Zoektocht naar veilige obligatie-ETF's domineert tweede kwartaal

Morningstar's nieuwste ETF flow data laten zien dat obligatie-ETF's goed standhouden, maar dat aandelen-ETF's fikse uitstroom kenden. Ook thematische ETF's, ESG en edelmetalen waren uit de gratie. Dit is Morningstar's overzicht van de ETF fund flows over het tweede kwartaal.

Sara Silano 20 juli, 2023 | 10:18
Facebook Twitter LinkedIn

 Persona che sceglie un percorso

In het tweede kwartaal van 2023 stegen de wereldwijde aandelenmarkten met 5,8% volgens de Morningstar Global Markets TME Index, maar beleggers in Europese Exchange Traded Funds (ETF's) gaven de voorkeur aan vastrentende waarden. Volgens de nieuwste fund flow data van Morningstar trokken obligatie-ETF's €15,9 miljard aan nieuw vermogen aan, een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal toen de instroom €15,1 miljard bedroeg. Aandelenstrategieën daarentegen kenden een daling van de instroom op kwartaalbasis met 42% tot €12,7 miljard.

"De instroom in obligatie-ETF's bereikte in de eerste helft van 2023 een recordhoogte toen beleggers probeerden te profiteren van stijgende obligatierendementen en hun portefeuilles, die jarenlang onderbelicht waren gebleven voor vastrentende waarden, opnieuw in evenwicht wilden brengen", zegt José Garcia-Zarate, director passieve strategieën bij Morningstar. De activa in passieve obligatiestrategieën stegen van €328 miljard naar 343 miljard per eind juni, een stijging tegen de achtergrond van een negatieve prestatie van de Morningstar Global Core Bond-index die 2,05% verloor.

 

Naar veilige delen van de markt

"Qua categorieën gaven beleggers, net als in het eerste kwartaal, de voorkeur aan kernblootstellingen, zowel overheid als bedrijven", legt Garcia-Zarate uit. “De renteverhoging was een game changer. Vóór het begin van de verkrappingscyclus was er geen significant rendement op de vastrentende markten behalve dan in high yield obligaties, die veel beleggers niet graag accepteerden uit angst hun portefeuilles te belasten met buitensporig kredietrisico. Aantrekkelijke rendementen zijn nu te vinden in veiliger delen van de obligatiemarkt. Veel beleggers zijn lange tijd onderwogen geweest in vastrentende waarden en herbalanceren nu hun portefeuille door staats- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit te kopen."

De dynamiek van de fund flows naar obligatie-ETF's laat ook zien dat beleggers steeds meer de voorkeur geven aan effecten die zich in het middengebied van de rendementscurve (5-10 jaar) bevinden, terwijl verschillende kortetermijn- en geïndexeerde obligatiecategorieën een uitstroom registreerden in het tweede kwartaal. Terwijl de centrale banken nog steeds een strak monetair beleid voeren, lijkt de markt te gokken op een piek in de rentetarieven en vervolgens de portefeuilles aan te passen om te anticiperen op regimeverandering. 

Gli ETF obbligazionari con i maggiori flussi e deflussi nel secondo trimestre 2023

Japan staat weer op de kaart

Aandelen-ETF's noteerden, in tegenstelling tot obligatie-ETF's, een stijging van het beheerd vermogen tot meer dan €1 biljoen (+5,9% in vergelijking met het eerste kwartaal), voornamelijk dankzij de aandelenrally die de waarderingen opstuwde.

Naast internationale aandelen en aandelen met een focus op Wall Street, zijn beleggers teruggekeerd naar de Japanse markt. De Morningstar Japan TME-index steeg in het eerste halfjaar met bijna 24% in yen (+10,5% in euro's), mede gedreven door de indicaties die de Tokyo Stock Exchange dit jaar aan beursgenoteerde bedrijven gaf om de bedrijfswaardering te verbeteren. Omgekeerd bleef de uitstroom waarde- en energiegerichte ETF's treffen, aangezien de olieprijzen daalden vanaf hun hoogste punt in 2022.

Gli ETF azionari con i maggiori flussi e deflussi nel secondo trimestre 2023 

Thema ETF's en ESG op de rem

Europese ETF-beleggers hebben in de loop van 2023 een verschuiving in houding laten zien ten opzichte van twee andere soorten indexinstrumenten: thematische en duurzame fondsen.

De instroom in thematische ETF's vertraagde sterk in het tweede kwartaal, naar €160 miljoen vergeleken met 800 miljoen in de eerste drie maanden van het jaar. In het halfjaar keerden investeerders resoluut terug naar fondsen die zijn gespecialiseerd in technologische innovatie. Die werden in 2022 nog geraakt door uitstroom.

Flussi trimestrali verso gli ETF tematici dal 2018 al secondo trimestre 2023

Wat duurzame ETF's betreft daalde de instroom licht in het tweede kwartaal tot €9,96 miljard, van 10,7 miljard in de eerste drie maanden van het jaar. “Analyse van de stromen tot nu toe laat zien dat er een vertraging is opgetreden in ESG-strategieën in vergelijking met voorgaande jaren. In 2022 ging bijvoorbeeld maar liefst 65% van de totale instroom naar ETF's in Europa naar ESG-producten, vergeleken met 53% in 2021. In het eerste kwartaal van 2023 zakte het naar 28% en in het tweede kwartaal naar 35,5%", zegt Garcia-Zarate. "Mogelijke verklaringen zijn onder meer een lagere instroom in aandelen-ETF's en vooral een sterke instroom in overheidsschuld, waar ESG-integratie niet zo wijdverspreid is als in andere delen van de obligatiemarkt."

 

Beleggers stappen uit goud-ETC's

Ten slotte is het nuttig om te kijken naar de dynamiek van ETF's en ETC's (Exchange Traded Commodities) op grondstoffen om het gedrag van beleggers te begrijpen. Het segment grondstoffen leed in het tweede kwartaal een netto-uitstroom van €2,4 miljard euro, tegen een instroom van 1,3 miljard in het eerste. Vooral instrumenten in edelmetalen raakten uit de gratie, waaronder goudfondsen verder in de min raakten; de uitstroom bedroeg €1,6 miljard nadat er in het eerste kwartaal al €2,11 miljard was uitgestroomd.

“Het is mogelijk dat beleggers vertrouwen krijgen in de manier waarop centrale banken omgaan met inflatie en niet langer de behoefte voelen om zich in te dekken tegen stijgende prijzen. Dit zou te maken hebben met het gebrek aan interesse in strategieën voor inflation-linked obligaties”, concludeert Garcia-Zarate. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten