Deze verzekeraars hebben beste positie voor effecten nieuwe regels

Voor de grote Europese verzekeraars verandert er veel vanwege nieuwe accountingregels, die fikse impact hebben op de waardering van hun assets. Morningstar neemt zes grote spelers in de verzekeringssector onder de loep om de effecten te onderzoeken. Daar springen er twee uit.

Robert van den Oever 11 juli, 2023 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn

munchener re

Het hoofdkantoor van Münchener Re.

Het is niet meteen de meest aansprekende sector voor beleggers: verzekeraars. Het zijn verregaand abstracte en lastig te doorgronden bedrijven, en het is een hele klus om te beoordelen welke spelers interessant zijn als belegging vanwege hun strategie of hun waardering. De afgelopen jaren was het al helemaal lastig om de verzekeraars te duiden, omdat de markten heen en weer schoten en omdat er nieuwe accountingregels in aantocht waren, zegt Morningstar’s aandelenanalist Henry Heathfield die de verzekeraars volgt. Inmidddels zijn de implicaties van de nieuwe accountingregels duidelijk en daarom licht de analist zes Europese verzekeraars door op deze effecten.

Voor zowel levens- als schadeverzekeraars waren de voorbije jaren turbulent met sterk wisselende marktomstandigheden die een grote impact hadden op hun winstgevendheid. Door de lockdowns en beperkingen tijdens de coronaperiode waren er veel minder ongevallen en schades, en dat scheelde schadelast, maar de hogere sterfte als gevolg van corona leidde anderzijds weer tot meer uitkeringen van levensverzekeringen.

Nu de wereld in dat opzicht weer is teruggekeerd naar normaal, dient zich een hoge inflatie aan en die is slecht voor alle verzekeraars. Want claims zijn door de snel gestegen inflatie beduidend hoger geworden en die hogere uitkeringen knagen een deel van de winstmarge weg.

 

Opnieuw waarderen

De hogere rente heeft effect op de assets in vastrentende waarden waarin verzekeraars beleggen. Want de actuele waarde van die assets daalt als de rente stijgt. Hoe risicovoller de vastrentende assets, hoe meer ze in waarde dalen naarmate de rente stijgt. Verzekeraars met obligaties van hogere kwaliteit in portfeuille hebben dus minder hoeven afwaarderen tijdens de rentestijgingen dan de verzekeraars die meer risico namen met hun obligatiebeleggingen.

Bovendien moeten verzekeraars altijd voldoende cash en assets liquide hebben om aan hun uitkeringsverplichtingen te voldoen. Als assets zo ver in waarde dalen dat ze de verplichtingen waar ze tegenover staan niet meer dekken, dan moet een verzekeraar andere assets verkopen om voldoende liquiditeit te garanderen. Bijvoorbeeld aandelen in portefeuille, hoewel die overigens ook te lijden hebben gehad onder de stijgende rente.

De kwaliteit van de beleggingen in portefeuille is nog belangrijker geworden door de invoering van IFRS 4 accounting regels. Zonder in technische details te treden, leiden die tot het tegen marktwaarde waarderen van zowel de beleggingen als de verplichtingen. Wel zo eerlijk en transparant en nu matchen beide kanten van de balans wat de aanpak van de waardering betreft. Het betekent wel een verandering: verzekeraars kunnen als gevolg van IFRS 4 ineens ondergekapitaliseerd lijken, terwijl ze onder de oude regels financieel gezond leken. Een belangrijk verschil.

 

De top picks

Morningstar-analist Heathfield nam de sector onder de loep en keek in het bijzonder naar de financiële gezondheid en de kracht van de balans om het effect van de nieuwe regels op te vangen. Daar springen volgens hem twee top picks uit: het Britse Admiral en de Duitse herverzekeraar Münchener Rückversicherung, kortweg Münchener Re.

 

Admiral

De Britse verzekeraar Admiral (ADM)  is top pick vanwege de sterke balans en de zekere dividenduitkering. De aanpassingen die de nieuwe accounting regels hebben veroorzaakt, leidden tot een lager eigen vermogen, maar eenmaal daarvoor aangepast, komt Admiral beter uit de stress-test die Heathfield op de verzkeraars heeft uitgevoerd en dat is voor hem een sleutelfactor.

Ook belangrijk is de strategie van verdere diversificatie. Van oudsher is Admiral een motorrijtuigenverzekeraar in het Verenigd Koninkrijk en was in de eerste 20 jaar van zijn 30-jarig bestaan uitsluitend in die business actief. Zo’n tien jaar gleden stapte het in opstal- en inbodelverzekeringen en later kwamen daar internationale reisverzekeringen bij. Dit alles heeft in de afgelopen 8 jaar een klantengroei van gemiddeld 35% per jaar opgeleverd.

De internationale groei zal volgens analist Heathfield aanhouden en daarnaast blijkt Admiral met succes in staat om prijsverhogingen in zijn premies door te voeren om de stijgende uitgaven voor claim-uitkeringen op te vangen. Afgelopen jaar was de groei wat trager dan in de periode daarvóór en het effect op de aandelenkoers creëert volgens de analist een interessante kans.


Münchener Rückversicherung

Herverzekeren is een aparte tak van sport waar Morningstar eerder uitgebreid aandacht aan heeft besteed. Herverzekeraars nemen risico’s van eerstelijnsverzekeraars over en verdelen die in stukken. Zo worden eventuele claims verdeeld zodat nooit één partij de volle mep hoeft te dragen en het gevaar loopt om te vallen door de hoogte van een claim. Het is een groeimarkt, omdat bedragen en risico’s voor verzekeraars almaar groter worden waardoor de noodzaak groeit om die goed te verdelen en onder te brengen; denk aan klimaatverandering waardoor strom- en overstromingsschade toeneemt.

Hier is een sterke balans cruciaal, aldus Heathfield. Want het mechanisme van dalende waarde van assets versus verplichtingen in tijden van stress telt hier nóg zwaarder. En Münchener Rückversicherung (MUV2) heeft die volgens Heathfield. De balans is volgens hem een van de sterkste in zijn sector, want de leverage is laag en de kredietkwaliteit van de assets is hoog. De nieuwe accountingregels hebben voor Münchener Re een positief effect, calculeert Heathfield; de beleggingen van de herverzekeraar stijgen door toepassing van de nieuwe regels met €10 miljard in waarde naar €240 miljard.

Ook is het trackrecord wat dividend betreft sterk; geen dividendbetaling gemist in de afgelopen 15 jaar. Het bedrijf zelf hanteert het vooruitzicht van 5% dividendgroei gemiddeld per jaar en de afgelopen jaren lag de groei daar zelfs iets boven. Daarnaast wil de verzekeraar doorgaan met jaarlijks voor €1 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten