Uitsluitingen is nog altijd een relevante ESG-strategie

ESG is inmiddels zo ver ontwikkeld en verfijnd, dat beleggers de eenvoudigere strategieën over het hoofd kunnen zien. Maar eenvoudig is ook effectief, mits juist toegepast. Daarom heeft Morningstar een nieuwe Gids voor het toepassen van uitsluitingen. Die helpt om keuzes die negatief kunnen uitpakken te vermijden bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille.

Morningstar 05 juli, 2023 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

energy transition

De honger naar duurzaam beleggen is nog nooit zo groot geweest. Of het nu gaat om een groter maatschappelijk bewustzijn als gevolg van de covid-19-pandemie, extreme weersomstandigheden die het nieuws domineren of de nieuwste aflevering van Blue Planet, mensen zijn zich meer bewust geworden van duurzaamheidskwesties en willen hun koopkracht aanwenden om bedrijven te steunen die om een groenere toekomst geven.

Maar hoe brengen beleggers hun duurzaamheidsvoorkeuren in overeenstemming met hun beleggingsbeslissingen die ertoe doen? Morningstar's Catherine Elliott wijst u de weg: er zijn tal van benaderingen, want het universum van duurzaam beleggen kent geen one-size-fits-all manier van aanpakken. Integendeel, het opnemen van duurzame voorkeuren kent een hele reeks benaderingen die zich gedurende vele jaren hebben ontwikkeld.

Daarom hebben we het Morningstar Sustainable Investing Framework ontwikkeld, een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in de beweegredenen van beleggers voor hun wens tot duurzaam beleggen en in de aanpak die daar het beste bij past.

uitsluitingen

 

Zo werkt uitsluiten

Het toepassen van uitsluitingen is zo'n beetje de eenvoudigste benadering die beleggers kunnen volgen bij hun keuze voor duurzaamheid. Uitsluiten van bepaalde beleggingen beoogt negatieve resultaten te vermijden. Het komt erop neer dat beleggers bij het maken van hun keuzes bewust bedrijven of sectoren links laten liggen die een negatieve invloed kunnen hebben op de planeet of de samenleving - bijvoorbeeld beleggingen fossiele brandstoffen of tabak.

Uitsluitingen zijn in de loop der jaren geëvolueerd naarmate meer beleggers zich bewust worden van hoe gedrag van bedrijven rond ESG-kwesties de aandeelhouderswaarde kan schaden en een nadelig effect kan hebben op de wereld om ons heen.

Tijdens wat de 'ethische' beleggingsperiode tot de jaren '60 is gaan heten, betekende het toepassen van uitsluitingen doorgaans het uitsluiten van 'zondige' sectoren zoals alcohol, tabak, gokken en ook op geloof gebaseerde uitsluitingen.

Een tijdperk van 'maatschappelijk verantwoord' beleggen begon in de jaren zestig en duurde tot het begin van de jaren 2000, waarbij de nadruk lag op specifieke sociale kwesties van die tijd, zoals controversiële wapens, kernenergie, burgerrechten en bedrijfsethiek. Deze benadering was destijds een reactie op verschillende conflicten, industriële rampen of onderdrukkende regimes over de hele wereld.

Pas in het begin van de jaren 2000 werd de overgang naar duurzame en ESG-uitsluitingen gangbaar. Pas rond 2018 begon het echt door te dringen in de fondsindustrie. Fondshuizen die kunnen bogen op een trackrecord van vijf jaar op het gebied van ESG, behoren tot de meer ervaren van hun branchegenoten. Maar vijf jaar is relatief kort.

Hoe dan ook, het fenomeen heeft veel te danken aan de inspanningen van de beleggingswereld om zich aan te sluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, een wereldwijd erkend kader voor het evalueren van milieu- en sociale impact. Veelvoorkomende uitsluitingen onder deze benadering zijn onder meer steenkool en andere fossiele brandstoffen, evenals overtreders van het UN Global Compact, dat mensenrechten, milieubescherming en anti-corruptiemaatregelen bevordert.

In de praktijk kan een van de bovenstaande uitsluitingen op het huidige belegbare universum op absolute of relatieve basis worden toegepast. Beleggers kunnen de absolute uitstoot bekijken vanuit een klimaatperspectief, of kunnen ervoor kiezen om in plaats daarvan procentuele omzetdrempels te overwegen ten opzichte van bepaalde bedrijfstakken. In ieder geval is de grote vraag: hoe kunnen beleggers er zeker van zijn dat hun duurzame intenties overeenkomen met de realiteit van hun beleggingen?

 

Intentie versus realiteit

Het toepassen van de uitsluitingsbenadering vereist toegang tot ESG-gegevens van goede kwaliteit. De noodzaak is onmiskenbaar, omdat door de populariteit van ESG fondshuizen in de verleiding kunnen komen om te veel te beloven met hun zogenaamd duurzame producten, maar vervolgens niet waarmaken wat ze beloofd hebben: het bekende rpobleem van greenwashing.

Bij het toepassen van uitsluitingen heeft een belegger die een fonds kiest op basis van de uitsluitings-informatie van het fonds zelf een manier nodig om die informatie te kunnen verifiëren. Komt het fonds zijn beloften en doelstellingen wel na?

Morningstar heeft een uitgebreid aanbod aan manieren om professionele beleggers en fondsbeheerders te helpen bij het succesvol consolideren van ESG-gegevens in het beleggingsproces om te voldoen aan de duurzame voorkeuren van beleggers, waaronder dus ook het toepassen van uitsluitingen.

Beleggingen worden gescreend met behulp van verschillende belangrijke datasets, evenals Morningstar's duurzaamheidsbeoordelingen, om ervoor te zorgen dat unieke ESG-voorkeuren correct worden weerspiegeld in de beleggingsportefeuille. U vindt het allemaal in Morningstar's Gids voor het toepassen van uitsluitingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten