Top-5 high conviction fondsen: Fundsmith aan kop

Diversificatie is een bijna heilig begrip in de beleggingswereld, maar sommige fondsen kiezen er juist bewust voor om zich te concentreren op een beperkt aantal posities in hun portefeuille op basis van hoge overtuiging. Morningstar zet de 5 best presterende high-conviction fondsen op een rij.

Jeffrey Schumacher, CFA 05 juni, 2023 | 8:12
Facebook Twitter LinkedIn

Diversificatie is de enige free lunch voor beleggers, zo stelt de quote die wordt toegeschreven aan Nobelprijs winnaar Harry Markowitz. Het concept hierachter is intuïtief: verlies in de ene positie wordt gecompenseerd door een positief rendement in een andere positie, waardoor het portefeuillerendement gelijkmatiger en minder volatiel wordt.

Door meerdere aandelen met een variërend, bij voorkeur enigszins tegengesteld koerspatroon in een portefeuille samen te brengen kan worden geprofiteerd van dit verschil in correlatie, waarmee diversificatie een effectief risicobeheersingsmechanisme is waardoor het risico-rendementsprofiel van een portefeuille verbetert. Effectieve diversificatie kan beleggers dus helpen om hun rendement te maximaliseren voor een bepaald risiconiveau, of het risico verminderen voor een bepaalde rendementsdoelstelling.

De vraag hierbij is alleen hoeveel aandelen er nodig zijn in een portefeuille om deze effectief te diversifiëren. Daar lopen de meningen over uiteen. In de academische wereld zijn er onderzoeken die uitwijzen dat ongeveer 30 aandelen voldoende is om maximale diversificatievoordelen te behalen, terwijl andere publicaties beargumenteren dat een veel bredere mix van bedrijven, sectoren en (alternatieve) asset classes leidt tot superieure voor risico-gecorrigeerde rendementen.

 

Bewuste portefeuilleconcentratie

Hoewel het begrip diversificatie zowat tot de grondbeginselen van beleggen gerekend kan worden, zijn er ook beleggingsstrategieën die er bewust voor kiezen om een geconcentreerde, op hoge convictie gebaseerde portefeuille aan te houden. Deze pure stock picking portefeuilles beleggen doorgaans vrij van de index en kunnen hierdoor sterk afwijken qua blootstelling aan landen of sectoren en schromen niet om de grootste indexposities te negeren of sterke over- of onderwegingen toe te passen wanneer dit vanuit fundamenteel of waarderingsperspectief gerechtvaardigd wordt geacht.

High conviction strategieën kenmerken zich vaak door een grote overtuiging in de gehanteerde beleggingsfilosofie, waarbij aandelen volgens strikte selectiecriteria nauwgezet worden onderzocht en posities voor de lange termijn worden aangehouden. De redenatie achter deze gefocuste aanpak is dat er slechts een gelimiteerd aantal goede beleggingsideeën te identificeren zijn, en dat door daar overtuigend op in te zetten, op lange termijn superieure prestaties behaald kunnen worden ten opzichte van de bredere markt. Beleggingsidee nummer één zal immers beter zijn dan nummer honderd, zo is de gedachte.

 

Niet zonder risico

High conviction beleggen is uiteraard niet zonder risico, en dat is niet alleen vanwege de meer geconcentreerde portefeuille. Het relatieve rendement van de portefeuille wordt immers niet alleen bepaald door de aandelen die er in zijn opgenomen, maar ook door de aandelen die buiten de boot zijn gevallen. Zeker in de afgelopen jaren is de performance van vooral groeiaandelen gedreven door een selecte groep bedrijven.

Zonder aandelen als Microsoft, Apple, Meta, Alphabet of Amazon zou outperformance van de bredere (groei)index in veel jaren een hachelijke zaak zijn geweest wanneer een geconcentreerde portefeuille deze aandelen zou hebben genegeerd. Daarbij komt dat de UCITS 10/40 regel, die inhoudt dat niet meer dan 10% in één enkel aandeel mag worden belegd, het moeilijk of zo niet onmogelijk maakt om sommige posities op hun gewicht in bijvoorbeeld de Russell 1000 Growth index aan te houden, laat staan te overwegen.

 

De Top-5

Voor de top-5 high conviction fondsen kijken we dit keer naar de beleggingsfondsen die geclassificeerd zijn in een van de drie wereldwijde Morningstar large-cap aandelencategorieën. We maken de selectie niet op basis van year-to-date rendementen, maar op basis van de convictie van Morningstar's fondsanalisten in het vermogen van de strategie om zijn categoriebenchmark te verslaan over een volledige marktcyclus, weergegeven door middel van de Morningstar Medalist Rating.

Dit zijn de vijf high-conviction fondsen (maximaal 30 aandelen in de portefeuille) waarvan de Morningstar analisten het meest overtuigd zijn. De top-3 fondsen daarvan hebben alledrie de hoogste pijler scores voor People en Process, en verdienen uiteindelijk ook alle drie een Morningstar Medalist Rating van Gold.

 

Voormalig Award-winnaar

Het fonds Fundsmith Equity, in 2022 winnaar van de Morningstar Award for Investing Excellence in de categorie aandelen wereldwijd, wordt geleid door Terry Smith, die ervaring in de beleggingswereld heeft die teruggaat tot 1974. Hij geeft blijk van een originele kijk op beleggen en hij durft tegen de stroom in te gaan. Smith wordt bijgestaan een compact maar toegewijd team van vier analisten.

Het beleggingsproces rust op een gedisciplineerde en consistente implementatie van een goed opgebouwde en gestructureerde strategie. De aanpak is bottom-up, met een combinatie van kwantitatieve screenings en diepgaande fundamentele analyse door het team. De beheerder heeft als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden, desnoods voor altijd, om ze geleidelijk in waarde te zien stijgen. Het fonds mikt op bedrijven met een sterk concurrentievoordeel (doorgaans gebaseerd op significante immateriële activa) en een beperkte financiële leverage. De hieruit resulterende portefeuille van 20-30 aandelen is sterk geconcentreerd, wat ook kan leiden tot sectorconcentratie.

De prestaties die Smith en het team hebben neergezet met deze strategie zijn uitstekend en het fonds behoort dan ook over diverse perioden tot de best presterende fondsen in de Morningstar categorie Aandelen wereldwijd large-cap groei.

 

Lange groeitraditie bij MFS

Een maximale People en Process score is ook weggelegd voor MFS Meridian Global Concentrated. De beheerders Roger Morley en Ryan McAllister houden vast aan een lange traditie van beleggen in bedrijven met duurzame groeivooruitzichten. De portefeuillebeheerders blijven op scherpzinnige wijze prioriteit geven aan de kwaliteit van de bedrijven en blijven daarbij op het gebied van waarderingen op hun hoede. Het duo maakt zeer effectief gebruik van het bredere analistenteam van het fondshuis. Het onderzoeksproces waarbij de kwetsbaarheden en concurrentievoordelen van een bedrijf kritisch worden beoordeeld, werpt al vele jaren vruchten af.

De gedisciplineerde en geduldige strategie resulteert in een portefeuilleverloop van doorgaans minder de 20% per jaar. De beheerders nemen de tijd om hun beleggingscasus te ontwikkelen en nemen omvangrijke posities in. Met tussen de 20 en 30 posities is er weinig ruimte voor fouten, maar die zijn dankzij de strenge kwaliteitseisen die aan bedrijven worden gesteld en de waarderingsdiscipline die wordt gehandhaafd zeldzaam gebleken. Het track record van de strategie is prijzenswaardig, mede dankzij goede prestaties tijdens dalende markten.

 

Indrukwekkende aanpak bij GuardCap

Het derde fonds dat de hoogste People en Process score verdient is GuardCap Global Equity. Het getalenteerde en nauw samenwerkende team gecombineerd met een indrukwekkend en rigoureus bottom-up proces geven dit fonds een sterk voordeel.

Het fonds wordt geleid door Michael Boyd en Giles Warren, twee ervaren kwaliteitsgroei-beleggers die al meer dan 20 jaar samenwerken. Sinds 2014 staan ze samen aan het roer van GuardCap Global Equity. Samen met Orlaith O'Connor en Bojana Bidovec vormen ze een compact en toegewijd team dat als gevolg van een sterke focus en intensieve samenwerking diepgaande kennis heeft ontwikkeld over de bedrijven waarin ze beleggen.

Een van de sterkste punten van de strategie is het rigoureuze, geduldige en goed gestructureerde proces. De diepgang van het onderzoek in combinatie met de uitgebreide uitwisseling van kennis tussen de teamleden maken dit proces tot een voorbeeld voor de fondssector. De filosofie rust op strikte kwaliteits- en groei-criteria, maar heeft ook oog voor waardering. Een zeer beperkt aantal bedrijven komt door de kwantitatieve screening heen, waarna het team de bedrijven geduldig en nauwgezet analyseert. De intensiteit van het onderzoek neemt toe naarmate een bedrijf de verschillende fasen van het proces doorloopt. Het onderzoek wordt gedocumenteerd in gedetailleerde rapporten, die de teamleden doorlopend bediscussiëren. Alle vier de beheerders hebben een stem in het promoveren van een bedrijf naar de volgende researchfase.

Boyd en Warren selecteren uiteindelijk 20 tot 25 aandelen die de sterkste overtuigingen van de beheerders weerspiegelen. De portefeuille is duidelijk gericht op groeiaandelen van hoge kwaliteit, maar is ook relatief gediversifieerd over sectoren in vergelijking met categoriegenoten die een vergelijkbare strategie hanteren. Het track record van de strategie is sterk, mede dankzij een effectieve bescherming van het kapitaal tijdens dalende markten.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten