Morningstar over duurzame focus RobecoSAM Global SDG Credit

VIDEO - Morningstar's fondsanalist Elbie Louw volgt vanaf nu een obligatiefonds van Robeco met een strategie die duurzame uitgangspunten hanteert. Het track record van het fonds bewijst dat een duurzaamheidsfocus geenszins ten koste hoeft te gaan van het rendement, zo legt Elbie uit in deze video.

Lukas Strobl 24 mei, 2023 | 9:59 Elizabeth Bushman
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Lukas Strobl: Vandaag is Morningstar manager research analist Elbie Louw bij mij, die vanaf nu de RobecoSAM Global SDG Credit strategie volgt; dat is een obligatiefonds met een duurzaamheidsoverlay die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit fonds krijgt een Morningstar Medalist Rating van Silver voor de goedkoopste fondsklasse.

Elbie, waar belegt dit fonds in en wat betekent de sustainability overlay?

Elbie Louw: Dank je, Lukas. Deze strategie belegt in wereldwijde credits en heeft de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index als benchmark. Het fonds kan echter ook een beperkte off-benchmark exposure in hoogrentende credits innemen. Het zit vooral in BB-obligaties van bedrijven uit opkomende markten en in asset-backed effecten. Binnen de strategie blijft de banksector een favoriet jachtgebied voor het team. En wat betreft de duurzaamheidsoverlay, de onderscheidende factor hier is het team beperkt tot het beleggen in emittenten die een neutrale of een positieve bijdrage leveren aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, zoals beoordeeld door Robeco's eigen raamwerk. De implicatie hiervan is dat het belegbare universum voor de strategie gemiddeld met ongeveer 20% tot 25% afneemt.

Strobl: De procespijler van de Morningstar Medalist Rating van dit fonds is 'bovengemiddeld'. Wat kun je ons vertellen over het proces? Hoe beheert dit team het fonds?

Louw: Ja, deze strategie blijft profiteren van het robuuste beleggingsproces dat Robeco toepast op alle vastrentende strategieën. Dat is gericht op top-down credit beta-marktpositionering en fundamentele bottom-up effectenselectie. Wat hier echter anders is vanwege de duurzaamheidsoverlay: wanneer het team het credit beta-marktrisico van de strategie wil vergroten, moeten ze single-issuer credit default swaps gebruiken en kunnen ze geen geïndexeerde credit default swaps gebruiken vanwege het feit dat ze mogelijk worden blootgesteld aan emittenten die niet aan de duurzaamheidscriteria voldoen. 

Strobl: Een andere belangrijke pijler voor de Morningstar Medalist Rating is natuurlijk People. Wat kun je ons vertellen over het team dat dit fonds beheert?

Louw: Wat betreft de People Pillar scoort deze strategie een High en profiteert het van de ervaring van Victor Verberk en Reinout Schapers, die ook de zusterstrategie Robeco Global Credits leidt. Wat Verberk betreft, hij is sinds 2020 de CIO Fixed Income en Sustainability bij Robeco, terwijl Reinout Schapers de strategieën voor opkomende markten en andere duurzaamheidsstrategieën leidt. Beide beheerders hebben meer dan twintig jaar beleggingservaring en werken al meer dan tien jaar bij Robeco. Bovendien worden ze ondersteund door een team van investment grade portefeuillebeheerders dat in de afgelopen zes jaar is gegroeid van 5 naar 8, wat zeker een deel van de verantwoordelijkheid van de belangrijkste portefeuillebeheerders verlicht. Ze hebben ook 23 kredietanalisten met gemiddeld 18 jaar ervaring, en ook 18 duurzaamheidsanalisten die bijdragen aan de strategie.

Strobl: Nu zal deze duurzaamheidsoverlay waarschijnlijk voor velen onbekend zijn. Wat heeft die tot nu toe betekend voor de prestaties van het fonds?

Louw: Dus hoewel de strategie meer neerwaartse beweging of meer neerwaarts risico kan hebben in vergelijking met de index vanwege de off-benchmark posities waarin kan worden belegd, tempert de duurzaamheidsoverlay dit enigszins. En als je kijkt naar de prestaties van deze strategie; deze is gestart in mei 2018 en als je kijkt naar ruwweg de afgelopen vijf jaar, heeft deze strategie 75% van alle peers binnen de categorie Morningstar Global Corporate European Hedged verslagen op absolute en voor risico gecorrigeerde basis, waardoor het een zeer haalbare optie is voor iemand die zowel wereldwijde kredietblootstelling als een duurzaamheidsoverlay wil krijgen.

Strobl: Er zijn dus meer goede redenen om ESG mee te nemen bij obligatiebeleggen dan alleen een schoon geweten. Dank je wel voor je uitleg over dit fonds, Elbie. Voor Morningstar ben ik Lukas Strobl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Lukas Strobl  is editorial manager voor de regio EMEA bij Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten