Zo breng je een actieve strategie in lijn met Parijs-akkoord

VIDEO - Een bedrijfsspecifieke benadering en actieve betrokkenheid zijn het grote verschil tussen actieve en passieve fondsen, zegt John William Olsen van M&G. Hij legt uit hoe je een fondsportefeuille met actief beheer in lijn kan brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Sara Silano 09 oktober, 2023 | 16:45
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Sara Silano: Welkom bij Morningstar. Klimaatgerichte fondsen bestrijken een brede range aan benaderingen om verschillende voorkeuren van beleggers te kunnen bedienen. Vandaag is bij John Wiliiam Olsen, portefeuillemanager bij M&G met een lange staat van dienst in duurzaamheid, om te praten over hoe beleggingen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. John, daar zijn verschillende manieren voor. Wat is je favoriete?

John William Olsen: Die heb ik zeker. Ik bedoel, we waren eigenlijk van plan om in 2021 een paar van onze fondsen in lijn te brengen met Parijs. We waren dus een van de eersten op de markt die dat deden. En we probeerden het te doen vanuit de eerste principes. Dus gingen we zitten en probeerden erachter te komen hoe we een fonds konden opzetten om het af te stemmen op de waarden van het akkoord van Parijs, en niet alleen op een reeks cijfers. Maar zoals je zegt, je hebt een paar verschillende opties. Ik denk dat de meest voorkomende optie is om jezelf te koppelen aan een op Parijs gerichte index of te beleggen in een op Parijs gerichte ETF. Het is duidelijk dat wij er als actieve beheerders mee bezig zijn. We beheren zeer geconcentreerde fondsen, maar zijn ook zeer actief op het gebied van duurzaamheid. En ik denk dat ddie versie onze voorkeur heeft.

Silano: Kun je enkele voorbeelden geven van een specifieke aanpak?

Olsen: Zeker. Het verschil tussen wat wij doen en wat  een op Parijs afgestemde ETF doet, is dus dat we niet alleen de emissies van het fonds op één lijn brengen, zodat deze in de loop van de tijd afnemen, maar dat we proberen ervoor te zorgen dat de bedrijven waarin we beleggen zijn afgestemd op Parijs. De bedrijven dragen dus bij aan een toekomst met netto-nul uitstoot door zichzelf CO2-vrij te maken en/of door deel uit te maken van de oplossing. Een bedrijf in ons wereldwijde fonds zou een bedrijf als Ball Corp kunnen zijn, dat aluminium blikjes voor dranken produceert. Bijna de helft van alle dranken wereldwijd wordt in aluminium blikjes geproduceerd. Het blikje zou dan afkomstig kunnen zijn van Ball Corp.

Het is een zeer duurzame verpakkingsvorm en je begint te zien dat het nu uitbreidt naar water en wijn en andere dingen. En dat is niet voor niets, want het stoot minder CO2 uit dan een gelijkwaardige plastic of glazen fles, deels omdat het bedrijf zichzelf CO2-arm heeft gemaakt en steeds meer gerecycled aluminium gebruikt bij de productie. Dat is dus een behoorlijk verkoopargument geworden. Ze dragen dus zowel aan de productkant als door hun eigen decarbonisatie bij, omdat ze een op wetenschap gebaseerde doelstelling hebben.

Silano: En bent u actief betrokken bij de bedrijven waarin u belegt? En zo ja, hoe doe je dat?

Olsen: Ja, dat is waarschijnlijk het belangrijkste verschil tussen het runnen van een actief, op Parijs gericht fonds en een passief fonds. Het is een zeer actieve betrokkenheid. We hebben een engagementprogramma waarbij we voortdurend in gesprek gaan met alle bedrijven die we in het fonds hebben, in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Sommige bedrijven zijn nog steeds bezig met het opzetten van publicatie van hun emissies, wat voor sommige bedrijven behoorlijk ingewikkeld kan zijn. Wij kunnen hen daarbij helpen en begeleiden.

Zodra dat is gebeurd, willen we dat ze een aantal doelstellingen vaststellen, zodat we deze kunnen meten en monitoren. We willen dat ze een strategie hebben om die doelstellingen te bereiken. Wij geven de voorkeur aan het koppelen van deze doelstellingen aan een vorm van stimulering van het managementteam. En ten slotte kunnen we na verloop van tijd helpen deze bedrijven te monitoren om te zien of ze hun doelstellingen wel of niet halen. Meestal blijven we heel lang zitten. Onze beleggingshorizon is dus 10 jaar als we in een bedrijf investeren. We zijn er dus voor de reis en we kunnen de bedrijven helpen begeleiden en soms ook aanzetten tot betere doelstellingen en het koolstofvrij maken.

Silano: John, dank je wel dat je hier vandaag was. Voor Morningstar ben ik Sara Silano.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten