Zijn high-yield obligaties een alternatief voor dividendaandelen?

Als uw doel het genereren van inkomsten is, kunnen hoog renderende obligaties een sleutelrol spelen in uw portefeuille. Maar wees u bewust van de risico's in markten met een hoge volatiliteit.

Sara Silano 15 mei, 2023 | 10:17
Facebook Twitter LinkedIn

Income

Het inkomen is terug. Het is een vuistregel op de financiële markten na snelle rentestijgingen. Ongetwijfeld zijn obligaties het afgelopen jaar aantrekkelijker geworden, maar zullen ze de plaats innemen van dividendaandelen in de portefeuilles van beleggers?

“In een klimaat van hoge volatiliteit als gevolg van toegenomen recessierisico's neigen beleggers vaak naar een rotatie in de portefeuilleallocatie; méér obligaties ten koste van aandelen. Staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit bieden over het algemeen een stabieler rendement en zijn in deze context de meest conventionele bron van diversificatie”, zegt Nicolò Bragazza, associate portfolio manager voor Morningstar Investment Management (MIM) in Londen.

 

In 2022 leerden we echter dat de oude vuistregel dat aandelen en staatsobligaties altijd negatief gecorreleerd zijn, niet altijd klopt. "Niet alle obligaties zijn hetzelfde, dus het is belangrijk om te begrijpen welke het meest geschikt zijn in een omgeving met hoge volatiliteit", aldus Bragazza.

Enerzijds worden high-yield obligaties het meest beïnvloed door volatiliteit, omdat ze zijn blootgesteld aan kredietrisico. Aan de andere kant zijn ze minder gevoelig voor renterisico's, omdat hun duration lager is dan die van een typische staats- of bedrijfsobligatie-index.

 

Welke obligaties beter voor inkomen?

“Als het doel van de belegger het genereren van inkomsten is, kunnen hoogrentende obligaties een sleutelrol spelen in de portefeuille, maar beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's in markten met een hoge volatiliteit. Inkomensbeleggers moeten ook kijken naar schuldpapier van opkomende markten, zowel in lokale als in harde valuta', legt Bragazza uit.

High-yield obligaties zijn schuldbewijzen van bedrijven die een hogere rente betalen dan obligaties van beleggingskwaliteit en omdat ze een lagere kredietrating hebben.
Obligaties van opkomende markten bieden blootstelling aan overheidsemittenten met verschillende risicoprofielen in verschillende delen van de wereld en kunnen daarom aantrekkelijke bronnen van inkomsten en diversificatie bieden, vooral in vergelijking met ontwikkelde markten.

Alvorens te beleggen in obligaties van opkomende markten, dienen beleggers de krediet- en valutarisico's te beoordelen.

 

CoCo-obligaties zijn risicovolle activa

CoCo (contingent convertible) obligaties staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Ze werden in veel portefeuilles geïntroduceerd om inkomsten te genereren tijdens de negatieve renteomgeving van het afgelopen decennium. Het zijn schuldinstrumenten die voornamelijk zijn uitgegeven door Europese financiële instellingen en die een specifieke uitoefenprijs hebben die, eenmaal doorbroken, de obligatie kan omzetten in eigen vermogen.

“We hebben van de Credit Suisse-crisis geleerd dat de CoCo-obligaties risicovolle activa zijn en dat beleggers hun risico- en rendementsprofielen moeten begrijpen. Hier kan conventionele wijsheid ons helpen: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico, en dit moet zorgvuldig worden afgewogen bij het samenstellen van de portefeuille”, adviseerde Bragazza.

 

Vergeet portefeuillediversificatie niet

Hoogrentende obligaties kunnen geschikt zijn voor beleggers die tot doel hebben hoge inkomsten te genereren, maar deze obligaties zijn slechte diversifiers. "Het is niet ongebruikelijk, vooral in tijden van recessie, om high-yieldobligaties samen met aandelen waarde te zien verliezen", aldus Bragazza. "Ze kunnen echter ook een belangrijke rol spelen bij het behouden van een zekere mate van cyclische blootstelling met een lagere bèta dan die van de grootste aandelenmarkten".

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten