Wat betekent economische neergang China voor de wereld?

De economie van China staatonder druk, met problemen in de vastgoedsector voorop. Economen verwachten stimuleringsmaatregelen van de overheid. Betekent dit dat het nu het juiste moment is om in te zetten op China? Of is het juist verstandiger om positie tegen China in te nemen? Morningstar onderzoekt wat de situatie in China betekent voor de rest van de wereld.

Kate Lin 06 september, 2023 | 13:51
Facebook Twitter LinkedIn

china work

In grote delen van de wereld hebben consumenten te maken met hoge prijzen en hoge rentetarieven. In haar strijd tegen de inflatie heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven naar het hoogste niveau in 22 jaar geduwd. De afgelopen maanden hebben de Bank of Canada, de Europese Centrale Bank en de Bank of England allemaal de rente verhoogd. En er bestaat weinig consensus over welke beslissingen de centrale banken in september zullen nemen.

Eén centrale bank verlaagde echter in augustus de rente: de People’s Bank of China verlaagde de prime rate voor éénjarige leningen naar 3,45%. China heeft geen oververhitte economie en bepaalt dus zijn eigen macro-economische beleidskoers. Dit wil echter niet zeggen dat het beeld rooskleurig is. Beleidsmakers in Peking worden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen, waaronder deflatoire druk, de depreciatie van de yuan en een krimpende vastgoedsector. Economen en marktvolgers suggereren dat deze uitdagingen mogelijk bredere implicaties kunnen hebben, tot voorbij de landsgrenzen van China, bijvoorbeeld de volgende:

  • De impact op wereldwijde metaalexporteurs,

  • Nieuwe handelsallianties,

  • Goedkopere producten voor ontwikkelende markten.

Betekent dit dat het nu het juiste moment is om in te zetten op China? Of is het juist verstandiger om positie tegen China in te nemen? We verkennen beide standpunten in detail.

 

Metaalsector geraakt 

De neergang van de vastgoedsector, die vroeger een van de voornaamste drijvende krachten achter de economische groei was, is een voorbeeld van de impact van de Chinese campagne om de schuldenlast van de economie af te bouwen en de afhankelijkheid van door schulden en investeringen geleide groei te verminderen. Deze neergang heeft bredere gevolgen gehad, omdat te midden van de zwakke Chinese binnenlandse investeringen en de trage verkoop van nieuwe huizen, grondstoffen-exporterende landen die China als eindmarkt hebben direct getroffen zijn.

Economen denken dat dit klimaat de wereldwijde vraag naar grondstoffen en de prijs van grondstoffen zal blijven drukken. Robert Gilhooly, senior econoom opkomende markten bij abrdn: “Grondstoffenexporteurs, zoals Chili, Peru, Zuid-Afrika en Australië, krijgen mogelijk minder vraag vanuit China. Dat zal dan weer leiden tot een afkoeling van de prijzen op de wereldmarkt met domino-effecten op de investeringen, belastinginkomsten en het ondernemerssentiment.”

Op de langere termijn is de schuldafbouw die momenteel aan de gang is een poging om de economie om te vormen naar een systeem dat meer op consumptie is gericht dan op investeringen. Gilhooly legt uit: “Aangezien investeringen relatief import-intensief zijn, zal de verschuiving binnen China waarschijnlijk een relatief gematigde impuls geven aan zijn handelspartners.” Volgens de econoom zijn vooral Chili en Peru afhankelijk van de export van metaal en erts, waardoor deze twee landen meer blootgesteld zouden kunnen zijn aan een verdere daling van de vastgoedgerelateerde importvraag uit China.

 

Kunnen we een deal sluiten?

Tegelijkertijd moeten beleggers niet vergeten dat het handelspatroon niet statisch is en dat de zwakke vraag uit China kan worden gecompenseerd door andere economieën en sectoren die grondstoffen en grondstoffen nodig hebben. Chris Kushlis, hoofd van China en de macrostrategie voor opkomende markten bij T. Rowe Price, stelt dat producenten van metalen die vooral in de woningbouw toegepast worden onder druk kunnen komen te staan door de vertragende vastgoedontwikkeling in China. Een verschuiving naar levering aan infrastructuur voor groene energie kan echter steun bieden aan metaaexporteurs in Zuid-Amerika, Indonesië en Zuid-Afrika.

Aan de andere kant is Kushlis van mening dat China's offshoring van productie met een lagere toegevoegde waarde naar grensmarkten in Azië het potentieel heeft om de export van consumptiegoederen uit die regio's te stimuleren en stelt dat deze veranderende handelspatronen verschillende effecten hebben in Azië en opkomende markten.

Aninda Mitra, hoofd macro- en investeringsstrategie voor Azië bij BNY Mellon Investment Management, houdt de dynamiek van de importintensiteit tussen China en zijn handelspartners in de gaten: “De vooruitzichten voor Aziatische exporteurs hangen steeds meer af van de wereldwijde vooruitzichten en niet alleen van China. Dit komt omdat de importintensiteit van China – hoeveel het importeert per eenheid BBP-groei – al een tijdje aan het afnemen is. Die dalende importintensiteit is veroorzaakt door de geleidelijke versoepeling van handelsprocessen, het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de neergang in de Chinese vastgoedsector.”

 

De juiste prijs

De export naar China zou onder druk kunnen komen, maar goedkopere producten zijn een zegen voor importeurs van Chinese producten. Dit geldt vooral voor economieën die worden getroffen door een hardnekkig hoge inflatie en die lagere prijzen vanuit het productiecentrum van de wereld verwelkomen. Tiffany Wilding, econoom bij PIMCO: “Hoewel verstoringen en veranderingen in post-pandemische economieën vragen hebben doen rijzen over de mate waarin de Chinese economie nog steeds de wereldwijde handels- en industriële cycli domineert, zien we verschillende redenen om te verwachten dat de overloopeffecten zullen toenemen. in ontwikkelde markten.”

De econoom is van mening dat de verslechterende Chinese economische fundamentals voor deflatoire druk hebben gezorgd die de inflatie nu al aan het matigen is, zowel in China als op de wereldmarkten die door Chinese goederen worden bediend. Volgens Wilding zou de aanhoudende deflatie in China waarschijnlijk overslaan naar de ontwikkelde markten: “Een zwakkere yuan en hogere voorraad-verkoopverhoudingen verlagen de kosten van Chinese goederen in het buitenland – een ontwikkeling die centrale bankiers in ontwikkelde markten waarschijnlijk zouden verwelkomen.”

Volgens het Nationale Bureau voor de Statistiek van China daalde de producentenprijsindex (PPI) – die de prijzen bijhoudt die fabrieken in rekening brengen bij groothandels voor hun producten – in juli met 4,4% op jaarbasis en daalde voor de tiende maand op rij.

Hoewel een dalende PPI, die typerend is voor deflatoire perioden, doorgaans een aanstaande economische vertraging aangeeft, denkt Wilding dat het overloop-effect van dalende prijzen van Chinese producten op de korte termijn goed nieuws is voor de strijd van de westerse centrale banken tegen de hoge inflatie: “Ondanks de veranderende banden tussen China en de wereldeconomie, nu Peking probeert over te stappen naar een consumptiegestuurd groeimodel en de handelsspanningen met het Westen hoog blijven, is China nog steeds de fabrikant van de wereld.”

Op de korte termijn observeert Wilding de gebruikelijke vertragingen in de economische ontwikkelingen: “Deflatoire overloopeffecten hebben pas sinds kort een impact op de mondiale consumentenmarkten, waarbij de kortingen de komende kwartalen waarschijnlijk zullen versnellen.

 

Economen verwachten stimulans 

Omdat de economische omgeving voor China deflatoir blijft, zijn volgens economen beleidsstimulansen de volgende katalysator die relevant is om de economie weer op gang te brengen. Mitra van BNY Mellon IM behoort tot de marktwatchers die zich zorgen maken dat China een slecht jaar tegemoet gaat als de juiste hoeveelheid beleidssteun ontbreekt: “[De vastgoedsector] is de grootste aanjager van de neergang in de Chinese economie, goed voor ongeveer een kwart van het Chinese BBP. De inzinking ervan heeft de groei duidelijk geschaad. Maar de erosie van het vertrouwen in de particuliere sector heeft waarschijnlijk de ruimte voor een compenserende opleving beperkt en de deflatoire spiraal aangewakkerd.”

Op dit moment zegt Mitra dat hij wacht op “een grotere stimulans waarop is gezinspeeld, maar die tot nu toe nog niet is uitgekomen.” Hij roept op tot een ondersteunend beleidspakket, want “een langdurige vertraging in de beleidsondersteuning en markthervormingen zal waarschijnlijk de vooruitzichten voor China in 2024 en daarna in gevaar brengen.”

Ongeacht of het risico van een meer uitgesproken deflatoire druk groter zou kunnen worden, voegt Wilding van PIMCO eraan toe dat adequate fiscale stimuleringsmaatregelen om de binnenlandse vraag te stimuleren de inflatie opnieuw kunnen versnellen, terwijl uitgestelde of ontoereikende beleidsmaatregelen tot een neerwaartse spiraal zouden kunnen leiden.

Kushlis van T. Rowe, die kijkt naar de impact op valuta en vastrentende waarden, is van mening dat er meer stimuleringsmaatregelen nodig zijn, waaronder aanvullende renteverlagingen en hogere begrotingsuitgaven. Anders zal de renminbi te maken blijven krijgen met de depreciatiedruk van de wereldwijde kracht van de dollar, gezien de hoge Amerikaanse rente in vergelijking met de lagere rente in China. Dit ondanks de inspanningen van de autoriteiten om deze druk te beheersen via actieve maatregelen op de valutamarkt.

Deal: gokken op beleidsgestuurde rally…

Matt Wacher, Chief Investment Officer voor Asia Pacific bij Morningstar Investment Management, zegt dat investeringen meer vergen dan economische indicatoren: “Er is sprake van een recessie en dat valt niet te ontkennen. Omdat het een effectief door de staat gecontroleerde economie is waar de regering een aantal knoppen heeft waar ze aan kan draaien, denk ik niet dat er sprake zal zijn van een Japans scenario, zelfs ondanks de demgrafische tegenwind. We hebben de neiging om door de cycli heen te kijken, dus we denken dat deze situatie in China niet eeuwig zal duren."

"Wij denken dat, als je de cyclus doorziet, sommige waarderingen op dit moment behoorlijk aantrekkelijk zijn. Landen als de VS zullen minder getroffen zullen worden door wat er tegenwoordig in China gebeurt, omdat het een veel grotere economie is dan Australië en Brazilië en ook een veel meer gediversifieerde economie. Maat dat betekent nog niet dat het een kans is, want wij vinden dat je nog niet zwaar in de VS moet gaan investeren, omdat we denken dat er sprake is van een waarderingsrisico in delen van de markt die dit jaar een stevige rally hebben laten zien."

 

…of geen deal: positie tegen China?

De nasleep van de verwachte steun moet we in de gaten houden, zegt Gary Ng, senior econoom voor Azië-Pacific bij Natixis CIB. Ng zegt dat beleggers die gokken op een beleidsgedreven aandelenrally, hun verwachtingen over soepel beleid, ondanks tekenen van bereidheid van de regering om de groei te stabiliseren, moten temperen: “De markt moet niet al te optimistisch zijn over de omvang. Het betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de bedrijfswinsten en besteedbare inkomens een significante impuls zullen krijgen. Er zijn meer groene sectoren, zoals elektrische voertuigen, groene energie en technologie, maar die zijn niet groot genoeg om de tegenwind in de vastgoedsector te compenseren.”

Mitra van BNY Mellon IM zegt dat het fondshuis een neutrale positie heeft ingenomen ten aanzien van Chinese aandelen voordat verdere beleidsstimulansen van de Chinese autoriteiten worden aangekondigd en gelanceerd. Het risico kan worden beperkt omdat de markt een dergelijke neergang verwachtte.

“Tegen deze achtergrond is het moeilijk te voorzien hoe de zaken nog veel erger zullen worden, tenzij de groeivooruitzichten vanaf nu wezenlijk verslechteren – zeg maar tot onder de 4% op jaarbasis, wat niet ons basisscenario is. In dezelfde geest weerspiegelt de prijs van grondstoffen waarschijnlijk al de verzwakte staat van de Chinese investeringen in vaste activa. Wij stellen voor om neutraal te blijven ten aanzien van Chinese aandelen, die te goedkoop blijven om short te gaan en te zwak om long te gaan en die waarschijnlijk een bescherming bieden tegen hoge en stijgende rentetarieven in de G3-markten (VS, de eurozone en Japan) en tegen recessierisico's in verschillende delen van de ontwikkelde wereld."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Kate Lin

Kate Lin  is data journalist bij Morningstar Asia in Hong Kong

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten