Fed handhaaft rente: pauze of einde aan verhogingenreeks?

De Fed pauzeert de renteverhogingen en handhaaft het huidge renteniveau. Betekent dat een einde aan de reeks verhogingen of slaat de Fed er slechts een over? De inflatie is aan het dalen, dus de noodzaak tot verder verhogen verdwijnt. Morningstar acht de kans op een renteverlaging voor het einde van jaar reëel.

Robert van den Oever 15 juni, 2023 | 10:16
Facebook Twitter LinkedIn

US Inflation

De Federal Reserve liet woensdag de Amerikaanse rente ongewijzigd, maar voorzitter Jerome Powell wil nog niet zeggen of zijn centrale bank de strijd tegen de inflatie aan het winnen is. Morningstar daarentegen is wel optimistisch; macro-econoom Preston Caldwell voorspelt dat de rente in 2024 en 2025 veel verder zullen dalen dan de niveaus die de Fed voorspelt.

In overeenstemming met de verwachtingen in de markt besloot de Fed de rente ongewijzigd te laten. Dit zal de Fed volgens de eigen verklaring de tijd geven om "aanvullende informatie te beoordelen" en te bepalen of de huidige rentetarieven hoog genoeg zijn om de inflatie weer te normaliseren, of dat verdere renteverhogingen nodig zijn.

Dit is de eerste vergadering  sinds januari 2022 dat de Fed de rente niet verhoogt. In de periode van maart 2022 tot en met mei 2023 heeft de Fed de rente stapsgewijs met vijf procentpunten verhoogd tot de huidige bandbreedte van 5%-5,25%. Dat is het snelste stijgingspercentage sinds het begin van de jaren tachtig. Net als toen probeert de Fed ook nu om met een zeer strak monetair beleid de hoge en hardnekkige inflatie de kop in te drukken.

 

Overslaan of echt einde?

De vraag is of de Fed daar in is geslaagd. Marktvolgers hebben geopperd dat het besluit tot niet wijzigen een moment van "overslaan" zou kunnen zijn in plaats van een permanent einde aan de renteverhogingen. Vioorzitter Powell zei in zijn toelichting dat de vraag of de Fed de rente in juli weer zal verhogen "niet de focus" was tijdens deze jongste vergadering. Hij zei echter ook dat tijdens de bijeenkomst in juli de mogelijkheid van een renteverhoging zeker op tafel zal komen.

De Amerikaanse inflatie moet nog volledig terugkeren naar normaal, maar de ontwikkelingen zijn intussen gunstig. De consumentenprijsindex voor mei laat een stijging van 4,1% op jaarbasis zien. De inflatie is al flink gedaald sinds het hoogtepunt van 8,9% medio 2022, en Powell suggereerde dat de huidige rentes binnen een marge liggen die voldoende restrictief is om de inflatie te bedwingen. Projecties van Fed-functionarissen impliceren nog twee renteverhogingen van 0,25%, waarvan de eerste waarschijnlijk in juli zal plaatsvinden.

Dot plot showing FOMC participants' assessments of appropriate monetary policy at June 14, 2023 meeting.

Een jaar geleden was het duidelijk dat de Fed ver naast zijn doelstelling zat met de rentetarieven, met een inflatie die het hoogste niveau in 40 jaar bereikte en steeds hoger werd. Dat noopte de Fed tot zeer snel handelen. Nu is het duidelijk dat de Fed binnen het juiste tariefniveau zit. Dat vraagt om een langzamere, meer weloverwogen aanpak om precies het renteniveau te bereiken dat hoog genoeg is om de inflatie terug te dringen, maar niet zo hoog dat het onnodige economische pijn veroorzaakt.

De markten zijn verdeeld over de vraag of de Fed in juli weer renteverhogingen zal doorvoeren. We denken dat de gegevens van de komende maand waarschijnlijk gunstig genoeg zullen zijn om weer af te zien van een verhoging, maar het is onduidelijk waar de centrale bankiers precies op mikken. De verwachtingen in de markt houden rekening met een behoorlijke kans op één of twee renteverlagingen vóór het einde van 2023.

fed fund

 

Los van de fine-tuning  van de rente in de komende maanden, denkt econoom Caldwell dat de zwakke economische groei en de dalende inflatie de Fed ertoe zullen aanzetten om tegen het einde van dit jaar de rente alweer te verlagen. Hij verwacht dat de verlagingen vervolgens in straf tempo zullen doorgaan in 2024 en 2025.

Tot nu toe leek de economie veerkrachtig genoeg om weerstand te bieden aan de impact van de renteverhogingen. Maar Caldwell waarschuwt dat de vertraagde impact van de eerdere renteverhogingen in het komende jaar voelbaar zal worden en een sterk drukkend effect zal hebben in de vorm van beperking van kredietverlening door banken en het domino-effect van een zwakke huizenmarkt op de economie.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten