Koers NN onderuit na vonnis woekerpolis-zaak

Het aandeel NN gaat woensdag onderuit op het Damrak na een vonnis over woekerpolissen. Een fikse claim dreigt voor de Haagse verzekeraar. Ook de koersen van Aegon en ASR worden geraakt, want beide verzekeraars komen ook voor deze kwestie.

Robert van den Oever 27 september, 2023 | 11:58
Facebook Twitter LinkedIn

Een claim tegen NN over woekerpolissen is kansrijker geworden nu het gerechtshof in Den Haag heeft gevonnist dat de Haagse verzekeraar onterecht kosten heeft gerekend aan klanten van zijn beleggingsproducten die in de volksmond woekerpolissen zijn gaan heten. Bovendien gaf NN zijn klanten volgens de rechter deels 'oneerlijke' informatie over de polissen die zijn afsloten. Beleggers schrikken van deze uitspraak van het hof en zetten het aandeel NN zo'n 13% lager.

Ook de aandelenkoersen van Aegon en ASR gaan in het rood, want de rechter vonniste eveneens in een zaak rond Aegon. Ook Aegon heeft onterechte kosten in rekening gebracht, maar dat ging minder ver dan bij NN. Complicerende factor is dat Aegon Nederland, waar de woekerpoliszaken oonder vallen, is overgenomen door ASR en daar sinds eerder dit jaar deel van uitmaakt. Als gevolg van de transactie is Aegon grootaandeelhouder in ASR geworden. De koersreactie van ASR is in de eerste handelsuren iets milder, maar nog altijd een min van ruim 8%, terwijl Aegon een koersverlies van ruim 3% noteert. In de loop van woensdag verdiepen de koersverliezen zich nog iets verder naar -16% voor NN en -10% voor ASR.

 

Toekomstige claims

De schrik bij beleggers zit hem vooral in het gevaar van eventuele toekomstige claims van polishouders die met de uitspraak van het hof in de hand schadevergoeding kunnen eisen voor de onterechte kosten en de gebrekkige informatie. Hoe hoog die zouden kunnen uitvallen, is nu nog niet te zeggen.

Morningstar-analist Henry Heathfield, die de verzekeringssector volgt, verhoogt naar aanleiding van het hogere risico op claims zijn Uncertainty Rating naar High. Het vonnis van dinsdag geeft niet de duidelijkheid die nodig is om de woekerpoliskwestie af te sluiten, aldus de analist. Hij handhaaft zijn No Moat rating en Fair Value van €55 per aandeel.

 

Dramatische rendementen

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen in de jaren negentig en begin jaren 2000 massaal werden gekocht door particuliere beleggers, bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek in de toekomst. Het rendement op dergelijke polissen bleek al snel dramatisch uit te pakken vanwege hoge kosten en provisies waar beleggers niet of onvoldoende van op de hoogte waren gebracht toen ze die afsloten.

Toen dat eenmaal duidelijk werd, kwamen beleggers massaal in verzet; er verschenen tal van stichtingen en belangenclubs die gingen procederen tegen de verzekeraars. Eerdere gerechtelijke uitspraken, onder meer uit 2015 en 2022, hadden de teneur dat de verzekeraars zich destijds hadden gehouden aan de toen geldende regelgeving, maar in het vonnis van de Haagse rechter dat dinsdag bekend werd, staan bewoordingen die de gedupeerden tegemoet komen in hun klachten, zoals 'oneerlijk' en 'in strijd met de goede trouw'.

NN Group zegt in diverse media dat het in beroep gaat bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het hof, mede vanwege de teneur in eerdere uitspraken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten