Actieve fondsen maken een comeback

Morningstar’s Active/Passive Barometer laat zien dat ruim 30% van de Europese actieve fondsen het beter deden dan hun passieve concurrenten over de periode van één jaar. Dat is een betere score dan in de Barometer van een jaar eerder.

Sara Silano 18 oktober, 2023 | 0:36
Facebook Twitter LinkedIn

gold trophy

Ruim een derde van de actieve aandelenfondsbeheerders heeft in de afgelopen 12 maanden beter gepresteerd dan hun passieve tegenhangers. Actieve obligatiefondsbeheerders deden het zelfs nog beter: gemiddeld presteerde 62,7% van hen beter dan hun passieve alternatief.

Deze bevindingen zijn opgenomen in Morningstar's Active/Passive Barometer, een halfjaarlijks rapport dat de prestaties meet van in Europa gevestigde actieve fondsen ten opzichte van passieve fondsen in hun respectievelijke Europese, Aziatische en Afrikaanse Morningstar-categorieën. Het omvat bijna 26.000 unieke actieve en passieve in Europa gevestigde fondsen die goed zijn voor ongeveer €6,3 biljoen aan activa, oftewel ongeveer de helft van de totale Europese fondsenmarkt.

De eerste helft van 2023 was positief voor de ontwikkelde aandelenmarkten, terwijl de opkomende markten achterbleven. Gemiddeld overtrof 36,6% van de Europese actieve aandelenbeheerders in de 43 door Morningstar geanalyseerde aandelencategorieën het gemiddelde passieve fonds in de periode van één jaar tot eind juni 2023. Dit was een stijging ten opzichte van 33,6% eind 2022 en 30,4% een jaar eerder.

Active fund performance

“Doorgaans zijn de succespercentages voor actieve managers hoger in aandelencategorieën in de mid- en small-cap segmenten dan in large-cap categorieën”, aldus Dimitar Boyadzhiev, senior analist van Morningstar Passive Strategies Research in Europa: “Actieve fondsen hebben ook een grotere kans op succes in aandelencategorieën waar de blootstelling van de gemiddelde passieve sector structureel gericht is op een specifieke economische sector of topzwaar is in termen van individuele namen.”

Niet alle actieve managers sloten zich het afgelopen jaar af met een hoger succespercentage. Slechts 19,4% van de actieve beheerders in de large-cap categorie van de eurozone presteerde in het jaar tot eind juni 2023 beter dan passieve managers, aanzienlijk lager dan de 44,1% een jaar eerder. Het jaar 2023 begon veelbelovend voor de eurozone, aangejaagd door het momentum van de technologiesector. Maar toen de Europese Centrale Bank halverwege het jaar renteverhogingen aankondigde, verschoof het verhaal naar de risico's van economische vertraging en bevonden geldbeheerders zich in woelig vaarwater.

 

Actieve obligatiebeheerders nog beter

Ook de obligatiemarkten werden in de eerste helft van 2023 weer sterker, waarbij de stijgende rente de vraag naare staatsobligaties van ontwikkelde landen en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit stimuleerde. Marktdeelnemers begonnen zich ook te positioneren voor een eventuele piek in de rentetarieven. Als gevolg hiervan is de focus van beleggers verschoven van het korte naar het langere uiteinde van het looptijdspectrum. Tegen deze achtergrond presteerde 62,7% van de actieve obligatiebeheerders in de 24 door Morningstar geanalyseerde categorieën beter dan hun passieve alternatief in de periode van één jaar tot eind juni, vergeleken met 55,5% eind 2022 en 46,2% het jaar daarvoor.

active fixed income manager performance

Actieve managers in de categorie euro-staatsobligaties zagen het eenjarige succespercentage stijgen van 38% een jaar eerder naar 66,3%, en actieve fondsen in de categorie euro-bedrijfsobligaties behaalden een eenjarig succespercentage van 78,7%, een sterke stijging ten opzichte van 27,1%. een jaar eerder. Hun sectorgenoten in de categorieën staatsobligaties en bedrijfsobligaties in Britse pond lieten eveneens een verbetering zien.

 

Passief nog altijd winnaar op de lange termijn

“Hoewel de algehele stijging van de succespercentages op de korte termijn van actieve managers bemoedigend is, blijft het beeld op de lange termijn duidelijk in het voordeel van passieve fondsen”, aldus Boyadzhiev. “Gemiddeld slaagde slechts 17,1% van de actieve aandelenbeheerders en 23,1% van de actieve obligatiebeheerders erin hun passieve alternatief te verslaan in de periode van tien jaar tot eind juni 2023.”

Bovendien laat Morningstar's Active/Passive Barometer zien dat passieve fondsen doorgaans langer overleven. In de periode van tien jaar tot eind juni 2023 overleefde gemiddeld 53,7% van de actieve aandelenfondsen, terwijl 63% van de indexfondsen dat overleefde. De trend is vergelijkbaar bij vastrentende waarden: 52% van de actieve fondsen overleefde, vergeleken met 60,8% van de passieve fondsen. De waarschijnlijkheid van het voortbestaan van een fonds hangt nauw samen met het succespercentage ervan. “De belangrijkste reden waarom de meeste actieve fondsen het laten afweten is hun korte levensduur, die vaak wordt toegeschreven aan ondermaatse prestaties”, aldus Boyadzhiev. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten