Infrastructuur voor de lange termijn

Beursgenoteerde infrastructuur heeft weinig overlap met de brede aandelenmarkt en maken minder dan 5% van de MSCI World Index uit. Subsectoren zoals tolwegen en datacentra hebben veelal gemeenschappelijke kenmerken zoals langetermijngroei, hoge toetredingsdrempels en sterk prijszettingsvermogen, maar de economische sensitiviteit, impact van inflatie en het rente risico verschilt.

Thomas De Fauw 20 september, 2023 | 13:00
Facebook Twitter LinkedIn

Vorig jaar boekte de S&P Global Infrastructure index een winst van 5,5 procent in euro. Hierbij was het een van de weinige sectoren die in 2022 een positief rendement wist te behalen. Volgens onderzoek van vermogensbeheerder Cohen & Steers, presteerde de categorie beter dan wereldwijde aandelen in 9 van de 11 laatste marktcorrecties tussen 2007 en 2022. Echter, over de eerste acht maanden van 2023 verging het deze activa minder goed met een licht verlies van 1,4 procent terwijl de MSCI World index per eind augustus 14,2 procent hoger noteerde.

Langetermijn activa

Beleggers hebben redenen om beursgenoteerde infrastructuuraandelen op te nemen binnen hun portefeuille. Vooraleerst is er het groei element waarbij infrastructuur structurele trends aangaande de urbanisatie in de opkomende markten tot duurzame energie en digitalisering ondersteunt. Deze thema’s hebben met elkaar gemeen dat ze niet van vandaag op morgen klaar zijn en vaak overheidssteun genieten.

Gezien hun lange termijn karakter zijn infrastructuurinvesteringen vaak minder gevoelig voor de mondiale economische cyclus dan veel andere beleggingscategorieën. Bovendien zijn de bedrijven meestal blootgesteld aan meer volwassen projecten met zichtbare kasstromen die vaak zijn gebaseerd op langetermijncontracten of concessies. Dat maakt hun rendement, zeker in meer ontwikkelde economieën, voorspelbaarder. Ook zien we dat infrastructuurbedrijven vaak (quasi)monopolistische eigenschappen vertonen.

Diversificatievoordelen

Tot slot zijn er ook diversificatievoordelen aan infrastructuur als een activaklasse, al tonen studies aan dat die voordelen vooral betrekking hebben op private eerder dan beursgenoteerde infrastructuur.

Historisch gezien deed deze activaklasse het vooral goed tijdens periodes van hoge inflatie. Dat is logisch aangezien aan inflatie gekoppelde inkomsten een kenmerk zijn van gereguleerde infrastructuurbedrijven. Verder zijn nutsbedrijven doorgaans meer defensief en minder afhankelijk van de economische conjunctuur. Dit werd duidelijk tijdens de COVID-19 pandemie toen hun omzet in tegenstelling tot bijvoorbeeld tolwegen en luchthavens stabiel bleef.

Toch zijn er ook zorgen. Infrastructuurbedrijven moeten namelijk een groter deel van hun omzet uitgeven aan rentebetalingen terwijl een vertragende economie hun inkomsten kan aantasten. Naast financiële, rente en marktrisico’s moeten beleggers alert zijn voor sectorspecifieke uitdagingen zoals fluctuaties in de prijs van grondstoffen en steeds vaker het weer. Ook de regelgeving en politiek (vooral in de opkomende markten) vereisen opvolging.

Van luchthavens tot data centers

Tolwegen, nutsvoorzieningen, luchthavens, hernieuwbare energiebronnen en datacentra zijn allemaal infrastructuuractiva. De S&P Global Infrastructure Index volgt 75 bedrijven en bestaat voor 40% uit nutsvoorzieningen zoals NextEra Energy, gemeten naar marktkapitalisatie de grootste holding voor elektriciteitsbedrijven in de VS en het Spaanse Iberdrola. 39% van de index bestaat uit industriële spelers zoals luchthavenexploitant Aena en Transurban Group dat tolwegennetwerken in Australië beheert en ontwikkelt. Energie beslaat 21% van de index waaronder Enbridge die pijpleidingen voor het transport van ruwe olie en aardgas in Noord-Amerika bezit. Naast deze meer traditionele infrastructuurbedrijven behoren onder meer afvalwaterzuiveringsinstallaties, data opslagcenters en ziekenhuizen ook tot deze activaklasse.

Infrastructuur voor een duurzame toekomst

Fondsbeheerders hebben dus mogelijkheden, al zijn er ook managers die bewust naar een beperkter universum kijken. Het Nuveen Global Clean Infrastructure Impact fonds belegt sinds oktober 2022 alleen in bedrijven in de elektriciteitstransmissie en nutsvoorzieningen, spoorvervoer, hernieuwbare energie, afval- en waterbedrijven. Nuveen zet hierbij stevig in op de energietransitie en gaat actief op zoek naar schone infrastructuurbedrijven die milieu-uitdagingen niet uit de weg gaan en met meetbare oplossingen komen. Grote subsectoren zoals gasbedrijven en tolwegen worden uitgesloten omdat ze niet voldoen aan de strenge duurzaamheidsvereisten van de strategie. In totaal wordt ongeveer 45% van de marktkapitalisatie van de S&P Global Infrastructure index uitgesloten wat resulteert in een geconcentreerde en vooral minder flexibele portefeuille. Dit zet bij ons vraagtekens bij het alfa potentieel van de strategie ten opzichte van de oorspronkelijk aanpak en daarom heeft Morningstar in januari besloten de Process pillar rating te verlagen van Average naar Below Average.

Fondsideeën

Morningstar analisten volgen voornamelijk actief beheerde fondsen binnen deze categorie. iShares Global Infrastructure ETF is een uitzondering en krijgt een Morningstar Medalist Rating van Bronze. Deze tracker biedt een brede, representatieve en relatief goedkope blootstelling aan beursgenoteerde infrastructuur in ontwikkelde markten. Het volgt de naar marktkapitalisatie gewogen FTSE Global Core Infrastructure Index die ongeveer 250 mondiale bedrijven telt.

ATLAS Global Infrastructure krijgt een High people pillar en Above Average process pillar rating van onze analisten. In tegenstelling tot de ETF beheert de manager actief een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 20 namen. Het grootste deel van hun portefeuille bevindt zich binnen hun kerninfrastructuur universum, dat de voorkeur geeft aan gereguleerde en door de gebruiker betaalde activa zoals elektriciteitstransmissie en -distributie, luchthavens en tolwegen. ATLAS Infrastructure heeft een groot investeringsteam met 17 medewerkers. ATLAS werd opgericht in 2017 en hoewel het nog een redelijk nieuw bedrijf is, werken veel van de senior leden al sinds het begin samen.

We zien ook positieve eigenschappen in het proces en het team van First Sentier Global Infrastructure. Het hanteert een actieve, bottom-up benadering bij het selecteren van infrastructuur. Aandelen worden doorgaans gekenmerkt door monopoliekenmerken, een sterk prijszettingsvermogen, consistente groei en voorspelbare kasstromen. De aanpak van het team is meer benchmark-relatief dan die van sommige collega’s. Het team voert fundamenteel onderzoek en zoekt aandelen met robuuste bedrijfsmodellen en een sterke managementuitvoering.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten