. Vastrentende waarden zijn niet de enige die worden beïnvloed door rentewijzigingen. Producten voor een hoog dividend, vooral populaire zoals ETF's, zijn eveneens vrij gevoelig voor renteschommelingen, omdat ze op rendement concurreren met obligaties.

Ongeacht de rentetarieven zouden beleggers op zoek moeten gaan naar fondsen met stabiele uitbetalingen en een constante dividendgroei, in plaats van naar fondsen met het hoogste rendement. Een stabiele en continue groei van de dividenden wijst op verantwoord ondernemingsbestuur. Een bedrijf dat bijvoorbeeld 1,5% dividend uitkeert met een groeipercentage van 10% per jaar, kan in zes jaar meer inkomsten genereren dan een bedrijf dat elk jaar 3% betaalt. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe de door de ETF gerepliceerde index zijn effecten kiest om de zogeheten 'dividendval' te vermijden.

Over het algemeen brengen dividendstrategieën het rendement van lopende inkomsten in evenwicht met het vermogen van de portefeuille om vermogensgroei op de lange termijn te realiseren. De strategieën kunnen echter van fonds tot fonds verschillen: sommige zijn gericht op het maximaliseren van het rendement, terwijl andere de voorkeur geven aan een lager maar stabiel inkomen op lange termijn. Dit betekent dat beleggers er goed aan doen om te onderzoeken welke strategie het beste bij hen past.

 

5 beleggingsideeën voor 5 regio's

Hieronder geven we vijf inkomens-ETF's die onze analisten toelichten, elk voor een andere geografische regio: Europa, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, opkomende markten en wereldwijd:

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc

Deze strategie draagt een Morningstar Medalist Rating van Gold. Het fonds heeft een aanzienlijk overwogen positie in kwaliteitsblootstelling en een onderwogen positie in rendementsblootstelling in vergelijking met het categoriegemiddelde. Blootstelling van hoge kwaliteit betekent consistent winstgevende en groeiende bedrijven met sterke balansen.

Blootstelling aan een laag rendement is gebaseerd op het aanhouden van minder effecten die een hoog dividendrendement bieden of aandeleninkoop doen en in plaats daarvan het aanhouden van effecten in een vroeg ontwikkelingsstadium. In vergelijking met concurrenten is de portefeuille overwogen in de cyclische consumptie- en gezondheidszorgsectoren, terwijl de financiële dienstverlening en nutsbedrijven onderwogen zijn. Kosten (0,30%) behoren tot de laagste in de categorie. 

SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Deze op de VS gerichte strategie toont een grotere aanwezigheid van mid- en small-caps dan zijn concurrenten binnen de Morningstar Categorie. De portefeuille kent een overwogen blootstelling aan liquiditeits- en kwaliteitsaandelen. In de afgelopen jaren is dit fonds consequent opgeschoven naar hoog-volume aandelen in vergelijking met zijn categoriegenoten. Dit geeft managers tijdens bearmarkten meer flexibiliteit om te verkopen zonder de prijzen negatief te beïnvloeden.

De afgelopen maanden is de strategie meer blootgesteld aan liquiditeitsfactoren dan zijn directe concurrenten. De strategie heeft ook een defensieve inslag gehad. Deze ETF presteerde 3 procentpunten beter dan het gemiddelde van zijn branchegenoten over een periode van 10 jaar op jaarbasis. Bovendien presteerde het in dezelfde periode 99 basispunten op jaarbasis beter dan de categorie-index. Naast de lage kosten (35 basispunten), leveren deze factoren het een Medalist Rating van Silver op.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP

Deze strategie heeft een meer uitgesproken neiging om te beleggen in waardepapieren dan haar concurrenten. Als we andere factoren analyseren, is dit fonds de afgelopen jaren consequent opgeschoven naar aandelen met hogere handelsvolumes dan zijn Morningstar-collega's. Dit geeft managers tijdens bearmarkten meer flexibiliteit om te verkopen zonder de prijzen negatief te beïnvloeden.

In de afgelopen maanden is de strategie meer blootgesteld geweest aan liquiditeitsfactoren, terwijl de afgelopen jaren meer bedrijven met hoge dividendrendementen of terugkoopacties vasthielden dan zijn concurrenten. Aandelen met een hoog rendement kunnen stabielere en volwassener bedrijven zijn, maar soms kunnen extreme marktdruk of verslechterende fundamentals hen ertoe aanzetten om dividenden te verlagen, wat de aandelenprestaties neigt te schaden.

De portefeuille is overwogen in financiële dienstverlening en basismaterialen in vergelijking met het categoriegemiddelde met respectievelijk 7,6% en 5,9%, terwijl industrie en dienstverlening en gezondheidszorg onderwogen zijn. De portefeuille heeft 62 posities en is relatief geconcentreerd. Concreet zit 39,5% van de activa in de top 10 van posities, vergeleken met het categoriegemiddelde van 23,4%. Het fonds heeft een Medalist Rating van Bronze.  

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Dit fonds heeft een zeer brede en gediversifieerde portefeuille die zoekt naar bedrijven die het hoogste bedrag aan dividenden in Amerikaanse dollars uitkeren. In eerste instantie krijgen bedrijven bij het samenstellen van de portefeuille het standaardgewicht toegewezen dat ze zouden hebben in een traditionele aandelenbenchmark (dus op basis van marktkapitalisatie). De gewichten worden vervolgens verhoogd of verlaagd, afhankelijk van het dividendrendement dat ze bieden.

Deze benadering bevoordeelt doorgaans bedrijven in de nutssector, grondstoffen en energie, evenals financiële aandelen, die momenteel 28% van de portefeuille uitmaken, aangezien deze meestal bovengemiddelde marktrendementen hebben. Momenteel is het gecombineerde gewicht van deze sectoren in de WisdomTree ETF ongeveer 60%, vergeleken met een gemiddelde van 35% bij fondsen in de Morningstar Categorie.

In het evaluatieproces geven Morningstar-analisten over het algemeen de voorkeur aan het screenen van bedrijven op basis van kwaliteit boven basisprestaties. Dit oordeel wordt echter 'verzacht' in het geval van sterk gediversifieerde strategieën. Dit is het geval met de WisdomTree ETF, die bijna 500 aandelen bevat, waardoor het risico van mogelijke dividendverlagingen in de toekomst wordt gespreid. Vergeleken met zijn concurrenten valt deze tracker op door zijn lagere lopende kosten van 0,46%. Morningstar kent het een Medalist Rating of Gold toe. 

Fidelity Global Quality Income ETF Inc

Deze strategie kent een Morningstar Medalist Rating van Goldp. In de afgelopen drie jaar heeft het zowel het gemiddelde van de Morningstar Categorie (met 3,8% op jaarbasis) als zijn benchmark, de MSCI World High Dividend Yield-index (met 4,3% op jaarbasis) verslagen.

In termen van voor risico gecorrigeerde prestaties heeft het fonds een Sharpe-ratio – een maatstaf voor risicogecorrigeerd rendement – die hoger is dan die van de index over de periode van vijf jaar. Hogere rendementen gaan vaak gepaard met een hoger risico en deze strategie is daarop geen uitzondering, met een standaarddeviatie van 17,4% boven de 15,1% van de benchmark.

In termen van portefeuilleblootstelling nemen Amerikaanse aandelen het leeuwendeel in met een weging van 65%, boven het categorie- en indexgemiddelde. Amerikaanse bedrijven reageerden op de dividendcrisis van 2020 door minder eigen aandelen in te kopen in plaats van minder uit te keren, in tegenstelling tot hun Europese tegenhangers, die miljarden aan uitbetalingen schrapten of verlaagden. Ook mochten Amerikaanse banken dividend blijven uitkeren, terwijl toezichthouders in het VK en de EU de dividenden een aantal maanden bevroor.

De grootste belangen van de ETF zijn technologiereuzen Microsoft en Apple en chipbedrijf Nvidia. Het fonds, met lopende kosten van 0,40%, houdt meer technologieaandelen en minder defensieve aandelen aan dan zijn concurrenten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten